DGMR/Adviseurs/Reinoud Fennema

Reinoud Fennema

Adviseur trillingen
"Reinoud gebruikt zijn ervaring in utiliteit- en werktuigbouw om ingewikkelde hinderkwesties door ongewenst geluid en trillingen op te lossen."
Reinoud Fennema - DGMR

Reinoud’s werkbeleving

“Het vakgebied van de dynamica brengt me van trillingshinder als gevolg van bouwwerkzaamheden (grof) tot verstoringen van processen op nanometerschaal (fijn) en alles daartussen. Dit maakt het werk boeiend, afwisselend en brengt me in contact met andere ontwerpdisciplines. Zowel in de bouw als in de werktuigbouw heb ik ervaren dat ontwerpers de verschillende trillingskwesties vaak lastige materie vinden. De conservatieve aanpak (“maak het maar wat sterker of zwaarder”) is vaak niet effectief, noch efficiënt. Het doorgronden van achterliggende mechanismen en het bedenken van oplossingen geeft mij veel voldoening.

DGMR beschikt over meet- en rekenfaciliteiten om bronnen van overlast te vinden. Idealiter adviseren we al in het ontwerpstadium over het trillingstechnisch meest geschikte concept of ontwikkelen we een oplossing binnen de gegeven randvoorwaarden.

Naast dynamica houd ik me bezig met afstraling van constructiegeluid, ook wel: ‘laagfrequent geluid’. Dit leidt in woonomgevingen al snel tot klachten. Dit vereist een goede analyse van de geluidopwekking bij de bron, de geluidoverdracht en ook de geluidafstraling van wand-, vloer en plafondvlakken in woningen. Ik zet mij in voor hinderkwesties, zoals deze voorkomen bij railverkeer, industrie en gebouwtechnische installaties.”

Wat Reinoud bezig houdt

“Na enkele jaren in de scheepvaart te hebben gewerkt, met zes jaar ervaring als expert in eindige elementenstudies en ruim vijftien jaar ervaring in dynamica kwesties is mij duidelijk geworden dat vele vakgebieden voldoening kunnen bieden, als je de uitdagingen herkent. De ‘hands-on’ mentaliteit uit de scheepvaart en de ontwikkelde ‘analytische blik’ in alles wat daarna kwam probeer ik dagelijks te combineren met als doel het vinden van oplossingen in de voorliggende kwesties.

Naast het werk ben ik graag bezig met mijn gezin, huis en tuin. Ik ben een buitenmens, met interesse voor natuur, wetenschap, maatschappij en politiek en ben gek op documentaires over deze gebieden. Er is altijd wat te leren!”

Reinoud denkt mee over

  • Het realiseren van trillingsarme werkomgevingen, onderzoekscentra en productiefaciliteiten.
  • Structuurdynamica in werktuigbouw, bouw en infra (het voorkomen en oplossen van trillingsproblemen).
  • Trillingsbeheersing in weg- en railverkeerprojecten (planstudies en maatregelen).
  • Het prognosticeren, beheersen en monitoren van bouw- en slooptrillingen.

Stel uw vraag aan Reinoud!

Vul het formulier in!

  • Hidden

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.