DGMR/Circulariteit

Circulariteit in de bouw

Circulariteit bij houten kantoor Triodos Bank De Reehorst

Slim bouwen voor de toekomst

Hoe creëer je een gebouw dat vijftig jaar of langer kan staan, maar vervolgens net zo eenvoudig gedemonteerd en elders opgebouwd kan worden? Of waarvan alle materialen op allerlei manieren hergebruikt kunnen worden? Dat vraagt vanaf de start van een ontwerp nadenken over slim bouwen en de functie in de toekomst. De adviseurs van DGMR kijken samen met het ontwerpteam naar de haalbaarheid en toepassing van innovaties op het gebied van circulariteit. Zo ontstaan gebouwen die flexibel zijn en lang meegaan, waardoor we verspilling en sloop voorkomen.

Circulair bouwen

Wat is circulair bouwen? In de transitieagenda Circulaire bouweconomie wordt de volgende definitie gebruikt:

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Deze definitie onderschrijven wij natuurlijk. In onze projecten vertalen we deze definitie naar concrete doelen en maken we gebruik van methodes en instrumenten om circulariteit meetbaar te maken.

Circulariteit meetbaar maken

Nederland moet 100% circulair zijn in 2050. En in 2030 moet 50% van deze doelstelling gehaald zijn. Hoe doen we dat? Wij richten ons met circulair bouwen op materialen en bouwmethoden. Is circulariteit dan hetzelfde als duurzaamheid? Nee, circulariteit is een onderdeel van duurzaamheid, geen vervanging ervan. Circulair bouwen gaat in basis over het sluiten van kringlopen. En daarbij gebruikt DGMR diverse methodes en instrumenten die circulariteit meetbaar maken. Denk aan de R-ladder, het Cradle to Cradle-principe, losmaakbaarheid, Material Circularity Indicator (MCI), Madaster, GPR-gebouw, LCA, DPG, MPG, CPG etc.

Ambities naar werkelijkheid

Triodos Bank op Landgoed De Reehorst | DGMR

Onze kracht ligt in het vertalen van de ambities naar werkelijkheid. Dat begint bij het samen ontwikkelen van een visie op circulariteit. En we kennen de stappen die leiden tot het gewenste resultaat. Om circulariteit aantoonbaar te maken, stellen we de juiste toolbox samen. Elke opgave is uniek. Voor een optimaal resultaat dwingen we onszelf om verder te gaan dan de bestaande tools en rekenmethodes.

Steeds vaker worden we gevraagd om bouwdetails te ontwerpen die gemaakt zijn om in de toekomst weer uit elkaar gehaald kunnen worden, zonder waarde verlies. Maar bijvoorbeeld ook hoe we omgaan met uitdagende vraagstukken als de milieu impact van een complete demontage en remontage van een gebouw.

Vormen van circulariteit

Licht en groen atrium van Hotel Jakarta Amsterdam In onze projecten komen we circulariteit in veel verschillende vormen tegen, zoals:

 • Geen sloop en nieuwbouw, maar renovatie, herbestemming, transformatie van een gebouw
 • Bouwen met bio-based materialen, bijvoorbeeld bouwen in hout
 • Bouwen met hergebruikte materialen (complete bouwdelen)
 • Bouwen met gerecyclede materialen
 • Bouwen met nieuwe materialen met gerecyclede content
 • Materialen met een lage milieu impact (LCA)
 • Eigenaarschap van de materialen (take-back systemen afsluiten met leveranciers / materiaalpaspoorten)
 • Van bezit naar gebruik (o.a. verlichting, liften)
 • Losmaakbaarheid en het ontwerpen van demontabele verbindingen
 • Ontwerpen voor circulariteit (design for recycling), geveltechniek
 • Toekomstgericht bouwen, door slimme ontwerpkeuzes en flexibiliteit

Onze ondersteuning bij circulair bouwen

 • The Green House Utrecht, circulariteit | DGMR Samen circulariteit definiëren
 • Onderscheidende visie op circulariteit
 • Toetsingskader voor ambities vaststellen
 • Afweging van circulaire materialen
 • Ontwerpen bouwdetails voor demontage
 • Keuze in tools voor circulair bouwen

Kennis over circulariteit

Al vele jaren werken we mee aan renovaties of transformaties van gebouwen. Nog voor circulariteit in zwang was, ging het onder de noemer duurzaamheid vaak om hergebruik van het gebouwcasco. Vandaar dat wij deelnemen aan Platform CB’23 met onze expertise over circulair bouwen en rekentools/meetmethodes. Ook zijn we medeontwikkelaar van de BREEAM-NL-standaard BRL 2020.

Circulariteit is nog steeds onderdeel van onze advisering over duurzaamheid. We vertalen ambities naar bijvoorbeeld BREEAM, WELL, circulariteit of bouwfysische oplossingen. Wij vullen ze in op een integrale en vernieuwende manier.

Publicaties

Projecten

Een greep uit onze projecten:

Onze adviseurs

Paul van Bergen

Senior adviseur Bouwfysica en duurzaamheid
Antwan van Haaren is WELL Sound Advisor

Antwan van Haaren

Senior Adviseur Bouwfysica, WELL Sound Advisory & WELL AP

Erik Meijerink

Adviseur Bouwfysica en duurzaamheid

Mirjam Peters

Adviseur Bouwfysica en duurzaamheid

Martin Bijleveld

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Jean Frantzen

Adviseur Duurzaamheid en Gezondheid

Laura van de Pol

Ontwerper Bouwfysica & Gezondheid, WELL AP & WELL PTA

Christiaan de Wolf

Directeur Bouw en Senior adviseur Bouw- en geveltechniek

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.