DGMR/Adviesdiensten/Bouwfysica

Bouwfysica

Bouwfysica in gebouwen. Bouwkundig advies van DGMR

Optimale bouwfysica

Gezondheid en productiviteit krijgen steeds meer aandacht bij de ontwikkeling van gebouwen. Maar ook duurzaamheid en energieneutraal zijn terugkerende thema’s. Wat maakt nu uiteindelijk dat het prettig wonen, werken of leren is? Hoe vertaal je actuele thema’s in een gebouw? En hoe maak je een combinatie die voldoet aan de gevraagde kwaliteit? Door bij bouwfysica de mens als uitgangspunt te nemen en een gebouw optimaal te benutten.

Nieuwbouw en renovatie

De ingenieurs en adviseurs van DGMR kijken samen met u naar de kansen en vertalen ze naar de functie van een optimaal gebouw. Daglicht, akoestiek, ventilatie, thermisch binnenklimaat, zonwering, materiaal- en werkelijk energiegebruik zijn aandachtspunten voor nieuwbouw en renovatie. In gevel- en klimaatconcepten combineren we deze elementen voor comfort en duurzaamheid. We ontwerpen parametrisch, praktisch en integraal.

Ligt de lat hoog op het gebied van duurzaamheid of gezondheid? Wij sluiten aan bij de nieuwste ontwikkelingen en vertalen uw ambitie met instrumenten als BREEAM, LEED, Active House, GPR en WELL. Ook geven wij praktische adviezen over circulariteit, bio-based, BENG, Paris Proof en Carbon Zero.

Van eenmalige berekening tot grote projecten

U kunt bij DGMR terecht voor bouwfysisch advies voor grote projecten gericht op brede Frisse scholen, duurzame kantoren, hightech labs, complexe woningbouw, gezonde ziekenhuizen en energieneutrale universiteiten en zelfs hele campussen. Maar ook voor een eenmalige daglichtberekening van een woongebouw.

 

Onze adviseurs Bouwfysica

Meer informatie over bouwfysica

 • Bouwakoestiek

  Elke ruimte heeft een eigen functie en daardoor een eigen akoestische wens. De mate van benodigde geluidsisolatie en dus het uiteindelijke comfort hangt sterk af van de akoestische wensen behorend bij de functie. Vaak grenzen ruimtes met verschillende functies aan elkaar, hier is het van belang hinder te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld niet wenselijk dat bioscoopgeluid van de ene zaal in de andere zaal hoorbaar is. In kantoorruimten is het wel acceptabel als stemgeluiden hoorbaar zijn, maar liever niet letterlijk verstaanbaar. Wij bepalen hiervoor hoeveel geluid er tussen ruimten tegengehouden (geïsoleerd) moet worden.

  We ondersteunen het ontwerpproces door vroegtijdig mee te denken over de indeling van een gebouw. Later in het proces helpen wij te bepalen welke scheidingen toepasbaar zijn en hoe de detaillering van de scheidingen eruit ziet. Bij oplevering (of bij eventuele klachten) onderzoeken wij de gerealiseerde kwaliteit middels metingen en adviseren wij zo nodig verbetermaatregelen.

   

 • Ruimteakoestiek

  Onder invloed van het Nieuwe Werken krijgen kantoren steeds meer een open karakter. In bestaande vaak langgerekte kantoorgebouwen, ontstaan dan geluidreflecties over grote afstand, die duidelijk en hinderlijk waarneembaar worden. Hetzelfde geldt voor grotere ruimten als een zwembad, een atrium of een gymzaal. Nagalmtijd en reflecties samen bepalen een prettige ruimteakoestiek. De nagalmtijd en reflecties beoordelen we met onze rekenmodellen om klanten zo gedetailleerd mogelijk te voorzien van de juiste oplossingen.

 • Zaalakoestiek

  In een theater of bioscoop is de kwaliteit van de zaalakoestiek bepalend voor een optimale geluidbeleving. Vanuit onze ervaring met theaterbouw weet DGMR aan welke kwaliteit een zaal moet voldoen. We starten bij de wensen van de opdrachtgever en kunnen dit concreet maken met objectieve parameters. We kijken in ons advies verder dan de zaalakoestiek alleen en nemen ook het verdere (theater)technisch ontwerp van een zaal in onze ontwerpoverwegingen mee.

 • BIM

  Wat is BIM?

  BIM ontstond als de afkorting van Building Information Model of Bouwwerk Informatie Model. Dit is een digitaal model om geometrie en informatie over de onderdelen van een gebouw aan elkaar te koppelen. BIM modeling is in te zetten om informatie tussen verschillende bouwpartners op een eenduidige manier uit te wisselen en samen te werken. Zo is het mogelijk te ontwerpen en uit te voeren voordat er echt gebouwd wordt. Tegenwoordig staat BIM ook wel voor Building Information Management, een bredere manier van kijken naar het onderwerp.

  Eigen werkwijze BIM model

  Wij ontwikkelden een werkwijze om onze adviezen in een BIM-model aan de opdrachtgever aan te bieden. We genereren een BIM-model aan de hand van de beschikbare BIM-modellen van de ontwerppartners. Zo ontstaat er een verzameling schematische objecten waar wij onze eisen aan koppelen. Dit model is in beheer van DGMR en plaatst het ontwerpteam als onderlegger in het centrale BIM-model. Het advies dat we hierin verwerken blijft hierdoor in iedere fase van het traject relevant. Het verwerken van de eisen in het model is daarmee geborgd en beheerd door de kennishouders.

  Bespaart tijd en geld

  Ons model met adviezen over bouwfysicaakoestiekbrandveiligheid en duurzaamheid is samen te voegen met de modellen van alle ontwerppartners die ook in het BIM-model werken. Zo is ons advieswerk op één plek verwerkt en kunnen alle ontwerppartners gemakkelijk en snel herleiden welke eisen er gelden. De ontwerppartners kunnen dit vervolgens met elkaar clashen om te bepalen welk element een bepaalde prestatie moet leveren. Dit scheelt de ontwerpende partijen veel tijd en uiteindelijk ook kosten.

  Maarten Spanjers van Heijmans werkte met ons model en geeft aan:

  “Door de verwerking van de prestatie-eisen in een specifiek prestatie-eisenmodel kunnen we diverse visualisaties (zowel 2D als 3D) creëren voor verschillende doeleinden, naar gelang de wens van het projectteam. Het helpt ons ook om met behulp van de prestatie-eisenmodellen specifieke (semi-) geautomatiseerde/visuele controles uit te kunnen voeren door de integratie met andere prestatiemodellen, maar óók met de productiemodellen waar wij mee werken. Daarnaast geeft het werken met prestatie-eisenmodellen nog duidelijker weer wie eigenaar is van de geleverde informatie en blijft men ook eigenaar van deze informatie. Alle informatie duidelijk op één plek in een model.”

  Wij zijn trots op deze nieuwe ontwikkeling. Omdat wij het model zelf maken, zelf vullen en zelf controleren, helpen wij onze klanten met een nog completer advies en een veel efficiëntere manier van werken met BIM-modellen.

  meer over BIM

 • Binnenklimaat

  Hoe krijgt een gebouw een behaaglijk klimaat? Door goed te kijken naar het thermisch binnenklimaat en de luchtkwaliteit. Voor nieuwbouw gebruiken onze adviseurs simulaties om vooraf het binnenklimaat te voorspellen. In ons advies combineren we de praktische vertaling van de analyses met onze jarenlange ervaring. Soms zijn klachten in een bestaand gebouw de aanleiding om het binnenklimaat te analyseren. We zetten meetapparatuur in voor de analyse van temperatuur, tocht, luchtkwaliteit, CO2 en fijnstof. We kunnen de resultaten vervolgens toetsen met simulatieberekeningen die de mogelijkheden tot verbetering onderbouwen.

  Om het thermisch binnenklimaat of de luchtkwaliteit zichtbaar te maken, ontwikkelde DGMR de ComfortMonitor. Deze onderdelen komen ook terug in de ProductiveBuilding-app van DGMR, omdat ze invloed hebben op de productiviteit van medewerkers.

  Meer over luchtkwaliteit

 • Daglicht

  Glas op de juiste plaatsen in een gebouw bespaart kunstlicht en daarmee energie. Het geeft de mens vitamine D en energie en het helpt te voldoen aan de nieuwe BENG-, BREEAM en WELL-eisen. De adviseurs van DGMR betrekken daglicht actief bij ontwerpopgaven. We hebben de software en kennen de mogelijkheden, omdat DGMR als voorzitter van de NEN-normcommissie de bepalingsmethode voor daglicht opstelde en ook actief betrokken is bij de nieuwe Europese norm die de lat voor daglicht een stuk hoger legt. En voor gebouwen kunnen we met onze parametrische tools snel inzicht geven in de daglichtkwaliteit, waarbij wij ook uitzicht en verblinding meenemen.

  Meer over daglicht

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid behelst meer dan energie- of milieuprestatie. Een duurzaam gebouw integreert een gezond binnenklimaat met goede energieprestatie en een kleine ecologische footprint. De adviseurs van DGMR hebben ruimte ervaring in advisering over duurzaamheid. Om integraal en vernieuwend naar duurzame oplossingen te kijken. Daarbij gebruiken we methodieken zoals BREEAM, GPR, LEED, WELL en Active House om duurzame ambities tastbaar te maken. We verzorgen hierover ook presentaties tijdens (cursus)bijeenkomsten.

  Kijk voor meer informatie bij onze adviesdienst Duurzaamheid en gezondheid.

 • Energie en BENG

  Hoe krijgen we het energieverbruik zo laag mogelijk? Deze vraag stellen niet alleen bouwpartijen, maar ook de overheid. Als geen ander kunnen adviseurs van DGMR hierop antwoord geven aan overheid, bouwers en ontwerpers. Al vanaf begin jaren 90 houden we ons met energieprestatie bezig. We kennen EPC, BENG en de energielabels vanbinnen en vanbuiten. Omdat we meedenken in de NEN-commissie voor energieprestatie en energiemodellen voor de toekomst ontwikkelen.

  We ondersteunen opdrachtgevers door concepten te bedenken die een laag energieverbruik combineren met een comfortabel gebouw. We houden daarbij rekening met toekomstige regelgeving. Verder voorspellen we het energieverbruik in gebouwen via dynamische energiesimulaties.

  Lees onze whitepaper Upgreen over doordacht verduurzamen van gemeentelijke kantoorruimten.

  Meer over BENG

 • Stedenbouwfysica

  Wat is het effect van een hoge toren op de windhinder? Hoe zit het met bezonning en daglicht bij de buren? Moet je rekening houden met hittestress in de stad? En kunnen we het energievraagstuk niet beter op gebiedsniveau oplossen? Vragen over stedenbouwfysica; de adviseurs van DGMR geven advies op maat. We kunnen vooraf ook de luchtkwaliteit, stikstofdepositie en externe veiligheid onderzoeken. Bij geluidbelaste locaties bekijken we de ruimte binnen de grenzen van de Wet geluidhinder en het Hogere GrensWaardebeleid (HGW) en kijken we naar de nieuwe Omgevingswet. En door maatregelen voor bijvoorbeeld windhinder al in het ontwerp mee te nemen, kunnen kostbare maatregelen achteraf voorkomen worden.

  Inzicht krijgen in de consequenties van ontwerpkeuzes? We werken met computersimulaties om concepten vergelijkbaar te maken. We hebben niet alleen verstand van geluid, licht, bezonning, wind en lucht. We kennen ook het gemeentelijke beleid en de procedures om te helpen met de ruimtelijke onderbouwing voor een omgevingsvergunning en we zijn voorbereid op de Omgevingswet.

 • Toetsing Bouwregelgeving

  Voldoen uw bouwplannen voor nieuwbouw of renovatie aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)? Door de juiste informatie in uw ontwerpen mee te nemen, creëert u helderheid. Niet alleen voor het vergunningstraject, maar ook voor het projectteam. Met onze bouwbesluittoetsing weet u zeker dat u niets vergeten bent en dat de onderdelen op elkaar zijn afgestemd. Dat voorkomt discussie over interpretatie en aanpassingen tijdens de bouw. Ook belangrijk: dat scheelt tijd én extra kosten.

  Een toetsing BBL / toetsing Bouwregelgeving voor uw bouwplannen kent verschillende aandachtsgebieden: bouwkundig, bouwfysisch, brandveiligheid en installaties. We brengen alle aspecten overzichtelijk bij elkaar, zodat u in één oogopslag ziet hoe u ervoor staat. Ons format is praktisch uitvoerbaar; de architect kan er goed mee uit de voeten en helder verwoorden hoe het ontwerp kan voldoen aan de eisen.

  Meer over toetsing Bouwregelgeving

DGMR adviseert klanten in deze markten

Beleidsadvisering

Voor uw oplossingen van morgen zetten we fundamentele kennis om in praktisch toepasbare kennis en producten.

Industrie

Wij kennen de specifieke aanpak voor distributiecentra, fabrieken en tankopslag voor op maat gemaakte oplossingen.

Kantoren

Wij helpen opdrachtgevers hun gebouwen vooral onderscheidend, gezond, productief, comfortabel en veilig te maken.

Laboratoria

Onze unieke ervaring met trillingstechniek in combinatie met bouwfysica en brandveiligheid maakt het verschil.

Leisure

Beleving creëren voor bezoekers van musea, concertzalen, sportcomplexen, pretparken en bijvoorbeeld bioscopen doen we samen.

Onderwijs

We helpen scholen en universiteiten een keuze te maken voor een omgeving die leerprestaties verbetert.

Retail

Om van winkelen een nieuwe ervaring te maken, vertalen we winkels en ‘shopping malls’ naar comfortabele gebouwen.

Woningbouw

We leveren graag een bijdrage aan gezonde en prettige woonomgevingen, veelal in mixed-use opgaves en gestapelde woningbouwcomplexen.

Zorg en hotels

Wij creëren voor ziekenhuizen en hotels een omgeving waarin mensen goed kunnen herstellen en kunnen ontspannen.

Een gezond gebouw met WELL

WELL AP Exam Prep Training

Ambities om uw gebouw gezond te maken? De WELL Building Standard is een krachtig middel om een gezonde werkomgeving te creëren. Met als doel om de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers te bevorderen. DGMR is de eerste WELL Performance Testing Organization van Europa.

WELL AP Exam Prep Training

Parametrisch ontwerpen

Parametrisch ontwerpen met de software van DGMR

Wat is het meest duurzame gebouwontwerp voor het optimaal benutten van daglicht, bezonning, thermisch comfort, geluid en energie? Welke mogelijkheden zijn er om maximaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte? Met parametrisch ontwerpen vinden we samen met architecten en vastgoedontwikkelaars steeds het beste integrale antwoord.

Parametrisch ontwerpen met de software van DGMR

Ontwerpen met BENG

PV-panelen

Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) worden de norm. Met BENG ligt er een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te gaan bouwen. Met onze jarenlange verdieping in de BENG regelgeving en onze praktijkervaring, kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG.

PV-panelen

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.