DGMR/Medewerkers/René van der Loos

René van der Loos

Senior adviseur Duurzaamheid en bouwfysica

Wat mij in mijn werk motiveert

Ik houd mij bezig met het onderzoeken van energiestromen in de gebouwde omgeving. Welke consequenties hebben de gehanteerde methodieken voor de ontwikkeling van gebouwen en beleid? En zijn de methoden wel voldoende geschikt?

Daarnaast vind ik het belangrijk om altijd te kijken naar de rol die hernieuwbare energie kan leveren in het energiegebruik. Er zal altijd een spanningsveld blijven bestaan tussen het minimaal benodigd energiegebruik en de mogelijkheden tot eigen opwekking.

DGMR is al sinds jaar en dag betrokken bij de ontwikkeling van de energieprestatie. Voor het in beeld brengen van energiestromen maken we gebruik van verschillende rekenmodellen. De kunst is om die zo goed mogelijk in te richten. Afstemming van uitgangspunten levert een belangrijke bijdrage aan een waardevol advies.

Ik weet veel over

  • Energieprestatie van gebouwen
  • BENG (NTA 8800)
  • Energielabel
  • Kostenoptimalisatie

Stel uw vraag aan René!

Vul het formulier in!

  • Hidden

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.