DGMR/Adviesdiensten/Akoestiek en geluid

Akoestiek en geluid

Akoestiek en geluid in ruimte

Akoestiek en geluid beheersen

Overal waar we wonen, werken en recreëren speelt geluid een rol. Soms hinderlijk, soms aangenaam. De belangrijkste opgave is om geluid te beheersen. Dat geldt voor de akoestiek in de werkruimtes van een kantoorgebouw en in de zalen van een bioscoop. En dat geldt net zo goed voor de industrie die binnen geluidzones opereert, voor geluid van wegdekken en spoorrails in Nederland en voor evenementen binnen een gemeente.

geluidsonderzoek en onderbouwde adviezen

In dit brede werkveld voorzien de ingenieurs en adviseurs van DGMR niet alleen aannemers en gebouweigenaren, maar ook industrie en overheidsorganisaties van onderbouwde geluidadviezen. We doen akoestisch onderzoek, geluidsonderzoek, werken met computermodelling, berekenen geluidwaarden, geven bouwkundige oplossingen, stellen maatregelen voor geluidsanering voor, begeleiden de milieuvergunning en noem maar op.

Door onze brede expertise zetten we voor elke situatie de meest passende combinatie van activiteiten in.

 

Onze adviseurs Akoestiek en geluid

Meer informatie over akoestiek en geluid

 • Bouwakoestiek

  Elke ruimte heeft een eigen functie en daardoor een eigen akoestische wens. De mate van benodigde geluidsisolatie en dus het uiteindelijke comfort hangt sterk af van de akoestische wensen behorend bij de functie. Vaak grenzen ruimtes met verschillende functies aan elkaar, hier is het van belang hinder te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld niet wenselijk dat bioscoopgeluid van de ene zaal in de andere zaal hoorbaar is. In kantoorruimten is het wel acceptabel als stemgeluiden hoorbaar zijn, maar liever niet letterlijk verstaanbaar. Wij bepalen hiervoor hoeveel geluid er tussen ruimten tegengehouden (geïsoleerd) moet worden.

  We ondersteunen het ontwerpproces door vroegtijdig mee te denken over de indeling van een gebouw. Later in het proces helpen wij te bepalen welke scheidingen toepasbaar zijn en hoe de detaillering van de scheidingen eruit ziet. Bij oplevering (of bij eventuele klachten) onderzoeken wij de gerealiseerde kwaliteit middels metingen en adviseren wij zo nodig verbetermaatregelen.

   

 • Ruimteakoestiek

  Onder invloed van het Nieuwe Werken krijgen kantoren steeds meer een open karakter. In bestaande vaak langgerekte kantoorgebouwen, ontstaan dan geluidreflecties over grote afstand, die duidelijk en hinderlijk waarneembaar worden. Hetzelfde geldt voor grotere ruimten als een zwembad, een atrium of een gymzaal. Nagalmtijd en reflecties samen bepalen een prettige ruimteakoestiek. De nagalmtijd en reflecties beoordelen we met onze rekenmodellen om klanten zo gedetailleerd mogelijk te voorzien van de juiste oplossingen.

 • Zaalakoestiek

  In een theater of bioscoop is de kwaliteit van de zaalakoestiek bepalend voor een optimale geluidbeleving. Vanuit onze ervaring met theaterbouw weet DGMR aan welke kwaliteit een zaal moet voldoen. We starten bij de wensen van de opdrachtgever en kunnen dit concreet maken met objectieve parameters. We kijken in ons advies verder dan de zaalakoestiek alleen en nemen ook het verdere (theater)technisch ontwerp van een zaal in onze ontwerpoverwegingen mee.

 • Akoestisch onderzoek

  Meten is weten. Hoe staat het met de geluidsbelasting in de woongebieden van uw gemeente? Hoeveel lawaai produceren passerende auto’s, treinen of trams? Vallen uw bedrijfsactiviteiten nog binnen de bepaalde geluidsnormen? Hoeveel bouwlawaai kunnen bouwactiviteiten opleveren? En ook binnen gebouwen is het belangrijk te weten welk effect geluid heeft. Akoestisch onderzoek kan dit bepalen door (langdurig) meetgegevens te verzamelen via onze meetsystemen.

 • Wegdekmetingen

  Wat is de invloed van het wegdek op verkeerslawaai? Met de voor Nederland unieke CPX-aanhanger (Close Proximity Measurement) voeren we wegdekmetingen uit. We meten de geluidsemissie van band en wegdek en adviseren u over lawaaireductie. Met deze meetmethode krijgen opdrachtgevers inzicht in de actuele geluidsreductie van een traject. Daarnaast toetst u de deklaag aan geluidseisen, monitort u de kwaliteit van deklaag, voegovergangen en levensduur, spoort u schades op en richt u uw wegonderhoud hierop in.

  Meer over wegdekmetingen

 • Geluidkaarten en geluidsanering

  Hoe zit het met de geluidsbelasting in uw gebied? We stellen niet alleen geluidskaarten op, maar kijken meteen naar wat u op termijn aan aanvullende informatie nodig heeft. Bijvoorbeeld om akoestisch onderzoek uit te voeren voor woningbouw, wegen of sanering. Is geluidsanering nodig? Dan stellen wij het geluidsmodel op en maken een afweging voor de beste maatregelen. DGMR heeft ook de expertise in huis om de benodigde saneringsmaatregelen aan de gevel te ontwerpen.

 • Evenementengeluid

  Het evenementenbeleid van de gemeente is uitgangspunt voor festivals, concerten, dorpsfeesten en kleinschaliger evenementen. We helpen gemeenten een visie op te stellen die aangeeft op welke locaties welk type evenementen kunnen plaatsvinden. En we maken samen de vertaalslag naar realistische en concrete toetsingskaders voor evenementengeluid. Werken ze in de praktijk? DGMR monitort de geluidsbelasting ter plekke. Met een bemande meting, zodat organisatoren en het bevoegd gezag direct kunt reageren op hinderklachten. Maar we meten ook onbemand en langduriger.

DGMR adviseert klanten in deze markten

Bedrijfsadvisering

We werken samen aan een verantwoord ondernemings- en leefklimaat binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Gebiedsontwikkeling

We helpen u bij de ontwikkeling van beleid, de begeleiding van processen en de technische uitwerking in de planvorming.

Industrie

Wij kennen de specifieke aanpak voor distributiecentra, fabrieken en tankopslag voor op maat gemaakte oplossingen.

Infrastructuur

Of het nu gaat over stille wegdekken of complexe ontwerpen DGMR begeleidt de inpassing ervan in de omgeving.

Kantoren

Wij helpen opdrachtgevers hun gebouwen vooral onderscheidend, gezond, productief, comfortabel en veilig te maken.

Laboratoria

Onze unieke ervaring met trillingstechniek in combinatie met bouwfysica en brandveiligheid maakt het verschil.

Leisure

Beleving creëren voor bezoekers van musea, concertzalen, sportcomplexen, pretparken en bijvoorbeeld bioscopen doen we samen.

Onderwijs

We helpen scholen en universiteiten een keuze te maken voor een omgeving die leerprestaties verbetert.

Retail

Om van winkelen een nieuwe ervaring te maken, vertalen we winkels en ‘shopping malls’ naar comfortabele gebouwen.

Woningbouw

We leveren graag een bijdrage aan gezonde en prettige woonomgevingen, veelal in mixed-use opgaves en gestapelde woningbouwcomplexen.

Zorg en hotels

Wij creëren voor ziekenhuizen en hotels een omgeving waarin mensen goed kunnen herstellen en kunnen ontspannen.

Hinder door laagfrequent geluid

Hinder door trillingen

Verkeer, bouwmaterieel of evenementen kunnen voelbare trillingen of hoorbaar laagfrequent contactgeluid veroorzaken. Vervelend voor bewoners, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven die met gevoelige onderzoeksapparatuur werken. Industriële machines en andere apparaten kunnen binnen gebouwen voor overlast zorgen. DGMR doet geluidsonderzoek, bepaalt de overlast en pakt de bron aan.

Hinder door trillingen

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.