DGMR/Luchtkwaliteit in scholen

Ventileren en monitoren op scholen

Luchtkwaliteit in scholen meten en monitoren | DGMR

Luchtkwaliteit in scholen

Goed ventileren is op veel Nederlandse scholen een uitdaging. De luchtkwaliteit in scholen is hierdoor vaak onvoldoende, waardoor hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en verminderde leerprestaties kunnen ontstaan. Uit onderzoek is bovendien bekend dat onvoldoende luchtverversing een risico is voor de overdracht van infectieziekten. Sinds de uitbraak van het coronavirus ervaren we wereldwijd hoe belangrijk het is om het risico op infecties te beperken, onder andere door ventilatie.

Goed ventileren draagt bij aan de bescherming van docenten en leerlingen. In een Frisse School zitten ze goed, ondanks de hoge bezettingsgraad. Dat is niet alleen gunstig voor de gezondheid, maar ook voor het comfort en de leerprestaties.

Beoordelen of de ventilatie voldoet

Voor de gezondheid van docenten en leerlingen is het belangrijk te onderzoeken of de ventilatie in de school goed presteert. Hoe? Controleer of ramen en roosters open kunnen. Maak gevelroosters schoon. Laat de werking van mechanische ventilatiesystemen controleren.

Daarnaast, bekijk en beoordeel samen met een technisch adviseur systematisch alle ruimten in de school. Samenwerkende kennisinstellingen in de installatietechniek ontwikkelden hiervoor in samenwerking met onze adviseurs de Quickscan ventilatie in scholen. U kunt ook een van onze specialisten voor een inspectie langs laten komen om te bepalen of de ventilatie in uw school op orde is.

Wanneer de ventilatie onvoldoende is, zijn de resultaten voor een schoolbestuur een goede basis om samen met de gemeente gebruik te maken van de subsidieregeling SUVIS om de ventilatie te gaan verbeteren.

Download de Quickscan Ventilatie in scholen

Maatregelen voor de korte termijn

Op de korte termijn kun je de situatie vaak al wat verbeteren:

 • SAM Air sensorGebruik in de lokalen een CO2-meter met stoplichtindicator, in elk geval de lokalen waar de ventilatie afhankelijk is van het openen van ramen en/of roosters. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wanneer extra ramen geopend moeten worden voor extra ventilatie. De kosten voor een CO2-monitoringssysteem kunnen vallen onder de SUVIS-regeling als in een later stadium de ventilatie wordt verbeterd.
 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts). Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat tijdens lesuren voluit wordt geventileerd.
 • Geef docenten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen en de CO2-meter. Deze stellen docenten in staat om te doseren, zodat ze niet onnodig veel ramen openen of juist op tijd luchten. Lucht standaard tijdens pauzes.

Meer over de ventilatie in school verbeteren

Structurele maatregelen en SUVIS

Luchtkwaliteit in scholen en de SUVIS regeling

Om de situatie structureel te verbeteren, kunnen ook ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Denk aan het aanbrengen van een geheel nieuw mechanisch ventilatiesysteem, het vervangen van onderdelen van de bestaande installatie of het opnieuw inregelen van het ventilatiesysteem.

De overheid trekt geld uit om de ventilatie in scholen te verbeteren met de regeling ’Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen’ (SUVIS).

Uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

De regeling geldt alleen voor schoolgebouwen die aantoonbaar onvoldoende luchtverversing hebben (minder dan Frisse Scholen Klasse C voor scholen gebouwd voor 2012 en minder dan Frisse Scholen Klasse B voor scholen van na 2012). En naast verbetering van het ventilatiesysteem moeten ook een CO2-monitorings- en een energieregistratie- en bewakingssysteem worden aangebracht. De belangrijkste voorwaarden op een rijtje.

 • Alleen scholen die niet aan de hierboven genoemde eisen van Frisse Scholen voldoen, kunnen een beroep op de regeling doen.
 • De subsidie moet door de gemeente aangevraagd worden.
 • Naast verbetering van de luchtverversing is ook monitoring van CO2 (bijv. met SAM Air) en energie nodig.
 • Bouwkundige, installatietechnische en advieskosten worden vergoed. Dit mogen, naast ventilatiemaatregelen, ook kosten voor energiebesparende maatregelen zijn.
 • Maximaal 30 procent van de kosten wordt vergoed.
 • Subsidie wordt op volgorde van binnenkomst toegekend en start op 4 januari 2021.

Meer over de Specifieke uitkering ventilatie in scholen

Advies bij verbetering ventilatie

Wij kunnen voor scholen en gemeenten niet alleen in kaart brengen waar het misgaat met het binnenklimaat. We kunnen ook begeleiding bieden in het verbeterproces en samen met de installateur een passend pakket aan concrete maatregelen voor u bepalen. Omdat we verstand hebben van binnenklimaat:

 • De prestaties van de ventilatie bepalen. Wanneer er maatregelen nodig zijn, wil dit niet direct zeggen dat er een ventilatiesysteem nodig is.
 • Een Programma van Eisen opstellen die verder gaat dan de SUVIS-eisen. Bijvoorbeeld door aandacht te hebben voor installatiegeluid en de kwaliteit van de toevoerlucht, waardoor gezondheidsklachten kunnen optreden.
 • Het plan van de installateur beoordelen. Zijn de prestaties van de installatie goed geborgd?
 • Controle op de werking van de ventilatie. We checken we of de gevraagde prestaties worden gehaald. Voldoet de hoeveelheid ventilatie? Is het stil genoeg? Is het systeem schoon opgeleverd? Ook monitoren we prestaties op de langere termijn.

Meer over het binnenklimaat

Langer monitoren met SAM Air

SAM Air houdt voortdurend de CO2-concentratie in de gaten en waarschuwt als het tijd wordt voor extra ventilatie. Ons systeem houdt 24/7 een vinger aan de pols, zodat docenten en leerlingen gerust aan het werk kunnen. SAM Air geeft real-time inzicht voor iedereen. Docenten krijgen grip op de luchtkwaliteit. De rapportages en adviezen van onze luchtkwaliteitsexperts helpen uw school verder.

Luchtkwaliteit meten met SAM Air

Docenten en leerlingen

De geruststelling voor uw docenten en leerlingen met een directe terugkoppeling.

 • Indicator over de luchtverversing
 • Eenvoudig ‘stoplicht’ bij onvoldoende ventilatie

De school

Terugkoppeling via website en meldingen.

 • Realtime én historisch overzicht voor facility manager of preventiemedewerker
 • Zeer snelle en eenvoudige installatie zonder kabels op de wanden
 • Nederlandse leverancier
 • Automatische rapportages
 • Invulling zorgplicht werkgever
 • Interpretatie door dé specialisten van bba binnenmilieu en DGMR.

Scholen kunnen de sensoren aanschaffen. SAM Air vertaalt de data die de sensoren registreren naar praktische informatie.

Meer over SAM Air

Onze contactpersonen

Antwan van Haaren

Senior adviseur Bouwfysica en gezondheid

Frank Jakobs

Senior adviseur brandveiligheid

Gerelateerde adviesdiensten

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van ontwikkelingen bij DGMR.

 • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.