DGMR/Kennisplatform Duurzame toekomst

Kennisplatform Duurzame toekomst

Kennisplatform Duurzame toekomst | DGMR

Vaart maken in verduurzamen

Zorgen voor de aarde. Voor een klimaat dat toekomst heeft. We zijn het onszelf en komende generaties verplicht. We moeten nu actie ondernemen, zo maakt het IPCC Klimaatrapport duidelijk. Om het tij te keren. Om samen een op hol geslagen klimaat te voorkomen. DGMR gaat de urgentie onderstrepen door actief kennis te delen, door te inspireren, door samen met bouwpartners impact te maken. Samen kunnen we de 38% aan totale globale emissies die de bouwwereld veroorzaakt terugdringen. Niet in 2030 of 2050, maar nu.

Duurzame droom

Wij geloven in gebouwen die komende generaties een toekomst geven. Waarvan de CO2-footprint klein is en de levensduur lang. Waarvan het klimaat prettig is en de omgeving gezond. Gebouw en omgeving zijn onderdeel van een ecosysteem dat elkaar voedt en versterkt. Omdat we integrale keuzes maken in ligging, gebouwconcept en materiaalgebruik.

Stappen zetten

Voor ons is verduurzaming een vak én een overtuiging. Wij zijn het aan de bouwwereld verplicht om onze kennis, deskundigheid en praktijkervaring over circulariteit, duurzaamheid en gezondheid te delen. Dit is de start van het kennisplatform Duurzame toekomst. Een startpunt voor iedereen die gericht kennis wil opdoen, ontwikkelingen en innovaties wil volgen, praktijkcases wil zien en advies en handvatten wil krijgen.

Samenwerken

Deep and lasting impact. Bron: Metabolic.nl Duurzaam denken is duurzaam doen. Niet met grote verhalen, maar met een pragmatische aanpak.

 • Innoveren: vanuit onze expertises zoeken naar slimme ontwikkelingen, toepassingen en technieken
 • Verbinden: met partners een grote impact op duurzaamheid maken
 • Inzicht geven: helpen en ondersteunen bij het realiseren van ambities
 • Kennis delen: vergroten en verbreden van kennis, inzicht en draagvlak
 • Richting geven: met normcommissies en via platforms regelgeving en normering aanscherpen
 • Bedrijfsvoering: maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijke projecten steunen

Meer informatie

Dit platform groeit met informatie, voorbeelden en initiatieven. Wilt u bijdragen? Of nu al stappen zetten in uw project? Laat het ons weten.

Bekijk ook onze showcasepagina Duurzame Toekomst op LinkedIn.

Duurzame partners

 • Active House partner
  Active House is een not-for-profit label dat zich kenmerkt door een gebruiker-georiënteerde kijk op duurzaamheid. Hierbij wordt idealiter gewerkt mét het (lokale) klimaat in plaats van er tegenin te gaan.
 • Blue Building Institute partner
  Blue Building Institute bevordert de gezondheid en het welzijn van de mens in de gebouwde omgeving. Alle marktpartijen in de vastgoedketen, van financier tot eindgebruiker, zijn hierbij nodig.
 • Booosting partner
  Booosting stimuleert innovatie in de bouw. Om kansen in de sector, innovaties en techniek van nu en de toekomst te versnellen. Door alle disciplines in de bouw te verbinden en te inspireren via maandelijkse bijeenkomsten.
 • Gideonstribe partner
  De CO₂-uitstoot vanwege de productie van bouwmaterialen en het energiegebruik van gebouwen fors reduceren. Vanuit die urgentie voor de bouwsector is Gideonstribe ontstaan. Deze Gideonsbende wil de noodzakelijke transitie van de bouw versnellen.
 • GreenStages partner
  Als sponsor van GreenStages ondersteunt DGMR de verduurzaming van de culturele sector. Binnen het convenant GreenStages werken poppodia en theaters collectief samen aan het verduurzamen van hun organisaties.
 • International WELL Building Institute partner
  International WELL Building Institute (IWBI) stimuleert de aandacht voor gezondheid in gebouwen door mensen op de eerste plaats te zetten. Sinds de introductie van de WELL Building Standard in 2016 is DGMR betrokken bij de toepassing van WELL in Nederland.
 • NEN Circulair Bouwen partner
  Deze commissie wil de doelstellingen voor circulair bouwen ondersteunen door normen op te stellen die de innovatiekracht van de sector versterken en stimuleren. Innovaties van de markt zullen door de commissie worden gemonitord.
 • Platform CB’23 partner
  Het doel van Platform CB’23 is om bouwsector-breed duidelijke afspraken te maken over circulair bouwen. De onderwerpen die worden onderzocht, komen voort uit de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, die is opgesteld door het Transitieteam (Rijksadviseur).

Relevante thema's

 • Circulariteit

  Hoe creëer je een gebouw dat 50 jaar of langer blijft staan, maar vervolgens weer eenvoudig kan worden afgebroken en elders opgebouwd kan worden? Of waarvan de elementen of materialen hergebruikt of vervangen kunnen worden?

  Dat vraagt allereerst van het ontwerpteam dat ze nadenken over hoe het gebouw in elkaar gezet moet worden. Daarnaast moeten ze bepalen hoe het weer uit elkaar gehaald kan worden. En daarbij moet het gebouw blijven voldoen aan luchtdichtheid, brandveiligheid, etc.

  Onze adviseurs nemen het ontwerpteam hierin mee. Wij kijken naar de haalbaarheid en toepassing van innovaties op het gebied van circulair bouwen. Zodat gebouwen ontstaan die flexibel zijn en lang meegaan, waardoor we materiaalverspilling voorkomen.

  Meer over circulariteit

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid behelst meer dan energie- of milieuprestatie. Een duurzaam gebouw integreert een gezond binnenklimaat met goede energieprestatie en een kleine ecologische footprint. De adviseurs van DGMR hebben ruimte ervaring in advisering over duurzaamheid. Om integraal en vernieuwend naar duurzame oplossingen te kijken. Daarbij gebruiken we methodieken zoals BREEAM, GPR, LEED, WELL en Active House om duurzame ambities tastbaar te maken. We verzorgen hierover ook presentaties tijdens (cursus)bijeenkomsten.

  Kijk voor meer informatie bij onze adviesdienst Duurzaamheid en gezondheid.

 • WELL

  De gezondheid in gebouwen wordt steeds belangrijker voor gebouweigenaren en huurders. Maar hoe weet je of een gebouw gezond is? En hoe bevorder je de gezondheid van gebruikers? Met WELL komen we tegemoet aan de jarenlange wens van gebouweigenaren, projectontwikkelaars en werkgevers om met een certificaat te laten zien dat ze extra geïnvesteerd hebben in een gezonde werkomgeving.

  DGMR kan hen samen met dochteronderneming BBA Binnenmilieu begeleiden in het proces van WELL-certificering. Maar ook in het voortraject kunnen we gezondheidsambities en -eisen vaststellen. Als eerste bureau in Europa kan DGMR namens het Green Business Certification Inc. (GBCI) als WELL Performance Testing Organization WELL-assessements uitvoeren op de gezondheidsaspecten in uw gebouw.

  Meer over WELL

 • BREEAM

  De duurzaamheidscertificering BREEAM-NL is niet meer weg te denken uit de Nederlandse bouwwereld. Adviseurs van DGMR treden op als BREEAM-NL Expert voor Nieuwbouw, Renovatie en In-Use (bestaande gebouwen). We helpen u graag met het bepalen van uw ambitie en stappenplan om te certificeren. Onze Experts zijn ook uitstekend in staat de certificering te begeleiden, omdat we aan de wieg stonden van BREEAM in Nederland. En nog steeds denken we in adviesgroepen bij de Dutch Green Building Council (DGBC) mee over de doorontwikkeling van deze methodiek.

Onze adviseurs

Laura van de Pol

Ontwerper Bouwfysica & Gezondheid, WELL AP & WELL PTA

Jean Frantzen

Adviseur Duurzaamheid en Gezondheid

Merlijn Huijbers

Kennis-en Innovatiemanager Bouwfysica en Duurzaam Bouwen

Paul van Bergen

Directeur en Senior adviseur Bouwfysica en duurzaamheid

Christiaan de Wolf

Directeur Bouw en Senior adviseur Bouw- en geveltechniek
Antwan van Haaren is WELL Sound Advisor

Antwan van Haaren

Senior Adviseur Bouwfysica, WELL Sound Advisory & WELL AP

Ieke Kuijpers-van Gaalen

Algemeen directeur en Senior adviseur Energiebeleid

René van der Loos

Senior adviseur Duurzaamheid en bouwfysica

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.