DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/DSM ontvangt eerste ontwerpcertificaat BREEAM-NL 2020 Outstanding

DSM ontvangt eerste ontwerpcertificaat BREEAM-NL 2020 Outstanding

Het nieuwe hoofdkantoor van DSM in Maastricht kreeg een BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 ‘Outstanding’ Ontwerpcertificaat. Dit certificaat voor het nieuwbouwgedeelte is het eerste Outstanding certificaat voor een kantoorgebouw volgens de allernieuwste strengere versie van de BREEAM-NL Richtlijn, uitgaande van een volledige beoordeling. DGMR adviseerde binnen het ontwerpteam over brandveiligheid, bouwfysica, akoestiek en BREEAM.

English below

BREEAM outstanding voor DSM Foto: EDGE

Hoge ambities voor duurzaamheid

DSM vroeg ontwikkelaar EDGE en 3w real estate om het nieuwe hoofdkantoor in Maastricht te maken. Naast de nieuwe uitdagingen voor de BREEAM-NL certificering, willen DSM en de ontwikkelaars ook dat het kantoor ‘Paris Proof’ is. Daarnaast is de nieuwbouw een combinatie met het bestaande Rijksmonument, waarvoor DSM voor het geheel een WELL Platinum certificaat wil behalen. Tijdens het certificeringstraject werkten wij met strengere eisen op het gebied van energiezuinigheid en milieubelasting, maar ook met nieuwe onderwerpen, zoals losmaakbaarheid, Biofilisch ontwerpen en klimaatadaptief bouwen. Vooral de combinatie van strengere eisen ten opzichte van de ‘oudere’ BREEAM-NL 2014 en de projectspecifieke randvoorwaarden zorgden voor een uitdagend project.

Een passende constructie

Zo moest het gebouwgebonden energiegebruik van de nieuwbouw volledig energieneutraal zijn. Hiervoor is PV geplaatst op het dak en geïntegreerd in de gevel. Tegelijk moest er ook genoeg glas overblijven in de gevel om te zorgen voor voldoende daglicht. Een andere eis is dat het project veel water vertraagd moet afvoeren. Dit gebeurt meestal met voorzieningen voor waterretentie op het dak, maar was voor dit project niet haalbaar door de grote hoeveelheid PV die nodig was op het dak. Dit is een lastige combinatie omdat de constructie niet te zwaar mocht zijn in verband met de onderliggende bestaande parkeergarage die het projectteam graag wilde behouden. Daarnaast was er een zeer strakke planning van de ontwerpfase.

Dankzij goed teamwork van het ontwerpteam is het gelukt het Outstanding certificaat te realiseren. Veel partijen werkten mee aan het project, iedereen was gemotiveerd om te zien hoe de nieuwe BREEAM-certificering werkt. We kregen veel nieuwe inzichten die we weer inzetten bij volgende projecten. Voor het Oplevercertificaat begeleiden wij BAM en DSM bij het opstellen van bewijslasten.

Wij feliciteren DSM met deze mijlpaal van het mooie nieuwe duurzame hoofdkantoor en zijn trots op de samenwerking!

Sustainability: high ambitions

EDGE and 3w real estate developed the new DSM headquarters in Maastricht. Not only did DSM and the developers want a BREEAM-NL certification, they also want a “Paris Proof office. Also, the new building is combined with the existing national monument, for which DSM wants to achieve WELL Platinum certification. In the certification process we worked with more strict requirements when it goes to energy efficiency and environmental impact, but also with new topics, like detachability, Biophilic design and climate adaptive building. Especially the combination of stricter requirements compared to the “older” BREEAM-NL 2014 and the project-specific demands made this a challenging project.

An appropriate construction

One of the challenges was that the building-related energy consumption of the new building had to be completely energy-neutral. That is why PV was installed on the roof and integrated into the facade of the office. At the same time, enough glass had to remain in the facade to make sure there will be sufficient daylight. Another requirement is that the project must have delayed water drainage. In most cases this is done with facilities for water retention on the roof, but we could not do that here because of the large amount of PV needed on the roof. This is a difficult combination because the structure could not be too heavy because of the underlying existing parking garage that the project team wanted to keep. In addition, there was a very strict schedule of the design phase.

Thanks to the good teamwork from the design team, we managed to achieve the Outstanding certificate. Many parties helped to make the project a success. Everyone was motivated to see how the new BREEAM certification works. We got many new insights that we will use in coming projects. For the Completion Certificate, we assist BAM and DSM further with the preparation of evidence.

We congratulate DSM with this great milestone of the new sustainable headquarters and are proud of the cooperation!

Onze adviseurs

Jesse Plas

Specialist Duurzaamheid en Gezondheid

Anita van Munster

Specialist Duurzaam Bouwen
Soujanya Krishnaprasad, technisch specialist Bouwfysica bij DGMR

Soujanya Krishnaprasad

Specialist Bouwfysica

Ronald Oldengarm

Adviseur brandveiligheid

Erik Cremers

Adviseur bouwfysica

Laura van de Pol

Ontwerper Bouwfysica & Gezondheid, WELL AP & WELL PTA

Jeroen ter Haar

Adviseur Bouwtechnologie

Xander van Marle

Specialist Industrie, verkeer en milieu
Janneke de Kort, specialist Bouwfysica en duurzaamheid bij DGMR

Janneke de Kort

Specialist Bouwfysica en duurzaamheid

Maarten Gies

Senior adviseur Integrale projecten

Anne-Mieke Clappers-Peters

Projectcontroller

Daan Perfors

Senior adviseur Akoestiek en geluid

Duurzaamheid en Gezondheid

duurzaamheid | gezondheid | BREEAM | DGMR

Of het nu gaat om duurzaamheid, circulariteit of gezondheid, de ingenieurs en adviseurs van DGMR dagen opdrachtgevers uit om deze thema’s vanaf de start in het ontwerp te betrekken. Samen kijken we naar wat mogelijk en haalbaar is. En we vertalen ambities naar bijvoorbeeld Paris Proof, BREEAM, WELL of bouwfysische oplossingen.

duurzaamheid | gezondheid | BREEAM | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.