DGMR/Adviesdiensten/Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening en ruimtelijke plannen, zoals in gebied Rotterdam

Kracht van bestaande gebieden

Anders kijken naar gebieden voor wonen, werken, recreëren en natuur. Bewuster aandacht voor de kracht van bestaande gebieden in de ruimtelijke ordening. Welke waarde voegen de ruimtelijke plannen toe? Hoe kunnen we dit versterken met bijvoorbeeld duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid? Want mensen komen het beste tot hun recht in een prettige leefomgeving. Met een integrale afweging van belangen komt een gebied het beste tot bloei.

Ruimtelijke plannen

Voor een planmatige inrichting is niet alleen doorzettingsvermogen nodig. Ook inzicht in kansen en struikelblokken helpt bij het maken van de juiste keuzes. Onze adviseurs helpen u bij de ontwikkeling van beleid, de begeleiding van processen en de technische uitwerking in ruimtelijke plannen danwel bestemmingsplannen. We stoppen niet voor u een innovatieve, passende oplossing heeft die het gebied versterkt en ook voor alle betrokkenen acceptabel is.

We helpen projectontwikkelaars en (lokale) overheden op een evenwichtige manier ruimte scheppen voor mens en milieu.

 

Onze adviseurs Ruimtelijke ordening

Meer informatie over ruimtelijke ordening

 • Bestemmingsplannen

  Onze adviseurs zijn betrokken bij een breed scala aan bestemmingsplannen in opdracht van gemeenten, private ontwikkelaars en bedrijven. We kennen het spanningsveld, de procedures en de te nemen stappen om een omgevingsvergunning te krijgen. Wij brengen de milieusituatie in beeld, herkennen potentiële knelpunten en zijn in staat om passende oplossingen te bedenken. Wij ondersteunen met onze advisering uw afwegingsproces om tot een optimale keuze te komen. Wij vertalen vervolgens de keuzes die u maakt in de bestemmingsplannen.

  Vaak kan in het bestemmingsplan al rekening gehouden worden met uw toekomstplannen, voordat deze concreet zijn. Dit verkort de proceduretijd, waardoor uw plannen sneller gerealiseerd kunnen worden. We kijken waar de risico’s en kansen liggen. Hiermee stemt u slim uw strategie af op de omgeving.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Met de aanstaande Omgevingswet bundelt de rijksoverheid alle regels voor plannen en projecten. De wet bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De omgevingswet verandert de kaders: minder regels, meer ruimte voor lokaal maatwerk en een groter vertrouwen in overheden, burgers en ondernemers.

  Wat verandert er in de nieuwe omgevingswet?

  Uitstel is niet altijd afstel: na vele verschuivingen is eindelijk de datum voor de nieuwe Omgevingswet een feit. Op 1 januari 2024 treedt deze in werking. Maar wat betekent dit voor uw bedrijf, bouwplan of gemeente? Bij DGMR zijn wij nu al voorbereid. U mag van DGMR als uw adviseur verwachten dat wij op de hoogte zijn en blijven van deze verandering in het omgevingsrecht. Wij komen u graag uitleggen wat de Omgevingswet inhoudt en vooral: wat deze wet voor u betekent.

  Meer lezen

DGMR adviseert klanten in deze markten

Beleidsadvisering

Voor uw oplossingen van morgen zetten we fundamentele kennis om in praktisch toepasbare kennis en producten.

Gebiedsontwikkeling

We helpen u bij de ontwikkeling van beleid, de begeleiding van processen en de technische uitwerking in de planvorming.

Infrastructuur

Of het nu gaat over stille wegdekken of complexe ontwerpen DGMR begeleidt de inpassing ervan in de omgeving.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.