DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Voldoen aan de geluideisen van de Omgevingswet

Voldoen aan de geluideisen van de Omgevingswet

Eind vorige maand vond de onlinebijeenkomst van de Nederlandse Stichting Geluidshinder plaats. DGMR was medeorganisator van deze bijeenkomst over de Basis Geluid Emissie. Collega Mark Bakermans verduidelijkte voor 75 deelnemers de berekeningen die gemeenten moeten doen om een Basiskaart Geluid Emissie te maken.

 

Omgevingswet

De Basis Geluid Emissie (BGE) wordt een nieuw instrument onder de aankomende Omgevingswet om de geluidsituatie van gemeentelijke en waterschapswegen in kaart te brengen en te monitoren. Provincies, Rijkswaterstaat en ProRail monitoren in de huidige situatie het geluid via de systematiek van geluidproductieplafonds. Door het fijnmazige wegennetwerk binnen een gemeente is dit onder de Omgevingswet niet mogelijk en is gekozen voor een geluidmonitoring op emissieniveau. Elke 5 jaar moeten de gemeenten en waterschappen rapporteren over de ontwikkeling van de geluidemissie van hun wegennet. Bij een toename van meer dan 1.5 dB ten opzichte van de BGE zijn maatregelen nodig.

Volgende stappen

Gemeenten en Waterschappen hebben tot 1 juli 2023 de tijd om hun BGE te bepalen en op te nemen in de Centrale Voorziening Geluidgegevens. Mark Bakermans legt uit dat gemeenten hiervoor lokale of regionale verkeersmodellen kunnen hanteren. Brabantse gemeenten hebben al houvast: de provincie Noord-Brabant heeft een provinciaal dekkend verkeersmodel (BBMA) opgesteld. Het RIVM is intussen bezig om een landelijk model op te stellen met (openbare) verkeersgegevens, die eind 2021 te gebruiken is.

De agglomeratiegemeenten moeten voor 1 juli 2022 de geluidbelastingkaarten binnen hun gemeente vaststellen. Hiervoor had de BGE de basis kunnen zijn. Door het uitstel van de Omgevingswet loopt het bepalen van de BGE en het opstellen van de geluidbelastingkaarten niet meer synchroon en moeten gemeenten mogelijk dubbel werk doen. DGMR helpt gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen bij het opstellen van de BGE. Na de bepaling van de Basis Geluid Emissie adviseert DGMR de gemeenten om de emissieontwikkeling jaarlijks te monitoren.

In het najaar van 2021 organiseert DGMR webinars over de laatste ontwikkelingen en stand van zaken van de Basis Geluid Emissie in de Omgevingswet en de Europese geluidskaarten.

Ga naar de Presentatie Slides van Mark Bakermans op de NSG-bijeenkomst.

 

Onze adviseurs

Mark Bakermans

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Onze adviesdiensten

De Rotterdam - foto: Ossip van Duivenbode

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

De Rotterdam - foto: Ossip van Duivenbode

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.