DGMR/Adviesdiensten/Trillingen en laagfrequent geluid

Trillingen

Inzicht geven in trillingen en laagfrequent geluid

Grip op verstoringen

Het verkeer neemt toe, de industrialisering gaat verder en productieprocessen worden steeds verfijnder. Tegelijkertijd bouwen we steeds lichtere en hogere (woon)gebouwen. Omdat trillingen en laagfrequent geluid hinderlijk, verstorend of zelfs schadelijk kunnen zijn, is aandacht voor trillingen meten en analyseren steeds belangrijker. Als de aanwezigheid hiervan nauwelijks te vermijden is, hoe houdt u dan grip op verstoringen?

Specialistische technische onderzoeken

De adviseurs van DGMR bieden technische, beleidsmatige en organisatorische ondersteuning en advisering aan bedrijven, overheden en infra-beheerders. Eén van onze expertises ligt in het uitvoeren van zeer specialistische technische onderzoeken in situaties waar trillingen en laagfrequent geluid een belangrijke rol spelen. We voeren trillingsmetingen uit, analyseren de resultaten en monitoren de oplossingen.

 

Onze adviseurs Trillingen

Meer informatie over trillingen

 • Trillingsmetingen

  Bij hinder door trillingen brengt DGMR de trillingsniveaus via metingen in kaart. En we toetsen deze aan de daarvoor geldende richtlijnen of bouwregelgeving. Op basis van de trillingsmetingen kunnen we veelal ook de (vermoedelijke) bron of oorzaak van de trillinghinder achterhalen. De ruime ervaring van onze adviseurs met het gedrag van trillingen in de bodem en de constructies helpt hierbij. Vervolgens kunnen we in overleg met de betrokken partijen naar een oplossing voor de ondervonden hinder zoeken en advies uitbrengen over de te nemen maatregelen.

  Meer over trillingen

 • Trillingsanalyses

  Wanneer een productie- of laboratoriumomgeving hoge eisen stelt aan het minimaliseren van trillingen, dan adviseert DGMR al bij het ontwerpen van deze omgeving. Startpunt zijn de eisen die het productieproces of de laboratoriumopstellingen meebrengen. Om te zorgen dat ze eenduidig en realistisch zijn, voeren we zo nodig referentiemetingen uit. Vervolgens analyseren we hoe deze eisen zijn in te passen in het gebouwontwerp. Dit kan leiden tot een advies over verstijving of isolatie van constructiedelen en/of het toepassen van trillingsisolatie onder installaties of apparaten. Dit doen we in nauwe samenwerking met het ontwerpteam.

  Meer over trillingen

 • Monitoring en communicatie

  Trillingen ontstaan ook waar gebouwd wordt. Vooral het voorkomen van schade, maar ook het terugdringen van hinder is dan de insteek. Zeker wanneer nabij woningen, musea of laboratoria gebouwd wordt, is dat cruciaal. Na beoordeling van de mogelijke hinder en risico’s kunnen onze adviseurs ondersteuning bieden bij de monitoring van trillingen tijdens de bouw. Ook de communicatie hierover naar betrokken partijen kan DGMR verzorgen.

  Meer over trillingen

DGMR adviseert klanten in deze markten

Industrie

Wij kennen de specifieke aanpak voor distributiecentra, fabrieken en tankopslag voor op maat gemaakte oplossingen.

Infrastructuur

Of het nu gaat over stille wegdekken of complexe ontwerpen DGMR begeleidt de inpassing ervan in de omgeving.

Kantoren

Wij helpen opdrachtgevers hun gebouwen vooral onderscheidend, gezond, productief, comfortabel en veilig te maken.

Laboratoria

Onze unieke ervaring met trillingstechniek in combinatie met bouwfysica en brandveiligheid maakt het verschil.

Zorg en hotels

Wij creëren voor ziekenhuizen en hotels een omgeving waarin mensen goed kunnen herstellen en kunnen ontspannen.

Hinder door trillingen

Hinder door trillingen

Verkeer, bouwmaterieel of evenementen kunnen voelbare trillingen of hoorbaar laagfrequent contactgeluid veroorzaken. Vervelend voor bewoners, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven die met gevoelige onderzoeksapparatuur werken. Industriële machines en andere apparaten kunnen binnen gebouwen voor overlast zorgen. DGMR bepaalt de overlast en pakt de bron aan.

Hinder door trillingen

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.