DGMR/Actueel en kennis/Projecten/EDGE Stadium Amsterdam

EDGE Stadium Amsterdam

Op de Amsterdamse Zuidas renoveerde EDGE Technologies in samenwerking met PIMCO Prime Real Estate (voorheen: Allianz Real Estate) het meer dan 20 jaar oude, destijds prijswinnende Forum-gebouw. EDGE transformeerde het gebouw tot het high-end kantoorgebouw EDGE Stadium. Het voldoet aan zeer hoge eisen op het gebied van comfort, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. DGMR gaf advies over brandveiligheid, daglicht, bouwfysica, akoestiek en duurzaamheid.

EDGE Stadium in Amsterdam, project van DGMR Foto: EDGE

Uitdaging

Bij een herontwikkeling zijn er vaak andere uitdagingen dan bij nieuwbouw. Het gaat om een bestaand pand, waar altijd verrassingen aan het licht komen bij de sloopwerkzaamheden. Om waarde toe te voegen zijn extra vierkante meters aan het atrium toegevoegd, voor meer verhuurbaar vloeroppervlak en een grotere bezetting. Ook door een opbouw op de bestaande kantoordelen kwamen er extra vierkante meters in het gebouw. Dit vraagt om aandacht voor de inval van voldoende daglicht omdat de ruimtes groter worden, maar de gevel waar het licht invalt niet. Ook een lichte materiaalkeuze is van belang bij de opbouw. De bestaande kantoren zijn niet gebouwd voor een opbouw, maar moeten deze wel dragen.
Daarnaast zijn de nieuw toegevoegde vloerdelen van hout, dit kan extra (contact)geluid en trillingen opleveren. Omdat er meer vierkante meters komen dan waar het pand oorspronkelijk op berekend was, is ook de brandveiligheid van belang. Want: kunnen gebruikers nog veilig vluchten vanaf deze extra meters? En zijn de uitgangen en trappenhuizen in het gebouw geschikt voor de beoogde hogere bezetting? Ook de ambities op het gebied van duurzaamheid, BREEAM en WELL zijn hoog. EDGE streeft een BREEAM Excellent- en een WELL Gold-certificaat na.

Oplossing

In het bestaand atrium zijn de binnenwanden verder naar binnen geplaatst om meer kantoorruimte te creëren. Hiervoor simuleerden wij het daglicht, het comfort en de warmte in het atrium en de aanliggende vloervelden. Met deze simulaties voorspelden wij de lichtinval en de opwarming door de zon. Dit is belangrijk omdat de gevel en het dak van het atrium voor een groot deel van glas zijn. Door de kantoren groter te maken, komt er minder daglicht binnen. Wij berekenden wat er nodig was om te zorgen voor daglicht op alle werkplekken. Hieruit bleek dat kon worden voldaan aan de gestelde eisen.
Ook over hergebruik van materialen dachten wij mee, zo zijn de houten schuifpuien in het atrium voorzichtig gesloopt en later weer aangebracht op een nieuwe positie langs de atriumranden. Met een mock-up meting is vooraf onderzocht of de geluidwering voldoende was.

Collega Machiel: “Het atrium is afgewerkt met houten latten. In deze latten brachten wij de losse eisen voor geluidsisolatie, geluidsabsorptie en luchtoverstort samen. Zo laten deze latten dus geen geluid door, maar wel lucht voor goede ventilatie. Bovendien absorbeert deze constructie het geluid in het atrium. Door een integrale aanpak is het gelukt om al deze eisen in 1 detail te combineren. Daar word ik blij van!”

 

Atrium van EDGE Stadium met ruimte voor daglicht
Foto: EDGE

 

Een lichte maar sterke constructie
Vanuit bouwfysisch oogpunt was de opbouw een aandachtspunt, deze mag niet te zwaar zijn. Maar bij een lichte constructie is er meer risico op geluidhinder. Er werd gebruik gemaakt van computervloeren. Dit zijn losse tegels op pootjes op een houtskeletbouwelement, waardoor de vloer zweeft. Deze vloer is naast licht en flexibel ook belangrijk voor een goede akoestiek. Door de juiste balans tussen het gewicht van de computervloer en een akoestische ontkoppeling voldoet de het gebouw hiermee aan de akoestische eisen. Dit controleerden wij met akoestische metingen.
Omdat het gebouw na de renovatie geschikt is voor meer mensen dan het oorspronkelijk ontwerp voorzag, moet het ook qua brandveiligheid geschikt zijn voor deze extra mensen. Wij voerden rekenstudies uit naar de benodigde breedte van uitgangen en trappenhuizen. Wij adviseerden door het hele gebouw een sprinklerinstallatie te plaatsen, zo is een open en flexibele indeling mogelijk. Hierdoor zijn er geen brandscheidingen nodig in de vorm van muren of deuren. Alleen rond de trappenhuizen is dan nog een brandscheiding nodig.
Voor BREEAM wilde EDGE een Excellent-certificaat behalen. Wij deden het voortraject voor de certificering en behaalden een ontwerpcertificaat. Ook rekenden wij het gebouw door op CO2-uitstoot, omdat EDGE het belangrijk vindt CO2-uitstoot steeds verder terug te dringen. Het gebouw voldoet nu ruimschoots aan de gestelde eisen.

Meerwaarde

Wij werkten samen met EDGE, Atelier PRO Architects, DWA, Van Rossum raadgevende adviseurs, BBN adviseurs, INBO architecten, G&S Bouw en Bosman installatietechniek. Wij werken vaker met EDGE en dit ontwerp- en bouwteam. Hierdoor zijn alle partners op elkaar ingespeeld. Onze adviseurs overzien het vakgebied en begrijpen hoe het één op het ander ingrijpt. Wij hebben niet alleen oog voor het eindresultaat, maar ook voor het proces. Door onze ervaring begrijpen wij wat de juiste volgorde is en doorzien we wat de gevolgen van ons handelen zijn voor de volgende fase. Wij trekken ook tijdig aan de bel als we beslissingen zien die later belemmeringen opleveren voor de eindkwaliteit. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een vergunning of op het gebied van de duurzaamheidsambities. Onze missie is om gebouwen te ontwikkelen die voldoen aan alle specificaties, wensen en ambities van de klant en aan de voorschriften van de overheid. Gebouwen die vergunbaar zijn, maar ook maakbaar en bruikbaar. En altijd: duurzaam, gezond, comfortabel en veilig.

 

EDGE Stadium begane grond
Foto: EDGE

Onze adviseurs

Hendrik-Jan Doevendans

Adviseur brandveiligheid

Machiel Huisman

Adviseur Bouwfysica en akoestiek

Ontwerpen met daglicht

Natuurlijkd daglicht voor gezondheid in gebouwen

Wij vragen bij elke ontwerpopgave aandacht voor daglicht en daglichttoetreding. Glas op de juiste plaatsen in kantoren, woningen, scholen en ziekenhuizen houdt gebruikers en bezoekers gezond.

Natuurlijkd daglicht voor gezondheid in gebouwen

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!