DGMR/Medewerkers/Ieke Kuijpers-van Gaalen

Ieke Kuijpers-van Gaalen

Adviseur bouwfysica
"Ieke is een ervaren en betrokken adviseur die algemene duurzaamheidsambities vertaalt naar praktische en concrete plannen.”

Ieke’s werkbeleving

“De wereld om ons heen is complex. Ik vind het een uitdaging om te proberen die complexe wereld te vangen in modellen. Met name op het gebied van energiebesparing en duurzaam bouwen heb ik mij gespecialiseerd in het ontwikkelen van modellen. Het doel van deze modellen is dat ze bouwpartners handvatten en richting geven bij het realiseren van energiezuinige en duurzame gebouwen. Zodat zij antwoord kunnen geven op de vraag: ‘Welke techniek of maatregel heeft in dit gebouw effect en draagt echt bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving?’”

Wat Ieke bezig houdt

“Naast het ontwikkelen van modellen ben ik ook al jaren intensief betrokken bij het opstellen van het rijkbeleid over energiezuinig bouwen. Mede op mijn aangeven zijn de energieprestatie-eisen de laatste jaren steeds verder aangescherpt, en werken we nu toe naar Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

Natuurlijk heb ik thuis ook oog voor duurzaamheid en energiezuinigheid: dat uit zich in een zeer goed geïsoleerd huis met zonnepanelen en een zonnecollector op het dak. En de jaarlijkse zomervakantie is altijd een fietsvakantie: duurzaam, gezond en alle tijd om te genieten van de prachtige natuur!”

Ieke denkt mee over

  • Concreet en praktisch duurzaamheidsbeleid.
  • Energiebesparing in de gebouwde omgeving.
  • Duurzaam bouwen.
  • Beleidsadvisering voor de (rijks)overheid.

Stel uw vraag aan Ieke!

Vul het formulier in!

  • Hidden

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.