DGMR/Adviesdiensten/Brandveiligheid

Brandveiligheid

Adviesbureau Brandveiligheid, DGMR

Brandveiligheid op maat

Bij brandveiligheid draait het allereerst om mensenlevens in gebouwen. Hoe zorgt u ervoor dat bij het ontwerpen, (ver)bouwen en gebruiken van nieuwe of bestaande gebouwen en kantoren de veiligheid geregeld is? ‘Ontzorgen’ is voor ons het sleutelbegrip bij de keuzes die we samen met opdrachtgevers maken om tot oplossingen op maat te komen. Of het nu gaat om een advies op één of enkele onderdelen, of om de begeleiding over het gehele traject, inclusief gevels en beveiliging.

Gelijkwaardige oplossingen

De ingenieurs en adviseurs van DGMR maken gebruik van de meeste actuele inzichten in (integrale) veiligheid. Ze zorgen ervoor dat u gebouwen en kantoren kunt bouwen en gebruiken zoals u dat wenst, zo nodig met advies dat buiten de gebaande paden gaat. Bij gelijkwaardige oplossingen komt het soms op een flinke dosis overtuigingskracht aan, waarbij de wettelijke eisen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) slechts het uitgangspunt zijn.

We adviseren vanuit fundamentele inzichten in het verschijnsel brand en maken gebruik van risicoanalyse om oplossingen op maat te bieden. We schreven mee aan de NEN-normen en onze adviseurs stellen een Uitgangspuntendocument (UPD) op.

Integrale brandveiligheid

Wie een adviesbureau brandveiligheid zoekt, verwacht een brede kennis en een integrale benadering. DGMR neemt bouwkunde, installaties en organisatie mee in het advies brandveiligheid.  Wij adviseren u bij het analyseren van het gebouw en het gebruik ervan, het vaststellen van aannemelijke (maatgevende) brandrisico’s en het bepalen van de meest geschikte brandveiligheidsvoorzieningen.

Integraal advies betekent dat we aspecten meenemen als beheersbaarheid van brand, brandcompartimentering, veilig vluchten, constructieve veiligheid, materiaalgebruik, brandbeveiligingsinstallaties, bereikbaarheid blusvoertuigen en bluswatervoorzieningen, en brandveilig gebruik.

 

Onze adviseurs Brandveiligheid

Meer informatie over brandveiligheid

 • Beheersbaarheid van brand

  Welke risico’s lopen gebouwen, kantoren of industriële complexen bij brand? En wat betekent een plasbrand voor de omgeving? Belangrijk is dat een afweging van risico’s plaatsvindt en acceptabele oplossingen meetbaar gemaakt worden. Dat doen de adviseurs van DGMR mede op basis van NEN-normen die we samen ontwikkeld hebben.

  Grote fabrieken, winkelcentra en bijvoorbeeld warenhuizen willen liever geen wanden en deuren om grote compartimenten gescheiden te houden. Grotere compartimenten zijn te realiseren, bijvoorbeeld door specifieke voorwaarden te stellen aan het gebouw en het gebruik. Of door een sprinklersysteem in te zetten als gelijkwaardige oplossing voor brandveiligheid. We adviseren u voor een oplossing op maat.

  Bij vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen is het gevaar van een grote plasbrand aanwezig. Adviseurs van DGMR berekenen de mogelijke omvang ervan en bepalen de intensiteit op de omgeving.

 • Brandwerende scheidingsconstructies

  Letterlijk van levensbelang zijn wanden en gevels die rook- en brandwerend zijn. We beoordelen brandwerende scheidingsconstructies in bestaande gebouwen en kantoren, maar ook bij nieuwbouw. Onze adviseurs brandveiligheid helpen steeds vaker leveranciers bij de ontwikkeling van hun gevelelementen, brandwerende deuren of ramen.

  Specifieke constructies van deuren, ramen of gevels sluiten vaak niet aan op bestaande testcertificaten. DGMR combineert de bestaande testrapporten, de Europese normen en de eigen kennis en ervaring om te beoordelen of aan de eisen wordt voldaan. Om een zo breed mogelijk toepassingsgebied voor de constructies te creëren, combineren we de onderdelen in rook- en brandscheidingen zo slim mogelijk voor de tests.

  Onze deskundigenverklaring is vaak voldoende om goedkeuring van het bevoegd gezag te krijgen. In een complexe situatie is soms een conformiteitsverklaring nodig.

 • Brandbeveiligingsinstallaties

  Keuze genoeg in systemen om een brand te melden en te bestrijden. Maar welk systeem voor brandveiligheid is nodig? Wat is de beste blusinstallatie of brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie of zelfs rookbeheersing? Een gedetailleerde uitwerking in een door DGMR opgesteld uitgangspuntendocument (UPD) biedt uitkomst. Duidelijkheid voor zowel gemeenten en verzekeraars als voor aannemers en installateurs.

  Adviseurs van DGMR adviseren over het juiste blus-, brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen en leggen de uitgangspunten vast voor een diversiteit aan locaties. Van fabrieken, winkelcentra en kantoren tot parkeergarages en opslagplaatsen voor gevaarlijke stoffen. Daarnaast beoordelen we de plannen en helpen installateurs bij de invulling van eisen die andere adviseurs stellen.

 • BIM

  Wat is BIM?

  BIM ontstond als de afkorting van Building Information Model of Bouwwerk Informatie Model. Dit is een digitaal model om geometrie en informatie over de onderdelen van een gebouw aan elkaar te koppelen. BIM modeling is in te zetten om informatie tussen verschillende bouwpartners op een eenduidige manier uit te wisselen en samen te werken. Zo is het mogelijk te ontwerpen en uit te voeren voordat er echt gebouwd wordt. Tegenwoordig staat BIM ook wel voor Building Information Management, een bredere manier van kijken naar het onderwerp.

  Eigen werkwijze BIM model

  Wij ontwikkelden een werkwijze om onze adviezen in een BIM-model aan de opdrachtgever aan te bieden. We genereren een BIM-model aan de hand van de beschikbare BIM-modellen van de ontwerppartners. Zo ontstaat er een verzameling schematische objecten waar wij onze eisen aan koppelen. Dit model is in beheer van DGMR en plaatst het ontwerpteam als onderlegger in het centrale BIM-model. Het advies dat we hierin verwerken blijft hierdoor in iedere fase van het traject relevant. Het verwerken van de eisen in het model is daarmee geborgd en beheerd door de kennishouders.

  Bespaart tijd en geld

  Ons model met adviezen over bouwfysicaakoestiekbrandveiligheid en duurzaamheid is samen te voegen met de modellen van alle ontwerppartners die ook in het BIM-model werken. Zo is ons advieswerk op één plek verwerkt en kunnen alle ontwerppartners gemakkelijk en snel herleiden welke eisen er gelden. De ontwerppartners kunnen dit vervolgens met elkaar clashen om te bepalen welk element een bepaalde prestatie moet leveren. Dit scheelt de ontwerpende partijen veel tijd en uiteindelijk ook kosten.

  Maarten Spanjers van Heijmans werkte met ons model en geeft aan:

  “Door de verwerking van de prestatie-eisen in een specifiek prestatie-eisenmodel kunnen we diverse visualisaties (zowel 2D als 3D) creëren voor verschillende doeleinden, naar gelang de wens van het projectteam. Het helpt ons ook om met behulp van de prestatie-eisenmodellen specifieke (semi-) geautomatiseerde/visuele controles uit te kunnen voeren door de integratie met andere prestatiemodellen, maar óók met de productiemodellen waar wij mee werken. Daarnaast geeft het werken met prestatie-eisenmodellen nog duidelijker weer wie eigenaar is van de geleverde informatie en blijft men ook eigenaar van deze informatie. Alle informatie duidelijk op één plek in een model.”

  Wij zijn trots op deze nieuwe ontwikkeling. Omdat wij het model zelf maken, zelf vullen en zelf controleren, helpen wij onze klanten met een nog completer advies en een veel efficiëntere manier van werken met BIM-modellen.

  meer over BIM

 • Brandveilig beheer van gebouwen

  Het bevoegd gezag wil graag weten of de eigenaars of beheerders van gebouwen en kantoren voldoen aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Omdat hotels, scholen en ziekenhuizen meestal een groot aantal niet-zelfredzame personen herbergen, volstaat bijvoorbeeld de gebruiksmelding niet en is een gebruiksvergunning nodig.

  De adviseurs van DGMR helpen bij het doorlopen van de procedure en verzamelen de juiste informatie, zodat de toetsronde soepel verloopt. Aan de andere kant kunnen we ook op verzoek van het bevoegd gezag toetsen of een second opinion afgeven. Onze adviseurs helpen verder bij het realiseren en in stand houden van een ontruimingsorganisatie. Adviseren over het ontruimingsplan en de uitwerking daarvan inclusief de ontruimingsoefeningen horen daar ook bij.

 • Brandveilig vluchten en logistieke stromen

  Een vluchtplan optimaal laten aansluiten op de bestaande of toekomstige bedrijfsvoering. Dat is één van de pijlers van het totale concept voor brandveiligheid dat DGMR biedt. Onze adviseurs kijken zo vroeg mogelijk mee om dit plan te laten aansluiten op uw bedrijfsprocessen. Elke situatie vraagt om specifieke waarborgen.

  We berekenen niet alleen de opvang- en doorstroomcapaciteit van gebouwen of kantoren. We gebruiken deze berekeningen ook om inzicht te geven in vluchtstromen en logistieke stromen binnen uw gebouw. Naast de gebruikelijke berekeningsmethoden beschikken wij over geavanceerde software waarmee simulaties kunnen worden gemaakt. Met simulaties kunnen we snel en in een vroeg stadium van het ontwerp vaststellen of een veilige ontvluchting gegarandeerd kan worden. Ook geven we inzicht in logistieke stromen en eventuele knelpunten binnen uw gebouw.

 • Toetsing Bouwregelgeving

  Voldoen uw bouwplannen voor nieuwbouw of renovatie aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)? Door de juiste informatie in uw ontwerpen mee te nemen, creëert u helderheid. Niet alleen voor het vergunningstraject, maar ook voor het projectteam. Met onze bouwbesluittoetsing weet u zeker dat u niets vergeten bent en dat de onderdelen op elkaar zijn afgestemd. Dat voorkomt discussie over interpretatie en aanpassingen tijdens de bouw. Ook belangrijk: dat scheelt tijd én extra kosten.

  Een toetsing BBL / toetsing Bouwregelgeving voor uw bouwplannen kent verschillende aandachtsgebieden: bouwkundig, bouwfysisch, brandveiligheid en installaties. We brengen alle aspecten overzichtelijk bij elkaar, zodat u in één oogopslag ziet hoe u ervoor staat. Ons format is praktisch uitvoerbaar; de architect kan er goed mee uit de voeten en helder verwoorden hoe het ontwerp kan voldoen aan de eisen.

  Meer over toetsing Bouwregelgeving

DGMR adviseert klanten in deze markten

Bedrijfsadvisering

We werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Industrie

Wij kennen de specifieke aanpak voor distributiecentra, fabrieken en tankopslag voor op maat gemaakte oplossingen.

Infra en tunnels

Laten we goed regelen dat ondergrondse en overkapte wegen en spoorbanen veilig en betrouwbaar zijn.

Kantoren

Wij helpen opdrachtgevers hun gebouwen vooral onderscheidend, gezond, productief, comfortabel en veilig te maken.

Laboratoria

Onze unieke ervaring met trillingstechniek in combinatie met bouwfysica en brandveiligheid maakt het verschil.

Leisure

Beleving creëren voor bezoekers van musea, concertzalen, sportcomplexen, pretparken en bijvoorbeeld bioscopen doen we samen.

Onderwijs

We helpen scholen en universiteiten een keuze te maken voor een omgeving die leerprestaties verbetert.

Retail

Om van winkelen een nieuwe ervaring te maken, vertalen we winkels en ‘shopping malls’ naar comfortabele gebouwen.

Woningbouw

We leveren graag een bijdrage aan gezonde en prettige woonomgevingen, veelal in mixed-use opgaves en gestapelde woningbouwcomplexen.

Zorg en hotels

Wij creëren voor ziekenhuizen en hotels een omgeving waarin mensen goed kunnen herstellen en kunnen ontspannen.

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.