DGMR/Adviesdiensten/Duurzaamheid en gezondheid

Duurzaamheid en gezondheid

Duurzaam bouwen met een gezonde omgeving voor gebruikers

Toekomstbestendig gebouw

Om de ecologische footprint van gebouwen zo klein mogelijk te houden, is duurzaam bouwen steeds belangrijker. Carbonneutraal, circulariteit, energiezuinigheid en gezondheid zijn terugkerende thema’s, omdat ze te maken hebben met de toekomst van bedrijven, medewerkers en bewoners. Duurzame ambities hebben, is stap één. Maar hoe realiseer je vervolgens zo’n toekomstbestendig gebouw, zonder of met beperkte CO2 emissie, waarin mensen gezonder en productiever zijn en met plezier verblijven?

Duurzaamheid, circulariteit, gezondheid

Of het nu gaat om duurzaamheid, circulariteit of gezondheid, de ingenieurs en adviseurs van DGMR dagen opdrachtgevers uit om deze thema’s vanaf de start in het ontwerp te betrekken. Samen kijken we naar wat mogelijk en haalbaar is. En we vertalen ambities naar bijvoorbeeld Paris Proof, BREEAM, WELL of bouwfysische oplossingen. Wij maken de ambities graag zo tastbaar mogelijk en vullen ze in op een integrale en vernieuwende manier. We kunnen terugvallen op een ruime ervaring in onze advisering over duurzaamheid en het realiseren van gezonde gebouwen.

 

Onze adviseurs Duurzaamheid en gezondheid

Meer informatie over duurzaamheid en gezondheid

 • Klimaatadaptatie

  Een duurzame leefomgeving is een leefomgeving die zich ook voorbereidt op klimaatverandering. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie lanceerde de overheid haar plannen om ons voor te bereiden op klimaatverandering. Ambitieuze doelstellingen richting 2050. Dit betekent dat we nu concreet aan de slag moeten. Met het meest recente IPCC-rapport en voorbeelden als de recente overstromingen in Limburg en de extreem warme zomers de afgelopen jaren zal de noodzaak niemand ontgaan.

  Wij helpen u om uw bedrijven en bedrijventerreinen voor te bereiden op de klimaatverandering. We kiezen voor de integrale aanpak. Onze aanpak gaat in op de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte, overstroming en biodiversiteit. Dit doen wij onder andere met de volgende producten:

  • Maaiveldanalyse op basis van GIS
  • Risico’s in beeld brengen aan de hand van stresstesten en overstromingskaarten voor een bepaald gebied
  • Vertalen van de stresstesten naar de ‘hotspots’ voor uw project
  • Advisering over klimaatadaptieve oplossingen voor uw situatie
  • Helpen om een strategie of gebiedsvisie op te stellen
  • Credits voor BREEAM nieuwbouw, BREEAM gebied en WELL-certificering

  Wij stimuleren u de juiste keuzes te maken tegen de effecten van klimaatverandering. Soms zijn de oplossingen makkelijk, maar lang niet altijd. Er spelen vaak verschillende belangen. Wij dagen onszelf uit alle belangen samen te brengen in een integraal plan. Door inzet van onze expertise en ervaring op het gebied van ruimtelijke ordening en ontwikkeling, duurzaamheid en gezondheid komen we samen tot innovatieve oplossingen.
  Met onze expertise bouwen we aan een klimaatbestendige en duurzame leefomgeving.

  Meer over klimaatadaptatie

 • Circulariteit

  Hoe creëer je een gebouw dat 50 jaar of langer blijft staan, maar vervolgens weer eenvoudig kan worden afgebroken en elders opgebouwd kan worden? Of waarvan de elementen of materialen hergebruikt of vervangen kunnen worden?

  Dat vraagt allereerst van het ontwerpteam dat ze nadenken over hoe het gebouw in elkaar gezet moet worden. Daarnaast moeten ze bepalen hoe het weer uit elkaar gehaald kan worden. En daarbij moet het gebouw blijven voldoen aan luchtdichtheid, brandveiligheid, etc.

  Onze adviseurs nemen het ontwerpteam hierin mee. Wij kijken naar de haalbaarheid en toepassing van innovaties op het gebied van circulair bouwen. Zodat gebouwen ontstaan die flexibel zijn en lang meegaan, waardoor we materiaalverspilling voorkomen.

  Meer over circulariteit

 • BREEAM

  De duurzaamheidscertificering BREEAM-NL is niet meer weg te denken uit de Nederlandse bouwwereld. Adviseurs van DGMR treden op als BREEAM-NL Expert voor Nieuwbouw, Renovatie en In-Use (bestaande gebouwen). We helpen u graag met het bepalen van uw ambitie en stappenplan om te certificeren. Onze Experts zijn ook uitstekend in staat de certificering te begeleiden, omdat we aan de wieg stonden van BREEAM in Nederland. En nog steeds denken we in adviesgroepen bij de Dutch Green Building Council (DGBC) mee over de doorontwikkeling van deze methodiek.

 • WELL

  De gezondheid in gebouwen wordt steeds belangrijker voor gebouweigenaren en huurders. Maar hoe weet je of een gebouw gezond is? En hoe bevorder je de gezondheid van gebruikers? Met WELL komen we tegemoet aan de jarenlange wens van gebouweigenaren, projectontwikkelaars en werkgevers om met een certificaat te laten zien dat ze extra geïnvesteerd hebben in een gezonde werkomgeving.

  DGMR kan hen samen met dochteronderneming BBA Binnenmilieu begeleiden in het proces van WELL-certificering. Maar ook in het voortraject kunnen we gezondheidsambities en -eisen vaststellen. Als eerste bureau in Europa kan DGMR namens het Green Business Certification Inc. (GBCI) als WELL Performance Testing Organization WELL-assessements uitvoeren op de gezondheidsaspecten in uw gebouw.

  Meer over WELL

 • ESG

  De impact van investeringen weergeven op de aspecten Environmental, Social & Governance. Waar raakt ESG de gebouwde omgeving?

  Het ligt voor de hand om als bedrijf te kiezen voor een gebouw dat in het ESG-beleid past: een gezond en duurzaam gebouw. Dit betekent bijvoorbeeld een gebouw met een lage CO2-uitstoot, laag watergebruik, goed binnenklimaat, goede openbaar vervoerverbindingen en voldoende ecologische voorzieningen. Verder levert het gebouw bij voorkeur actief data over bijvoorbeeld waterverbruik, energiegebruik, temperatuur, luchtkwaliteit. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor de ESG-rapportage en het vaststellen van de ESG-strategie.

  Er zijn verschillende normen die een gereedschapskist met maatregelen bieden om tot een duurzaam en gezond gebouw te komen. De meest voorkomende zijn WELL en BREEAM. Wij zorgen ervoor dat huisvesting de ESG-strategie ondersteunt. Denk aan inzichtelijk maken van de ES-prestaties van een bestaand gebouw, advies bij nieuwbouw of renovatie op het gebied van ES-prestaties en het toepassen van een ceritificering als WELL en BREEAM.

 • Energie en BENG

  Hoe krijgen we het energieverbruik zo laag mogelijk? Deze vraag stellen niet alleen bouwpartijen, maar ook de overheid. Als geen ander kunnen adviseurs van DGMR hierop antwoord geven aan overheid, bouwers en ontwerpers. Al vanaf begin jaren 90 houden we ons met energieprestatie bezig. We kennen EPC, BENG en de energielabels vanbinnen en vanbuiten. Omdat we meedenken in de NEN-commissie voor energieprestatie en energiemodellen voor de toekomst ontwikkelen.

  We ondersteunen opdrachtgevers door concepten te bedenken die een laag energieverbruik combineren met een comfortabel gebouw. We houden daarbij rekening met toekomstige regelgeving. Verder voorspellen we het energieverbruik in gebouwen via dynamische energiesimulaties.

  Lees onze whitepaper Upgreen over doordacht verduurzamen van gemeentelijke kantoorruimten.

  Meer over BENG

 • Binnenklimaat

  Hoe krijgt een gebouw een behaaglijk klimaat? Door goed te kijken naar het thermisch binnenklimaat en de luchtkwaliteit. Voor nieuwbouw gebruiken onze adviseurs simulaties om vooraf het binnenklimaat te voorspellen. In ons advies combineren we de praktische vertaling van de analyses met onze jarenlange ervaring. Soms zijn klachten in een bestaand gebouw de aanleiding om het binnenklimaat te analyseren. We zetten meetapparatuur in voor de analyse van temperatuur, tocht, luchtkwaliteit, CO2 en fijnstof. We kunnen de resultaten vervolgens toetsen met simulatieberekeningen die de mogelijkheden tot verbetering onderbouwen.

  Om het thermisch binnenklimaat of de luchtkwaliteit zichtbaar te maken, ontwikkelde DGMR de ComfortMonitor. Deze onderdelen komen ook terug in de ProductiveBuilding-app van DGMR, omdat ze invloed hebben op de productiviteit van medewerkers.

  Meer over luchtkwaliteit

 • LEED

  Wij zien dat in Nederland steeds vaker LEED gevraagd wordt als beoordelingsmethodiek. Met name bij internationaal georiënteerde beursgenoteerde bedrijven of bijvoorbeeld bij luchthavens. Als LEED Accredited Professional beschikt DGMR over een brede en diepgaande kennis over duurzaam bouwen en de toepassing van de LEED-systematiek. DGMR deed inmiddels veel ervaring op in het begeleiden van toonaangevende projecten en het realiseren van hoge duurzaamheidsambities.

 • Fitwel

  Omdat mensen meer dan 85 procent van hun tijd binnen doorbrengen, is een gezond binnenklimaat van belang. Fitwel richt zich op gezonde campussen, kantoor- en woongebouwen. Wie wil investeren in een gezonde omgeving, maar WELL te hoog gegrepen vindt, krijgt met Fitwel een aanpak die laagdrempeliger en goedkoper is. Fitwel focust zich vooral op fitness en beweging, voeding en water, licht en uitzicht en houdt daarbij rekening met de mentale gesteldheid. DGMR heeft een Fitwel Ambassador die samen met u kijkt hoe u gezondheid kunt implementeren in uw gebouw.

 • Active House

  Wie op alle vlakken een gebouw met welzijn, energie en milieu wil ontwikkelen, vindt handvatten bij Active House. Dit label stelt de mens centraal en zorgt ervoor dat elementen als energie, milieu en comfort in balans zijn. Adviseurs van DGMR kunnen deze holistische benadering vertalen naar woningen, maar Active House wordt ook steeds meer gebruikt voor bijvoorbeeld musea, scholen en kantoren. Het label is relatief eenvoudig te realiseren en ook als ontwerpinstrument te gebruiken om duurzaamheidsambities zichtbaar te maken.

DGMR adviseert klanten in deze markten

Bedrijfsadvisering

We werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Beleidsadvisering

Voor uw oplossingen van morgen zetten we fundamentele kennis om in praktisch toepasbare kennis en producten.

Woningbouw

We leveren graag een bijdrage aan gezonde en prettige woonomgevingen, veelal in mixed-use opgaves en gestapelde woningbouwcomplexen.

Industrie

Wij kennen de specifieke aanpak voor distributiecentra, fabrieken en tankopslag voor op maat gemaakte oplossingen.

Kantoren

Wij helpen opdrachtgevers hun gebouwen vooral onderscheidend, gezond, productief, comfortabel en veilig te maken.

Laboratoria

Onze unieke ervaring met trillingstechniek in combinatie met bouwfysica en brandveiligheid maakt het verschil.

Leisure

Beleving creëren voor bezoekers van musea, concertzalen, sportcomplexen, pretparken en bijvoorbeeld bioscopen doen we samen.

Onderwijs

We helpen scholen en universiteiten een keuze te maken voor een omgeving die leerprestaties verbetert.

Retail

Om van winkelen een nieuwe ervaring te maken, vertalen we winkels en ‘shopping malls’ naar comfortabele gebouwen.

Zorg en hotels

Wij creëren voor ziekenhuizen en hotels een omgeving waarin mensen goed kunnen herstellen en kunnen ontspannen.

Een gezond gebouw met WELL

WELL AP Exam Prep Training

Ambities om uw gebouw gezond te maken? De WELL Building Standard is een krachtig middel om een gezonde werkomgeving te creëren. Met als doel om de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers te bevorderen. DGMR is de eerste WELL Performance Testing Organization van Europa.

WELL AP Exam Prep Training

Circulair bouwen voor de toekomst

Houten constructie van Triodos Bank, circulariteit in de bouw | DGMR

Samen kijken naar de haalbaarheid en toepassing van innovaties op het gebied van circulariteit. Zo ontstaan gebouwen die flexibel zijn en lang meegaan, waardoor we verspilling en sloop voorkomen.

Houten constructie van Triodos Bank, circulariteit in de bouw | DGMR

Ontwerpen met BENG

PV-panelen

Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) worden de norm. Met BENG ligt er een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te gaan bouwen. Met onze jarenlange verdieping in de BENG regelgeving en onze praktijkervaring, kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG.

PV-panelen

Duurzame partners

 • Active House partner
  Active House is een not-for-profit label dat zich kenmerkt door een gebruiker-georiënteerde kijk op duurzaamheid. Hierbij wordt idealiter gewerkt mét het (lokale) klimaat in plaats van er tegenin te gaan.
 • GreenStages partner
  Als sponsor van GreenStages ondersteunt DGMR de verduurzaming van de culturele sector. Binnen het convenant GreenStages werken poppodia en theaters collectief samen aan het verduurzamen van hun organisaties.
 • Booosting partner
  Booosting stimuleert innovatie in de bouw. Om kansen in de sector, innovaties en techniek van nu en de toekomst te versnellen. Door alle disciplines in de bouw te verbinden en te inspireren via maandelijkse bijeenkomsten.
 • Gideonstribe partner
  De CO₂-uitstoot vanwege de productie van bouwmaterialen en het energiegebruik van gebouwen fors reduceren. Vanuit die urgentie voor de bouwsector is Gideonstribe ontstaan. Deze Gideonsbende wil de noodzakelijke transitie van de bouw versnellen.
 • Duurzaam Gebouwd partner
  Duurzaam Gebouwd is hét landelijke integrale kennisplatform voor beslissers binnen de bouw- en vastgoedsector op het gebied van duurzaamheid. De website DuurzaamGebouwd.nl brengt alle informatie over de markt, verduurzamingsopgaves, trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen samen.

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.