DGMR/Actueel en kennis/Whitepapers/Een kijkje in de BENG utiliteitskeuken van 2021

Een kijkje in de BENG utiliteitskeuken van 2021

Welke consequenties hebben de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) op gebouwen voor kantoor, onderwijs en bijeenkomsten? Over de impact van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 op woningbouw is het nodige geschreven. Over BENG voor utiliteitsgebouwen ontbrak echter informatie. We lanceren daarom de whitepaper Een kijkje in de BENG-utiliteitskeuken van 2021. Over de effecten van BENG voor utiliteitsgebouwen.

De keuken voor BENG in de utiliteitsbouw

Drie stappen

Vanaf 1 januari 2021 hebben vastgoedontwikkelaars en architecten te maken met de nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie, NTA 8800. De BENG-eisen vervangen de huidige EPC-eisen, maar hoe streng zijn ze? En er zijn verschillende mogelijkheden om aan de nieuwe eisten te voldoen, maar hoe? Wat zijn de effecten van BENG voor utiliteitsgebouwen? De whitepaper die we schreven, zet een aantal veel voorkomende utiliteitsbouwfuncties naast elkaar. Berekeningen aan verschillende referentiegebouwen maken zichtbaar welke maatregelenpakketten er mogelijk zijn.

In drie stappen geven we steeds aan hoe een utiliteitsgebouw een BENG-gebouw kan worden. In het ontwerpproces zal al vroegtijdig getoetst moeten worden of met name de BENG 1-indicator behaald gaat worden: een minder compact ontwerp kan er toe leiden dat BENG 1 kritisch wordt en daar moet door het ontwerpteam tijdig op geanticipeerd worden. Maar ook het halen van de BENG 2- en BENG 3-indicator gaat niet automatisch goed.

 


Download onze whitepaper


 

Keuze- en ontwerpvrijheid

Onze adviseurs concluderen dat de BENG 1-indicator, bij een enigszins compact ontwerp, relatief eenvoudig gehaald kan worden. Om ook aan de BENG 2- en BENG 3-eisen te voldoen, moet uitgegaan worden van een goede isolatie, een energiezuinig ventilatiesysteem met warmteterugwinning, een laag geïnstalleerd vermogen voor verlichting en een efficiënte opwekker voor verwarming en koeling.

Onze adviseurs

Ieke Kuijpers-van Gaalen

Algemeen directeur en Senior adviseur Energiebeleid

René van der Loos

Senior adviseur Duurzaamheid en bouwfysica

Ontwerpen met BENG

PV-panelen

Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) worden de norm. Met BENG ligt er een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te gaan bouwen. Met onze jarenlange verdieping in de BENG regelgeving en onze praktijkervaring, kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG.

PV-panelen

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.