DGMR/Actueel en kennis/Projecten/Project: NTA 8800

Project: NTA 8800

Een nieuwe verbeterde Nederlandse bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. DGMR ontwikkelt mee aan de NTA 8800.

PV-panelen waaier Energy Academy | DGMR

De uitdaging

Er is behoefte aan een nieuwe verbeterde Nederlandse bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Deze energieprestatie wordt momenteel beoordeeld met de Nederlandse norm NEN 7120. Deze norm is niet specifiek ontwikkeld voor de beoordeling van Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Daarnaast is de NEN 7120 ook niet in lijn met de nieuwste Europese normen.

Er moeten de komende decennia flinke stappen gezet worden om de wereldwijde CO2-uitstoot te beperken. Voor de gebouwde omgeving betekent dit dat in 2020 de eerste stap naar BENG gezet wordt met als uiteindelijke doel in 2050 een volledig energieneutrale gebouwde omgeving. Dit is in lijn met de klimaattop van Parijs in december 2015. Hier gingen 195 landen akkoord met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd moet terugdringen.

De oplossing

In opdracht van NEN en het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt DGMR sinds september 2017, in samenwerking met TNO en Nieman, aan de ontwikkeling van een nieuwe energieprestatienorm: de NTA 8800. Deze nieuwe methode wordt gebaseerd op de nieuwste Europese normen die ertoe moeten leiden dat de basis rekenmethodiek voor energieprestatieberekeningen in heel Europa uniform is en toegespitst is op zeer energiezuinige gebouwen. Deze methode zal geschikt zijn voor bestaande en nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen.

Binnen het rapporteursteam is DGMR hoofdrapporteur voor de onderwerpen tapwater, PV en schematisering. En daarnaast kijkt DGMR intensief mee met de andere rapporteurs om ervoor te zorgen dat de nieuwe methode consistent en in balans is. De kennis en ervaring die wij op dit gebied de afgelopen 20 jaar hebben opgedaan, zetten we bij dit project in. We nemen dus niet klakkeloos de Europese methoden over, maar bekijken kritisch welke ervaringen we in Nederland al hebben en kiezen, daar waar nodig, soms een alternatieve aanpak.

Het tijdsbestek waarin deze nieuwe methode wordt ontwikkeld, is bijzonder kort: in slechts vier maanden moet de zogeheten 90%-versie van de bepalingsmethode ontwikkeld worden, zodat de eerste studieberekeningen in het voorjaar van 2018 uitgevoerd kunnen worden. Ter vergelijking: de voorgangers van NTA 8800 kenden een ontwikkeltijd van enkele jaren! In de zomer/najaar van 2018 moet de methode helemaal gereed zijn, zodat daarna gestart kan worden met de softwareontwikkeling voor deze nieuwe bepalingsmethode.

De meerwaarde

De nieuwe energieprestatiemethode moet ervoor zorgen dat bouwpartijen ondersteund en gestimuleerd worden om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling en bouw van (bijna) energieneutrale gebouwen. Een goede nieuwe en moderne rekenmethode is daarbij essentieel.

Al sinds het prille begin van de energieprestatiemethode (medio jaren 90) draagt DGMR actief bij aan het schrijven en ontwikkelen van de energieprestatiemethode. Niet alleen in normcommissieverband, maar ook als de leverancier van de ENORM-software en natuurlijk als energieadviseur in vele bouwprojecten.

 

Gerelateerde informatie

 

Onze adviseurs

Ieke Kuijpers-van Gaalen

Algemeen directeur en Senior adviseur Energiebeleid

René van der Loos

Senior adviseur Duurzaamheid en bouwfysica

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.