DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/DGMR verwerkt adviezen in BIM-model

DGMR verwerkt adviezen in BIM-model

Veel van onze opdrachtgevers en ontwerppartners werken met Building Information Modeling (BIM) voor hun ontwerpen. Bijvoorbeeld in Revit of een soortgelijk 3D programma. Wij signaleren de vraag vanuit de markt om als adviesbureau bij te dragen aan deze BIM-modellen. Daarom ontwikkelde DGMR een methode om een losstaand BIM-model te creëren in Revit. In dit BIM-model zijn alle eisen uit onze adviesdiensten (onder andere bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid) schematisch weergegeven.

dgmr-verwerkt-adviezen-in-bim-model Ons BIM-model gecombineerd met een BIM-model van de aannemer

Een efficiënte manier van advies

Vaak krijgt een ontwerppartner ons advies in 2D. Dit advies verwerken zij in het eigen 3D-model. Daarna controleren wij deze op het juist verwerken van de eisen en sturen het terug. In de meeste gevallen zal daarna het 2D-advies in de kast verdwijnen. Bij wijzigingen van het ontwerp (ongeacht de fase van het traject), moeten wij dan opnieuw een 2D-advies maken. Een van de ontwerppartners verwerkt dit vervolgens weer in het model. Dit kost elke partner veel tijd. Ook is de kans op fouten aanwezig doordat meerdere handelingen nodig zijn.

figuur 1. Oude situatie

Wij ontwikkelden een werkwijze om onze adviezen in een BIM-model aan de opdrachtgever aan te bieden. We genereren een BIM-model aan de hand van de beschikbare BIM-modellen van de ontwerppartners. Zo ontstaat er een verzameling schematische objecten waar wij onze eisen aan koppelen.

Dit model is in beheer van DGMR en plaatst het ontwerpteam als onderlegger in het centrale BIM-model. Het advies dat we hierin verwerken blijft hierdoor in iedere fase van het traject relevant. Het verwerken van de eisen in het model is daarmee geborgd en beheerd door de kennishouders.

figuur 2. Nieuwe situatie

Advies op één plek verwerkt

Ons model met adviezen is samen te voegen met de modellen van alle ontwerppartners die ook in het BIM-model werken. Zo is ons advieswerk op één plek verwerkt en kunnen alle ontwerppartners gemakkelijk en snel herleiden welke eisen er gelden. De ontwerppartners kunnen dit vervolgens met elkaar clashen om te bepalen welk element een bepaalde prestatie moet leveren. Dit scheelt de ontwerpende partijen veel tijd en uiteindelijk ook kosten.

figuur 3. Links het BIM-model van de aannemer en rechts het DGMR BIM-model met eisen

Duidelijke informatie voor meer efficiëntie

Maarten Spanjers van Heijmans werkte met ons model en geeft aan:

“Door de verwerking van de prestatie-eisen in een specifiek prestatie-eisenmodel kunnen we diverse visualisaties (zowel 2D als 3D) creëren voor verschillende doeleinden, naar gelang de wens van het projectteam. Het helpt ons ook om met behulp van de prestatie-eisenmodellen specifieke (semi-) geautomatiseerde/visuele controles uit te kunnen voeren door de integratie met andere prestatiemodellen, maar óók met de productiemodellen waar wij mee werken. Daarnaast geeft het werken met prestatie-eisenmodellen nog duidelijker weer wie eigenaar is van de geleverde informatie en blijft men ook eigenaar van deze informatie. Alle informatie duidelijk op één plek in een model.”

Wij zijn trots op deze nieuwe ontwikkeling. Omdat wij het model zelf maken, zelf vullen en zelf controleren, helpen wij onze klanten met een nog completer advies en een veel efficiëntere manier van werken met BIM-modellen.

Neem gerust contact op met onze adviseurs voor meer informatie.

Onze adviseurs

Teun van Veldhuizen

Adviseur brandveiligheid en beveiliging

Maarten Gies

Senior adviseur Integrale projecten

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.