DGMR/Actueel en kennis/Projecten/Kantoor ABN AMRO Foppingadreef Amsterdam Zuidoost

Kantoor ABN AMRO Foppingadreef Amsterdam Zuidoost

ABN AMRO verbouwt het kantoor aan de Foppingadreef in Amsterdam Zuidoost. Het gebouw uit 1988 wordt vernieuwd, uitgebreid en verduurzaamd tot een moderne werk- en ontmoetingsplek voor bijna 11.000 medewerkers. Een groot deel van de medewerkers verhuist in 2025  van de Zuidas naar de Foppingadreef. ABN AMRO heeft een lange geschiedenis met deze plek en Zuidoost biedt meer ruimte voor de medewerkers.

De uitdaging

EDGE en de originele architect van het gebouw BroekBakema zorgen met hun ontwerp voor meer vloeroppervlak en een open, horizontale indeling. Er komen nieuwe, onderling verbonden atria die als gemeenschappelijke ruimtes ontmoeting stimuleren. ABN AMRO heeft hoge ambities op het gebied van energiezuinigheid, duurzaamheid en circulariteit. De bank wil dat al hun panden energielabel A hebben in 2023, en ‘Paris Proof’ zijn in 2030. Daarom moet ook de herontwikkeling van de Foppingadreef zeer energiezuinig worden. De bank maakt duurzaamheid aantoonbaar door te streven naar een BREEAM Excellent certificaat . ABN AMRO wil het grootste deel van het bestaande gebouw hergebruiken, ongeveer 70.000 vierkante meter. De delen die wel gesloopt worden, krijgen voor het grootste deel een plek in het nieuwe gebouw. Om deze ambities waar te maken, vroeg ABN AMRO DGMR om advies over bouwfysica, brandveiligheid, geveltechniek, circulariteit en akoestiek.

De oplossing

Om het bestaande gedeelte zo energiezuinig mogelijk te maken, keken we naar de isolatiewaarde van het huidige pand. Wij maakten berekeningen en deden metingen om de huidige warmteweerstand te bepalen en de isolatie te verbeteren. Het oude pand is geïntegreerd in het nieuwe ontwerp, waardoor een buitengevel zomaar een binnengevel wordt. Of complete gevelelementen krijgen een nieuwe plek. Wij adviseerden over de manier waarop het oude en nieuwe gedeelte samen voldoen aan de eisen die ABN AMRO stelt op het gebied van energie en duurzaamheid. Bijvoorbeeld door nieuwe beglazing en het na-isoleren van delen van muren.

De belangrijkste stap om de duurzame en circulaire ambities waar te maken, ligt in de keuze het bestaande gebouw in stand te houden. Daarnaast worden ook nieuwe materialen gebruikt. Om te weten welke impact het gebouw over 50 jaar op het milieu heeft, voerden we vele berekeningen uit. Zo berekenden wij de milieulast van de bestaande en nieuwe delen. Nu weet ABN AMRO hoe circulair het nieuwe gebouw daadwerkelijk is.

Foto: Hans Wilschut

Daarnaast zijn er veel bestaande onderdelen die een plek vinden in het nieuwe gebouw. De klimaatplafonds krijgen een nieuwe bestemming als akoestisch wanddeel in een binnengevel. Deze wanddelen dempen niet alleen het geluid, maar hebben ook een opening waardoor zij als overstroomvoorziening gebruikt worden om ventilatielucht naar de aangrenzende atria te brengen. Een bijzonder voorbeeld van een integrale oplossing van DGMR, waarbij akoestiek, thermisch comfort en circulariteit in één element samen komen.

Om het gebouw brandveilig te maken, adviseerden wij een sprinklerinstallatie in plaats van het brandwerend maken van alle gevels van de atria. Dit omdat de ruimten dan meer flexibel in te delen zijn én omdat het materiaalgebruik beperkt wordt. Op de 1e verdieping zijn events mogelijk voor 500 personen, hiervoor moest een vluchtplan komen zodat iedereen binnen 1 minuut weg kan komen. Voorheen konden mensen via elk gebouw naar buiten, maar nu deze met atria aan elkaar verbonden zijn, is dat niet meer mogelijk. Wij adviseerden een rookcompartiment te maken, zodat er meer vluchtroutes te volgen zijn en iedereen veilig het gebouw kan verlaten. We rekenden het vluchtconcept door en zorgden ervoor dat het plan voldoet aan de gestelde eisen van de gemeente.

De atria zijn een opvallend en belangrijk kenmerk van het nieuwe ontwerp. Om deze ook akoestisch comfortabel te maken, dachten wij mee over de akoestiek (link) en adviseerden geluidsabsorptie door onder andere veel groen en een groene wand. Voor thermisch comfort en daglichttoetreding overlegden we met de architect over het glazen dak. Een volledig glazen atriumdak zou voor teveel opwarming zorgen. Daarom is voor de centrale atria een kapconstructie met deels gesloten delen ontworpen. Deze dichte delen houden niet alleen de zon buiten, maar wekken ook elektriciteit op doordat ze van zonnepanelen worden voorzien.

De meerwaarde

We keken met de opdrachtgever heel ver vooruit om de impact op het milieu te bepalen. We keken naar de prestaties van de herbruikbare materialen. En tegelijkertijd werkten we aan praktische oplossingen voor een duurzaam, veilig en comfortabel gebouw. Voor dit project werkten wij samen met ABN AMRO, EDGE, BroekBakema, DWA, Van Rossum, BBN en Copijn.

 

Onze adviseurs

Mirjam Peters

Adviseur Bouwfysica en duurzaamheid

Anneke Meulenaar

Adviseur Brandveiligheid

Erik den Tonkelaar

Adviseur Bouwfysica en stromingsgedrag

Stefan Bron

Specialist Bouwfysica

Ruben Dijkstra

Specialist Brandveiligheid

Jean Frantzen

Adviseur Duurzaamheid en Gezondheid

Hendrik-Jan Doevendans

Adviseur brandveiligheid

Duurzaamheid en Gezondheid

duurzaamheid | gezondheid | BREEAM | DGMR

Of het nu gaat om duurzaamheid, circulariteit of gezondheid, de ingenieurs en adviseurs van DGMR dagen opdrachtgevers uit om deze thema’s vanaf de start in het ontwerp te betrekken. Samen kijken we naar wat mogelijk en haalbaar is. En we vertalen ambities naar bijvoorbeeld Paris Proof, BREEAM, WELL of bouwfysische oplossingen.

duurzaamheid | gezondheid | BREEAM | DGMR

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!