DGMR/Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

Er zijn op dit moment enkele belangrijke stikstof ontwikkelingen die van belang zijn voor onze klanten. Daarom hierbij een kort overzicht van deze ontwikkelingen en de consequenties daarvan.

Aanvullende berekeningen

Op 2 november verviel de stikstofvrijstelling voor de bouw. Dit heeft grote consequenties voor alle sloop- en bouwprojecten in Nederland. We gaan nu terug naar de situatie voordat de stikstofvrijstelling op 1 juli 2021 in werking trad. Zo worden stikstofdepositie-berekeningen van de aanlegfase (slopen en bouwen) weer relevant. Eerder berekenden wij de stikstofdepositie die ontstaat als gevolg van de stikstofemissies ná de wijziging, verbouwing en realisatie tijdens de gebruiksfase. Maar bij het vervallen van de vrijstelling, is ook een nieuwe berekening van de stikstofemissies nodig. Namelijk de berekening van de emissie tijdens de aanlegfase met bijvoorbeeld shovels, kranen en graafmachines, transport van bouwmaterialen e.d.. Als uit deze berekening een stikstofdepositie  boven de grenswaarde van 0,00 mol/ha /jaar volgt, dan is waarschijnlijk naast deze extra berekeningen meer aanvullend onderzoek nodig om mogelijk significante effecten voor de natuur uit te sluiten.

Voorbereid op nieuwe versie Aerius

Vanaf 22 november 2022 is er een nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS beschikbaar. Dit betekent dat het bevoegd gezag na 22 november vraagt de stikstofberekeningen opnieuw uit te voeren met de nieuwste AERIUS-versie. Dit geldt ook voor lopende vergunningprocedures. Het kan zijn dat de nieuwe berekening tot andere resultaten leidt. Daarom accepteert het bevoegd gezag nu al geen berekeningen met de oude AERIUS-versie meer voor bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging of een aanvraag omgevingsvergunning. Wat betreft de overgang naar de nieuwe AERIUS-versie lijkt enige vertraging niet te voorkomen. Om de vertraging zoveel mogelijk te beperken, zetten wij voor het lopende onderzoek alle invoergegevens alvast klaar in de huidige AERIUS-versie. Zo kunnen wij na 22 november direct weer verder aan de slag. Zie ook https://www.aanpakstikstof.nl/actueel/nieuws/2022/09/30/actualisatie-aerius-22-november-2022.

Bovenstaande twee ontwikkelingen betekenen in principe meer rekenwerk en onzekerheid over mogelijk aanvullend onderzoek. We volgen alle ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte. Neem gerust contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie.

Doelgerichte stikstofdepositie berekeningen

Wij stellen graag een onderzoek stikstofdepositie op, voor de onderbouwing van uw procedure voor vergunningen, meldingen en bestemmingsplannen.

De basis voor dit onderzoek is een berekening die met AERIUS calculator wordt gemaakt. Met deze berekening maken wij inzichtelijk welke stikstofdepositie ontstaat op de Natura 2000-gebieden in de omgeving. Als uit de berekening volgt dat uw plan of bedrijf een significant effect op een Natura 2000-gebied veroorzaakt, adviseren wij u over de mogelijke maatregelen voor het reduceren van stikstofemissie. Ook helpen wij u bij andere mogelijkheden om toestemming te verkrijgen, zoals intern of extern salderen, vrijstelling voor de bouwfase, of ecologisch onderzoek (zoals een passende beoordeling). Ook geven we graag advies over het verkrijgen van stikstofruimte via een stikstofbank, zoals de microdepositiebank , doelenbank of het Stikstofregistratiesysteem (SSRS).

De ontwikkelingen over de berekening en beoordeling van stikstofdepositie volgen elkaar snel op. Wij zijn en blijven goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de laatste jurisprudentie, zodat wij u optimaal kunnen helpen met het verkrijgen van de benodigde toestemming.

De laatste kennis en ontwikkelingen

De ontwikkelingen over de berekening en beoordeling van stikstofdepositie volgen elkaar snel op. Wij zijn en blijven goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en de laatste jurisprudentie, zodat wij u optimaal kunnen helpen met het verkrijgen van de benodigde toestemming.

 

Stel direct uw vraag aan ons stikstofteam!

Onze adviseurs

Reindert Smit

Adviseur milieu

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Herman Jager

Specialist Milieu

Julius Fricke

Specialist Industrie, verkeer en milieu

Martin Bijleveld

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.