DGMR/Trillingen meten en aanpakken

Hinder door trillingen

Hinder door trillingen. Trillingen meten en aanpakken

Trillingen en laagfrequent geluid

Verkeer, bouwmaterieel of evenementen kunnen voelbare trillingen of hoorbaar laagfrequent contactgeluid veroorzaken. Vervelend voor bewoners, maar bijvoorbeeld ook voor bedrijven die met gevoelige onderzoeksapparatuur werken. Industriële machines en andere apparaten kunnen binnen gebouwen voor overlast zorgen. In het ergste geval ontstaat schade aan het gebouw of de constructie. Trillingen meten is weten. DGMR bepaalt de overlast en pakt de bron aan.

Diagnose

De adviseurs van DGMR stellen diagnoses via een trillingsonderzoek. Om de herkomst en sterkte van de trillingen te achterhalen, meten we trillingen. Soms voor een korte periode, maar ook langdurig, bijvoorbeeld met verschillende weerscondities. trillingsonderzoek De data die het onderzoek oplevert, combineren we tot heldere informatie. Aangevuld met de eisen die richtlijnen, bouwregelgeving of de opdrachtgever zelf stelt, maken we een complete trillingsanalyse.

Voorspellend onderzoek

Wanneer we uitspraken over een toekomstige situatie moeten doen, moeten we op een andere manier trillingsniveaus bepalen. We weten hoe trillingen zich in verschillende typen bodems of constructies verspreiden, propagatie en transmissie genoemd. Deze kennis kunnen we aanvullen met modelberekeningen of referentiemetingen van vergelijkbaar onderzoek. Zo ontstaat een betrouwbare voorspelling (predictie) van nieuwe situaties of het effect van maatregelen.

Maatregelen

We verenigen de toetsingseisen of doelstellingen vanuit de opdrachtgever en de diagnostiek of de predictie in een advies met maatregelen. Als het even kan brongericht om trillingen of laagfrequent contactgeluid te verminderen. Maatregelen kunnen ook bestaan uit het toevoegen van massa om beweging te reduceren (impedantie-aanpassingen) of om een tegenbeweging te creëren via zogenoemde dynamische anti-trillingsvoorzieningen. In andere situaties kiezen we voor trillingsisolatie om overdracht te verminderen.

Validatie en monitoring

Om te beoordelen of maatregelen succesvol zijn, monitoren we de voorgestelde oplossingen. Door langdurig te monitoren, kunnen we een trendanalyse maken die laat zien of externe factoren de oplossing beïnvloeden, zoals weersinvloeden. Ook stelt monitoring in staat om slijtage aan spoorstaven/rails, wielen, tandwielkasten of roterende machines te voorspellen. Door slijtage verandert geluid of trilling. Conditiegestuurd onderhoud noemen we dit. Samen met een trendanalyse kunnen opdrachtgevers hun assetmanagement vormgeven door veel gerichter beheer en onderhoud in te zetten.

Trillingen in de praktijk

Bouw

Onderzoek naar woningen en gebouwen om ze op isolerende trillingsdempers te bouwen. En bouwhinder prognotiseren en verminderen door inzet van ander bouwmaterieel.

Industrie

Industriële opstellingen en toepassingen (zoals betonverdichters), fijnmechanische processen, gevoelige weeg- en meetapparatuur en ontwerp van assemblage- en testfaciliteiten zoals bij ASML. Kwaliteitscontrole door klank en trillingsgedrag.

Labs

Gevoelige meetapparatuur beschermen in universitaire onderzoekslaboratoria die langs de nieuwe Uithof-tramlijn in Utrecht liggen. En betrokken bij labs in Groningen, Amsterdam, Nijmegen Utrecht Leiden, Haarlem en Maastricht.

 

 

Bouwwerken

Aanpak van trillingen door spoorbruggen, havenkranen en in schepen. En maatregelen in theaters, kantoren en woningen tegen laagfrequent contactgeluid van light-rail lijnen, trams en metro’s (Prorail, HTM, RET, Oostlijn metro Amsterdam.)

Vervoer

Aandacht voor trillingen van trams op het Kerkplein in Den Haag en bij de nieuwe Amsterdam Entree. Maar ook de inzet van geluidschermen langs snelwegen.

Onderzoek

Fundamenteel onderzoek naar trillingen bij goederentreinen en invloeden van rijsnelheid, aslast, afmeting, golfslijtage en vlakke wielen.

Specials

Bijzondere projecten als de beweging van tuidraden aan een hoge zendmast en de mogelijke verstoring van radar door beweging van de verkeerstoren op Schiphol en hoge flats tegen windbelasting te voorkoming van zeeziekteverschijnselen.

Hulp bij trillingen

  • Scan van trillingen en laagfrequent geluid
  • (Grafisch) beeld geven van trillingsgevoelige locaties
  • Onderzoek naar (akoestische) trillingsniveaus inclusief meten van trillingen
  • Referentiemetingen bij soortgelijke situaties
  • Rekenen met specifieke kenmerken van treinen, bouwmaterieel, installaties en machines
  • Advies over trillingsbeperkende maatregelen
  • Communicatie met partners en omgeving
  • Monitoring van maatregelen en geluidsreductie
  • Assetmanagement voor gericht beheer en onderhoud

Kennis van trillingen

De expertise die DGMR heeft op het gebied van trillingen en laagfrequent contactgeluid wordt ook ingezet om richtlijnen te ontwikkelen. Zo waren we betrokken bij de totstandkoming van het Besluit Trillingshinder Spoor (BTS) en adviseerden we RIVM over een model om trillingen in de grond te berekenen (OURS – ontwikkeling Uniform Rekenmodel Spoortrillingen). Daarnaast stonden we aan de wieg van de SBR-richtlijnen (Stichting Bouw Research) die gaan over schade aan gebouwen, hinder voor mensen en beïnvloeding van gevoelige apparatuur door trillingen.

Lees onze whitepaper over trillingen

Trillingsbewust bouwen langs het spoor

Onze adviseurs

Reinoud Fennema

Adviseur Trillingen en geluid

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.