DGMR/Wegdekmetingen

Wegdekmetingen

Wegdekmetingen met meetwagen DGMR

Geluidsreductie bepalen

Hoe stil is een wegdek? Een relevante vraag voor wegbeheerders en aannemers als ze werken aan een nieuwe weg. Of als er klachten uit de omgeving van een bestaande weg komen. Wegdekmetingen stellen vast hoeveel geluid de weg maakt.

CPX-meting

Het contact van banden met het wegdek zorgt voor geluid. Daarom meten we al rijdend op korte afstand van de band het geluid met microfoons. Deze zogenoemde Close Proximity-, ofwel CPX-meting voeren we uit met onze binnen Europa unieke ‘open’ meetaanhanger. Op deze manier hebben reflecties en luchtstromingen geen invloed op meetwaarden. En omgevingsgeluid is te verwaarlozen bij deze manier van wegdekmeten. Onze meetsoftware GeoCPX maakt de meetresultaten direct zichtbaar.

SPB-meting

SPB-meting van regulier verkeer Om de CPX-meting te ijken, voeren we meestal ook de Statistical Passby, ofwel SPB-meting uit. Deze wegdekmeting vindt op één positie langs de weg plaats. We meten minimaal honderd passages van het reguliere verkeer. Met onze meetsoftware GeoSPB lezen we na de meting direct de statistisch bepaalde geluidsreductie af.

Doelgerichte wegdekmetingen

Wij adviseren asfaltproducenten, aannemers en wegbeheerders van gemeentelijke, provinciale en rijkswegen met een divers aanbod. De wegdekmetingen en het advies dat DGMR hierbij geeft, is klaar voor de Omgevingswet.

  • U onderzoekt nieuwe typen asfaltmengsels en wilt de geluidsreductie van de deklaag bepalen.
  • U wilt de wegdekcorrectiefactor van uw product bepalen en publiceren, zodat de geluidsreducerende kwaliteiten ook bij relevante partijen bekend zijn.
  • De bestekeisen vragen dat u een nieuw aangelegde weg toetst op de te realiseren geluidsreductie.
  • U wilt inzicht in de geluidsreductie of een toetsing van de gevolgen van de veroudering van het bestaande asfalt.
  • Voor een gerichte onderhoudsplanning wilt u de (akoestische) kwaliteit van een wegdekverharding bepalen.
  • U heeft inzicht nodig in de geluidsituatie van een wegvak voor de invloed van beleids- en ontwikkelplannen op de leefomgeving.

Kennis van wegdekmetingen en geluidsreductie

Al meer dan 20 jaar bouwde DGMR kennis op over de akoestische eigenschappen van wegdekverhardingen. Ook droegen we met onze expertise bij aan de ontwikkeling van meetmethoden voor wegdekmeten. Zo waren we betrokken bij het opstellen van de eisen voor ISO 11819. Ook zijn we medeorganisator voor de keuringen van meetaanhangers.

 

Publicaties

Onze adviseurs

Mark Bakermans

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Roberto van Veen

Specialist Industrie, verkeer en milieu

Levi Stuut

Specialist Industrie, verkeer en milieu

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.