DGMR/Adviesdiensten/Installaties

Installaties

DGMR adviseerde installaties voor Synthon FTOS

Installatietechnische oplossingen

Om comfortabel en gezond te kunnen wonen en werken, zijn niet alleen bouwfysische oplossingen van belang. Ook installaties in gebouwen dragen daaraan bij. Elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zijn een middel om een duurzame, gezonde, comfortabele en energieneutrale omgeving te creëren. Met de ambities van de opdrachtgever als uitgangspunt is de uitdaging een optimale balans te vinden tussen bouwkundige en installatietechnische oplossingen.

Integrale aanpak

De ingenieurs en adviseurs van DGMR helpen bij de juiste afweging. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en/of herbestemming van een bestaand gebouw. Met onze integrale aanpak betrekken we ook bouwfysica, duurzaamheid en gezondheid om u de meest optimale installatie te adviseren. En uiteraard liggen er ook relaties met brandveiligheid en beveiliging. Soms op basis van een eisenpakket dat u als opdrachtgever meegeeft. Soms ook door samen de eisen aan installaties en comfort te bepalen.

Keuzeopties

Om installaties voor verlichting, energie, data en wifi, maar ook voor verwarmen, koelen en ventileren een goede plek in het gebouw te geven, denken we zo vroeg mogelijk in het proces mee. We doen voorstellen die u de ruimte geven om te kiezen. Legt u de focus op investering, op onderhoud of bijvoorbeeld op integratie? Maar ook: wat is het meest efficiënte energieconcept en welke exploitatievorm of exploitant past hier het beste bij?

Van ontwerp tot en met de technische oplevering zijn we betrokken. Maar ook in een latere levensfase van uw gebouw zijn wij het aanspreekpunt voor onderzoek naar verbetering uw gebouwinstallaties, comfortverbetering en energiebesparing.

 

Onze adviseurs Installaties

Meer informatie over installaties

 • Eisen en kosten

  Het type gebouw, het soort werk en welke voorzieningen de gebruikers nodig hebben bepalen de keuze voor installaties. We nemen de eisen van de opdrachtgever mee of formuleren samen aan welke eisen de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties moeten voldoen.

  Ambities voor een duurzaam en gezond gebouw kunnen ook de keuze bepalen. Denk aan de eisen die BREEAM of WELL stellen – wij passen ze moeiteloos in. Omdat we ook over bouwfysica, duurzaamheid, brandveiligheid en beveiliging adviseren, benaderen we het ontwerp vanuit een integrale aanpak.

  Installaties hebben invloed op het ontwerp van een gebouw. Wat is het energieconcept en waar komt de meterkast, traforuimte, koelinstallatie of bijvoorbeeld de patchkast? We denken graag vanaf het eerste moment mee bij het ontwerp. En we maken een kostenraming dan wel een analyse op basis van TCO bij de voorstellen die aansluiten op de eisen.

 • Toetsen en beoordelen

  Onze installatieadviseurs komen uit de praktijk. Een ontwerp moet realiteit worden. Met onze ervaring checken we de offerte of de begroting die de aannemer of installateur neerlegt. We geven een gunningsadvies of leggen andere opties neer die beter passen bij uw ambities. Heeft u bepaalde prestatie-eisen neergelegd? Dan spiegelen we daaraan de tekeningen en berekeningen van de aannemer of installateur. Kortom, wij kijken met u mee en borgen de kwaliteit.

  Onze kwaliteitsborging betekent ook dat we tijdens de bouw toetsen of de oplossingen die we met elkaar hebben afgesproken daadwerkelijk toegepast worden. En komen er suggesties voor alternatieven of meer-/minderwerk? Dan beoordelen we dat en toetsen dit aan de begroting.

 • Opleveren en klachten

  Onze adviseurs doen de technische oplevering van een gebouw. Zijn armaturen niet goed aangebracht, ontbreekt ergens isolatie of is er sprake van te weinig lucht? We nemen deze restpunten op en zorgen ervoor dat ze opgelost worden.

  Wanneer het gebouw is opgeleverd, dan werken de installaties helaas niet altijd naar behoren. Bijvoorbeeld omdat een gebouwbeheersysteem niet goed is ingeregeld. Wij doorlopen dan de inregelrapportages om te achterhalen welke instellingen zijn gebruikt en zorgen eventueel voor een optimalisatie. Bij blijvende klachten schakelen we onze dochteronderneming bba binnenmilieu in voor een gespecialiseerd onderzoek.

DGMR adviseert klanten in deze markten

Kantoren

Wij helpen opdrachtgevers hun gebouwen vooral onderscheidend, gezond, productief, comfortabel en veilig te maken.

Laboratoria

Onze unieke ervaring met trillingstechniek in combinatie met bouwfysica en brandveiligheid maakt het verschil.

Leisure

Beleving creëren voor bezoekers van musea, concertzalen, sportcomplexen, pretparken en bijvoorbeeld bioscopen doen we samen.

Onderwijs

We helpen scholen en universiteiten een keuze te maken voor een omgeving die leerprestaties verbetert.

Retail

Om van winkelen een nieuwe ervaring te maken, vertalen we winkels en ‘shopping malls’ naar comfortabele gebouwen.

Woningbouw

We leveren graag een bijdrage aan gezonde en prettige woonomgevingen, veelal in mixed-use opgaves en gestapelde woningbouwcomplexen.

Zorg en hotels

Wij creëren voor ziekenhuizen en hotels een omgeving waarin mensen goed kunnen herstellen en kunnen ontspannen.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.