DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Nieuwe PvE Frisse Scholen met laatste inzichten binnenmilieu

Nieuwe PvE Frisse Scholen met laatste inzichten binnenmilieu

Na zes jaar ligt er een nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen. Deze versie sluit aan op de veranderde wet- en regelgeving voor energie (BENG) en volgt de nieuwste inzichten op het gebied van binnenmilieu. Scholen en ontwerpers kunnen weer eenvoudiger met de nieuwe eisen werken, is de overtuiging van hoofdauteur bba binnenmilieu, dochterbedrijf van DGMR.

Nieuwe PvE Frisse Scholen opgesteld door bba binnenmilieu, dochter van DGMR

Luchtkwaliteit

Een belangrijke toevoeging aan PvE Frisse Scholen 2021 is het thema fijnstof onder het kopje luchtkwaliteit. “Bouw geen scholen op locaties met een slechte luchtkwaliteit, is de boodschap. Hopelijk groeit met deze eis het bewustzijn dat gezondheid voorop staat. Voor scholen die al op plekken met een slechte luchtkwaliteit staan, beperken richtlijnen de blootstelling zoveel mogelijk”, legt bba-adviseur Froukje van Dijken uit.

Om beter aan te sluiten bij de beleving van de temperatuur in scholen, zijn de temperatuureisen aangepast en gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. De eisen aan daglicht sluiten nu beter aan bij het Bouwbesluit en internationale daglichtnormen. “Voorheen hoorden we van ontwerpers dat de daglichteisen lastig te halen waren. Dat is hiermee opgelost.”

Urgentie voor comfort en gezondheid

“Waar ik ook trots op ben is de nadrukkelijke aandacht voor kwaliteitsborging. Dat is nu binnen het nieuwe PvE een apart thema. In het ontwerp- en bouwproces gaat dit helaas nog steeds geregeld mis. Focus op monitoring van energie- en binnenmilieuprestaties creëert hopelijk meer urgentie voor het comfort en de gezondheid in schoolgebouwen”, aldus Froukje.

Het PvE Frisse Scholen 2021 is in opdracht van RVO geschreven. bba binnenmilieu is hoofdauteur en verantwoordelijk voor de binnenmilieu-eisen. Het nieuwe PvE Frisse Scholen is tot stand gekomen in samenwerking met BenR en Building Vision.

Onze contactpersonen

Gertjan Verbaan - DGMR

Gertjan Verbaan

Adviseur bouwfysica

Grip op de luchtkwaliteit in scholen

Luchtkwaliteit en ventilatie in scholen

Wij kunnen voor scholen en gemeenten niet alleen in kaart brengen waar het misgaat met het binnenklimaat. We kunnen ook begeleiding bieden in het verbeterproces en samen met de installateur een passend pakket aan concrete maatregelen voor u bepalen.

Luchtkwaliteit en ventilatie in scholen

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.