DGMR/Omgevingswet

Omgevingswet

Wat is de omgevingswet?

Het motto voor de nieuwe Omgevingswet is ‘eenvoudig beter’. De wet is bedoeld om procedures te versnellen en meer beslissingen lokaal te nemen. Vooral op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening veranderen er veel zaken. Nu zijn er 26 verschillende (landelijke) wetten zoals de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet geluidhinder en de Wet natuurbescherming, daarbij horen nog vele maatregelen van bestuur (bijvoorbeeld het Bouwbesluit) en regelingen. Per 1 januari zijn al deze wetten vervallen al deze wetten en komen ze samen in de Omgevingswet, 4 Algemene maatregelen van bestuur (BAL – BBL -BKL en Omgevingsbesluit) en 1 Ministeriële regeling.

Wat verandert er in de nieuwe omgevingswet?

Op 1 januari 2024 trad de omgevingswet dan echt in werking. Maar wat betekent dit voor uw bedrijf, bouwplan of gemeente? Bij DGMR zijn wij al een tijd voorbereid om u snel te kunnen helpen.

Veranderingen Omgevingswet Ruimtelijke ordening

Wat verandert er in de nieuwe Omgevingswet voor uw bestemmingsplannen en ruimtelijke ontwikkelingen? Veel inhoudelijke zaken blijven hetzelfde. Ook komt er een overgangsregeling voor de periode waarin de Omgevingswet wel geldt, maar nog geen lokale plannen zijn gemaakt. Het is belangrijk per situatie te kijken wat de veranderingen betekenen. Zo gaan gemeentes van veel bestemmingsplannen naar één omgevingsplan en komen er bijvoorbeeld aangescherpte regels over externe veiligheid.

Vanaf 1 januari stappen gemeentes van hun huidige bestemmingsplannen over naar één omgevingsplan. Elke gemeente stelt een eigen omgevingsplan op. Momenteel bereiden onze adviseurs met meerdere gemeentes deze nieuwe omgevingsplannen voor. We helpen met de invulling door mee te denken over vragen als:  Wat wil ik voor mijn gemeente? Moeten in het centrum dezelfde eisen gelden als in het buitengebied? Veel nieuwe vragen waar een gemeente eerder geen invloed op had, vallen nu wel onder hun verantwoordelijkheid. Zo leiden de nieuwe regels straks voor elke gemeente tot een ander plan, speciaal lokaal maatwerk.

Overgangsregeling nieuwe Omgevingswet

Er geldt vanaf 1 januari een overgangsregeling. Met deze overgangsregeling hebben gemeenten nog de tijd om één nieuw plan voor de gehele gemeente te maken, terwijl in de tussentijd een combinatie geldt van de oude bestemmingsplannen, oude regelgeving en nieuwe regelgeving.

Stel uw vraag

 

De omgevingswet bij ruimtelijke ontwikkelingen en uitbreiding van activiteiten

Bedrijven die willen uitbreiden en ontwikkelen vragen zich af wat de beste keus is. Nu uitbreiden of wachten tot de nieuwe Omgevingswet in werking treedt? Sommige zaken zijn momenteel eenvoudiger te regelen, andere zaken gaan eenvoudiger onder de Omgevingswet. Zo wordt de regelgeving rondom externe veiligheid aangescherpt en kunnen meer maatregelen nodig zijn onder de nieuwe wet. Voor geluid is het van meerdere specifieke factoren afhankelijk of het nu eenvoudiger is of straks.

Het doel van de wetgeving is dat de processen uiteindelijk minder tijd gaan kosten. In de beginfase  zal het echter meer tijd kosten. Dit omdat het nieuw is voor iedereen die hiermee werkt, gemeenten, ontwikkelaars, bedrijven, adviseurs en ook de rechtbank als sprake is van geschillen. Hierdoor is het verstandig te bekijken welke ontwikkelingen en uitbreidingen nog voor 31 december aan te vragen of te regelen zijn.

Voor hele nieuwe projecten is het belangrijk plannen te maken die rekening houden met de nieuwe voorwaarden. Dit omdat grote projecten in ruimtelijke ordening lang duren en daardoor niet meer voor het eind van dit jaar te realiseren zijn. Bestemmingsplannen die al in procedure, maar nog niet zijn afgerond, vallen onder huidige regelgeving.

Contact over de omgevingswet

Veranderingen Omgevingswet Bouw (verbouw of nieuwbouw)

Ook voor bouwplannen is de keuze: nu (ver)bouwen of wachten tot de Omgevingswet relevant. Aan het begin van deze pagina is al aangegeven dat er inhoudelijk veel zaken hetzelfde blijven. Door het regelmatig uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn veel vakinhoudelijke veranderingen, die beoogd waren om samen met de Omgevingswet door te voeren, de afgelopen jaren al opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de rookwerendheidseisen, BENG-eisen en zelfsluitende woningtoegangsdeuren. Toch veranderen er in de nieuwe Omgevingswet nog voldoende zaken die van invloed kunnen zijn op uw bouwplan.

Vanuit bouwfysica zijn er twee belangrijke wijzigingen die grote invloed kunnen hebben op het ontwerp, namelijk het geluidbeleid en daglicht. Zoals eerder vermeld wordt het geluidbeleid lokaal bepaald en kan per situatie sprake zijn van specifieke regels. Tevens is het plan om een nieuwe daglichtnorm te gaan hanteren als de Omgevingswet in werking treedt. Onze adviseur Gertjan Verbaan is als voorzitter van de Normcommissie Verlichting nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze norm (NEN-EN 17037 en NPR 4057). De datum van inwerkingtreding van deze norm is nog niet bekend.

Veranderingen Omgevingswet Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)

Naast deze twee wijzigingen verandert ook de opbouw van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Daar waar het Bouwbesluit 2012 een opbouw heeft naar onderwerp (veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid etc.) kent het Besluit Bouwwerken Leefomgeving een opbouw naar bouwwerkfase (bestaande bouw, nieuwbouw, verbouw). Dit is niet zozeer een inhoudelijke wijziging, maar er is extra zorgvuldigheid nodig om te zorgen dat u geen voorschriften over het hoofd ziet. Wilt u zeker weten dat u de juiste voorschriften hanteert voor uw bouwplan? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Desgewenst verzorgen onze specialisten ook kennissessies op locatie over de aankomende veranderingen.

Onze adviseurs

Gerard van Kempen

Strategisch adviseur Milieu en ruimte

Jasper Pondman

Adviseur Milieu

Gertjan Verbaan

Senior adviseur bouwfysica

Dennis Böcker

Specialist Brandveiligheid

Erik Meijerink

Adviseur Bouwfysica en duurzaamheid

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.