BENG eindelijk!

Er is veel te doen om BENG – Bijna Energie Neutrale Gebouwen. Terecht, er is ook veel gebeurd. Helaas is niet alles wat er wordt geroepen en geschreven even genuanceerd, volledig, of soms zelfs de waarheid. Een groot deel van de verwarring komt door het veranderen van de definitie en onderliggende berekeningsmethode van BENG. Daarom hierbij een poging om een beter begrip te krijgen op wat BENG nu betekent.

Bas Hasselaar, Ieke Kuijpers, Merlijn Huijbers |  VV+  |   januari 2020

Toelichting op veranderingen en de berekeningsmethode van BENG

Energieprestatie

Voordat beng er was, was er de energieprestatiecoëfficiënt, ofwel epc. De epc is een dimensieloos getal dat een indicatie geeft van de energieprestatie van een gebouw. Deze energieprestatie wordt in één getal uitgedrukt en is gebaseerd op het totale primaire energiegebruik van een gebouw. Om meer in lijn te komen met Europese regelgeving en bovengenoemde beperking van de epc aan te pakken, is beng bedacht. Bij beng wordt de energieprestatie van een gebouw niet meer in één indicator uitgedrukt, maar in drie afzonderlijke indicatoren. beng maakt onderscheid tussen energieverlies door de gebouwschil (beng-1), energieconsumptie door (gebouwgerelateerde) installaties (beng-2) en zelf opgewekte duurzame energie (beng-3).

De (bouw)wereld wordt met beng wat minder zwart-wit. Tekortkomingen van epc zijn aangepakt en er ligt een nieuwe methode die betere kansen geeft om te sturen op kwaliteit. Omdat de verandering van epc naar beng en het ontwikkelen van de bijbehorende rekensoftware toch een leercurve met zich meebrengen, heeft de minister besloten de invoering niet op 1 januari te laten plaatsvinden, maar die een half jaar naar achter te schuiven naar 1 juli 2020. Wat niet verandert, is dat de eisen minimumeisen blijven. Slechter mag je niet bouwen, beter bouwen mag natuurlijk wel – graag zelfs!

Lees het volledige artikel

Onze adviseurs

Bas Hasselaar

Adviseur Duurzaamheid en Gezondheid

Ieke Kuijpers-van Gaalen

Algemeen directeur en Senior adviseur Energiebeleid

Merlijn Huijbers

Kennis-en Innovatiemanager Bouwfysica en Duurzaam Bouwen

Ontwerpen met BENG

PV-panelen

Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG) worden de norm. Met BENG ligt er een solide basis om de komende jaren energie-efficiënt en duurzaam te gaan bouwen. Met onze jarenlange verdieping in de BENG regelgeving en onze praktijkervaring, kunnen we u goed helpen bij al uw vragen over BENG.

PV-panelen

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.