DGMR/Milieu

Milieu

milieuadvies milieuwetgeving en activiteitenbesluit milieubeheer kennen voor bv. windmolens in de ruimte voor mens en milieu

Milieuadvies

Milieuadvies en hulp bij plan-en besluitvorming

Wonen en werken in een prettige, veilige en gezonde omgeving is wat iedereen wil. In de uitwerking van deze ambities lukt het helaas niet altijd dit echt van de grond te krijgen. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om vast te houden aan de oorspronkelijke ambities. Planprocessen en besluitvormingsprocessen beïnvloeden uw plannen, evenals de cultuurverschillen tussen milieu en ruimtelijke ordening en andere belangen.

Advies in Milieuwetgeving

De ingenieurs en adviseurs van DGMR geven u graag milieuadvies in het woud van kansen en struikelblokken. Ze zijn goed bekend met milieuwetgeving, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de plan- en besluitvormingsprocessen in gemeenten op het vlak van milieu en ruimtelijke ordening. De uitdaging zit in het vinden van een juiste mix tussen procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming. Wij helpen zo op een evenwichtige manier ruimte scheppen voor mens en milieu.

Strategisch Milieuadvies

Onze adviseurs volgen actief de actuele ontwikkelingen en nieuwste wet- en regelgeving. Ons advies is altijd maatwerk, wij nemen uw bedrijfsspecifieke situaties als uitgangspunt in ons strategisch milieuadvies.

Hulp bij plan-en besluitvorming

We starten bij uw ondernemingsplan en gebruiken (strategische) risicoanalyses. Ook begeleiden wij bij het verkrijgen van omgevingsvergunningen. Een van onze belangrijke taken is dat wij u de afstemming met het bevoegd gezag en andere stakeholders uit handen nemen. Wij blijven u adviseren en begeleiden tot en met de realisatie en implementatie van uw project. Samenwerking is hierin van groot belang. Wij leggen u steeds de strategisch onderbouwde keuzes voor. Zo blijft u volledig betrokken en aan het stuur.

Overig milieuadvies

In ons strategisch milieuadvies houden wij rekening met alle mogelijke onderwerpen op het gebied van milieu. Denk hierbij aan stikstofdepositie , klimaatadaptatie, duurzame bedrijfsvoering, luchtkwaliteit, akoestisch onderzoek, wegdekmetingen, geluidkaarten en geluidsanering, evenementengeluid, veiligheid en vergunningen.

Hierover adviseren we u

Maak kennis met ons ingenieursbureau

Medewerkers DGMR 2023

Onze 220 ingenieurs en adviseurs willen de beste in hun vak zijn. We gaan niet de gebaande paden, maar zoeken de grenzen van mogelijkheden op. We vertellen u graag wat we voor u kunnen betekenen.

Medewerkers DGMR 2023

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.