DGMR/Bouwbesluittoetsing

Bouwbesluittoetsing / Toetsing BBL

Bouwbesluittoetsing door DGMR Anneke Meulenaar Fotografie

Helderheid in ontwerp en uitvoering

Voldoen uw bouwplannen voor nieuwbouw of renovatie aan het Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL)? Door de juiste informatie in uw ontwerpen mee te nemen, creëert u helderheid. Niet alleen voor het vergunningstraject, maar ook voor het projectteam. Met onze toetsing Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) weet u zeker dat u niets vergeten bent en dat de onderdelen op elkaar zijn afgestemd. Dat voorkomt discussie over interpretatie en aanpassingen tijdens de bouw. Ook belangrijk: dat scheelt tijd én extra kosten.

Voorlopig ontwerp

Naast eisen voor bouwfysica en brandveiligheid geeft het Besluit Bouwwerken Leefomgeving aanvullende eisen, bijvoorbeeld over de afmetingen van trappen en hellingbanen, vloerafscheidingen, toegankelijkheid, bergingen en buitenruimten. Sommige van die eisen grijpen direct in op het plan. Vroegtijdig toetsen vergroot de mogelijkheden van een voorlopig ontwerp.

Definitief ontwerp

We toetsen alle eisen van het BBL zodanig dat de voorzieningen op een juiste wijze verwerkt kunnen worden in de aanvraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn de toetsing van de spuicapaciteit (zijn er voldoende ver te openen ramen), de beperking van de maximale te overbruggen hoogte van een hellingbaan voor de entree van een gebouw, de vrije doorgang van een balkon- of terrasdeur, de gebouw gebonden installaties voor onderhoud, de afstemming in gebruiksfuncties en oppervlakten, juiste versies van normen. Ook kunnen we gelijkwaardige oplossingen onderbouwen en afstemmen met bevoegd gezag.

Uitvoering

Om discussies in de uitvoering te voorkomen, is het zinvol bepaalde details voor de aanvraag uit te werken en in de vergunningsaanvraag mee te nemen. Bijvoorbeeld voor brandveiligheid. Denk hierbij aan de aansluiting van een brandwerende scheiding op een dak, de brandwerendheid van een schuin dak met een dakraam of de uitwerking van de sterkte bij brand van de draagconstructie. Maar denk ook aan de vloerafscheiding ter plaatse van een glazen pui, opstapmogelijkheden of de breedte van een tredevlak.

Onze aanpak bij Bouwbesluittoetsing

Bouwbesluittoetsing DGMR
Anneke Meulenaar Fotografie
  • Toetsing Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) inclusief renvooi
  • Gelijkwaardigheidsverklaringen opstellen
  • Toetsen ontvankelijkheid Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
  • Detailcontrole
  • Beantwoorden vragen uitleg artikelen  Besluit Bouwwerken en Leefomgeving (BBL)

Overzichtelijk format

Een toets voor uw bouwplannen kent verschillende aandachtsgebieden: bouwkundig, bouwfysisch, brandveiligheid en installaties. We brengen alle aspecten overzichtelijk bij elkaar, zodat u in één oogopslag ziet hoe u ervoor staat.

Ons format is praktisch uitvoerbaar; de architect kan er goed mee uit de voeten en helder verwoorden hoe het ontwerp kan voldoen aan de eisen.

Kennis van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

DGMR heeft diepgaande kennis van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en de daarin aangewezen normen. Deze is opgebouwd door onze jarenlange adviespraktijk in bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid.

Bovendien zijn medewerkers van DGMR al sinds de invoering van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)t betrokken bij de totstandkoming hiervan. Dit beperkt zich niet alleen tot de inhoud van regelgeving en normen, maar ook veel onderliggende onderzoeken zijn door DGMR uitgevoerd.

Onze adviseurs

Anneke Meulenaar

Adviseur Brandveiligheid

Ronald Oldengarm

Adviseur brandveiligheid

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.