DGMR/Actueel en kennis/Whitepapers/Accelerad: ‘De supersnelle rekenkern voor daglichtfactorberekeningen’

Accelerad: ‘De supersnelle rekenkern voor daglichtfactorberekeningen’

Vanaf 1 januari 2024 zal de nieuwe Omgevingswet van kracht zijn, met onder andere het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) dat invloed heeft op de berekening van daglicht.

Een van de toekomstige wijzigingen heeft betrekking op de bepaling van de daglichttoetreding in nieuw te bouwen gebouwen. De huidige norm voor nieuwbouw, NEN 2057 (equivalente daglichtoppervlakte), wordt vervangen door de Europese norm NEN-EN 17037 (daglichtfactor). De nieuwe norm wordt mogelijk vanaf 1 juli 2024, of nog wat later, van kracht.

Voor het correct toepassen van de nieuwe norm is het essentieel om geschikte software te gebruiken voor het berekenen van daglichtfactoren. DGMR Software heeft onlangs de module ‘daglichtfactor’ ontwikkeld, die beschikbaar is in hun programma ‘Gebouwprestatie’. Met deze module kunnen gebruikers de daglichtfactor in gebouwen berekenen met behulp van de rekenkernen Radiance of Accelerad.

 

daglicht factor berekening accelerad

Een onderzoek naar de effecten van verschillende omstandigheden op de nauwkeurigheid van daglichtfactorresultaten met Accelerad.

Rishano Moti, student bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam studeerde af op het onderwerp en stelde de volgende onderzoeksvraag:

“Onder welke voorwaarde levert Accelerad resultaten die betrouwbaar genoeg zijn om in de praktijk te gebruiken?” Het antwoord hierop vind je in onderstaande Whitepaper.

 


Download onze whitepaper


 

Afstuderen bij DGMR betekent veel ruimte krijgen om zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Daarbij geholpen door de experts van DGMR. Studenten leveren niet alleen een onderzoeksverslag, maar vertalen hun bevindingen in een heuse whitepaper.

Onze adviseurs

Gertjan Verbaan

Senior adviseur bouwfysica

Ontwerpen met Daglicht

Natuurlijk daglicht vertalen naar gebouwen | DGMR

Wij adviseren over daglicht en daglichttoetreding. Al vroeg in het ontwerp denken we mee om een licht en prettig gebouw te realiseren. Glas op de juiste plaatsen in kantoren, woningen, scholen en ziekenhuizen houdt gebruikers en bezoekers gezond. Daarnaast bespaart het kunstlicht en dus energie. En het helpt te voldoen aan eisen die BENG, BREEAM en WELL stellen.

Natuurlijk daglicht vertalen naar gebouwen | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.