DGMR/Adviesdiensten/Beveiliging

Beveiliging

Beveiliging van gebouwen | safety en security

Beveiliging op maat

Wij benaderen uw vraagstuk voor safety en security met een brede blik. Het gewenste veiligheidsniveau en de mogelijke risico’s in uw situatie zijn daarbij het belangrijkst. Daarnaast hebben wij bij ons veiligheidsadvies ook aandacht voor het dagelijks gebruiksgemak, de architectuur van uw gebouwen, en de mogelijkheden voor het inpassen van voorzieningen.  Zo komen wij samen tot een gewogen pakket aan organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen. We beschrijven en onderbouwen ze in een beveiligingsconcept op maat.

Balans tussen safety en security

De ingenieurs en adviseurs van DGMR onderscheiden zich door in de afwegingen ook andere disciplines mee te nemen. Neem bijvoorbeeld het spanningsveld tussen safety en security. Door onze gedegen kennis van de vakgebieden brandveiligheid en beveiliging komen we met concrete voorstellen en oplossingen op conceptueel of operationeel niveau. Door dit vroegtijdig in het ontwerptraject te doen, voorkomen we problemen in een later stadium.

Natuurlijk verzorgen wij ook uw inbraakbeveiliging en andere veiligheidsvoorzieningen, ook voor de praktische maakbaarheid hiervan ondersteunen wij u graag.

 

Meer over safety and security

Meer informatie over beveiliging

 • Safety en security

  Safety en security management; integreren voor optimale veiligheid

  Safety en security integreren in het ontwerp van gebouwen is van cruciaal belang. Niet alleen dragen maatregelen op het gebied van safety en security bij aan het welzijn van medewerkers en bezoekers, deze beschermen ook het gebouw en andere belangen.

  Secure by design

  In een nieuwbouw- of renovatieproces is het belangrijk safety en security integraal mee te nemen en rekening te houden met alle potentiële gevaren en risico’s, waaronder brand, natuurrampen, criminele activiteiten en terrorisme. Door vroegtijdig in het ontwerpproces de risico’s pro-actief in beeld te brengen en aan de hand daarvan zowel een brandveiligheidsconcept als een beveiligingsconcept op te stellen, ontstaat in het ontwerpproces het principe van ‘secure by design’.

  De toegevoegde waarde van DGMR zit vooral in de ontwerpfase, waarin het ontwerpteam de concepten opstelt en principeoplossingen voorstelt. Wij helpen met ons veiligheidsadvies bij het integreren van deze concepten en oplossingen in het ontwerp.

  Meer over safety and security

 • Beveiligingsconcept

  De positionering van beveiligingszones en het menselijk handelen in geval van een verstoring zijn onderdelen van beveiliging. Net als de elektronische en bouwkundige voorzieningen die zijn gericht op tijdige detectie en afdoende vertraging. Beveiliging is echter meer dan een verzameling losse voorzieningen en maatregelen. Risico’s kunnen alleen worden beperkt door een juiste mix van maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

  Wij onderbouwen het nut en de noodzaak van alle voorzieningen als onafhankelijke adviseur in een beveiligingsconcept op maat. Indien gewenst hanteren we daarbij De Haagse Methodiek (DHM®).

 • BIM

  Wat is BIM?

  BIM ontstond als de afkorting van Building Information Model of Bouwwerk Informatie Model. Dit is een digitaal model om geometrie en informatie over de onderdelen van een gebouw aan elkaar te koppelen. BIM modeling is in te zetten om informatie tussen verschillende bouwpartners op een eenduidige manier uit te wisselen en samen te werken. Zo is het mogelijk te ontwerpen en uit te voeren voordat er echt gebouwd wordt. Tegenwoordig staat BIM ook wel voor Building Information Management, een bredere manier van kijken naar het onderwerp.

  Eigen werkwijze BIM model

  Wij ontwikkelden een werkwijze om onze adviezen in een BIM-model aan de opdrachtgever aan te bieden. We genereren een BIM-model aan de hand van de beschikbare BIM-modellen van de ontwerppartners. Zo ontstaat er een verzameling schematische objecten waar wij onze eisen aan koppelen. Dit model is in beheer van DGMR en plaatst het ontwerpteam als onderlegger in het centrale BIM-model. Het advies dat we hierin verwerken blijft hierdoor in iedere fase van het traject relevant. Het verwerken van de eisen in het model is daarmee geborgd en beheerd door de kennishouders.

  Bespaart tijd en geld

  Ons model met adviezen over bouwfysicaakoestiekbrandveiligheid en duurzaamheid is samen te voegen met de modellen van alle ontwerppartners die ook in het BIM-model werken. Zo is ons advieswerk op één plek verwerkt en kunnen alle ontwerppartners gemakkelijk en snel herleiden welke eisen er gelden. De ontwerppartners kunnen dit vervolgens met elkaar clashen om te bepalen welk element een bepaalde prestatie moet leveren. Dit scheelt de ontwerpende partijen veel tijd en uiteindelijk ook kosten.

  Maarten Spanjers van Heijmans werkte met ons model en geeft aan:

  “Door de verwerking van de prestatie-eisen in een specifiek prestatie-eisenmodel kunnen we diverse visualisaties (zowel 2D als 3D) creëren voor verschillende doeleinden, naar gelang de wens van het projectteam. Het helpt ons ook om met behulp van de prestatie-eisenmodellen specifieke (semi-) geautomatiseerde/visuele controles uit te kunnen voeren door de integratie met andere prestatiemodellen, maar óók met de productiemodellen waar wij mee werken. Daarnaast geeft het werken met prestatie-eisenmodellen nog duidelijker weer wie eigenaar is van de geleverde informatie en blijft men ook eigenaar van deze informatie. Alle informatie duidelijk op één plek in een model.”

  Wij zijn trots op deze nieuwe ontwikkeling. Omdat wij het model zelf maken, zelf vullen en zelf controleren, helpen wij onze klanten met een nog completer advies en een veel efficiëntere manier van werken met BIM-modellen.

  meer over BIM

 • Scheidingsconstructies

  Niet alleen voor brandveiligheid, maar ook voor beveiliging beoordelen we gevels, puien en wandconstructies. Afhankelijk van de mogelijke dreigingen moeten deze inbraak- kogel- of zelfs explosiewerend zijn. De betrouwbaarheid van deze scheidingsconstructies is van vitaal belang.

  Daarom beoordelen wij niet alleen de opbouw van scheidingsconstructies, maar adviseren we ook over de praktische maakbaarheid ervan. Daarbij maken we vanuit bouwkundig perspectief gebruik van onze kennis en ervaring met beproevingen en van reeds bestaande testrapporten. Onze deskundigenverklaring geeft houvast aan opdrachtgevers en leveranciers.

 • Bouwkundige, duurzame en elektronische maatregelen

  Welke bouwkundige en elektronische maatregelen zijn nodig om materiële schade te voorkomen? Volgens de BORG-systematiek bepalen we de risicoklasse en koppelen daaraan de maatregelen die inbraak moeten tegengaan. Op verzoek nemen we de BORG-systematiek mee in ons beveiligingsplan.

  Heeft u met uw gebouw duurzaamheidsambities? Ook daarbij speelt veiligheid een rol. Om de BREEAM-veiligheidscredit MAN8 te kunnen behalen, adviseren we u over de te nemen stappen en stellen een rapport als bewijslast voor uw certificering op.

  Voor woningen en woongebouwen treden we op als PKVW-adviesbureau en ondersteunen we bij de totstandkoming van uw ontwerp zodat deze voldoet aan de eisen en aanbevelingen van het PKVW.

DGMR adviseert klanten in deze markten

Kantoren

Wij helpen opdrachtgevers hun gebouwen vooral onderscheidend, gezond, productief, comfortabel en veilig te maken.

Leisure

Beleving creëren voor bezoekers van musea, concertzalen, sportcomplexen, pretparken en bijvoorbeeld bioscopen doen we samen.

Onderwijs

We helpen scholen en universiteiten een keuze te maken voor een omgeving die leerprestaties verbetert.

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.