DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/DGMR als partner in Ecosystem Guide 2023 voor datacenters

DGMR als partner in Ecosystem Guide 2023 voor datacenters

Onlangs publiceerde de Dutch Datacenter Association (DDA) in samenwerking met partners de Ecosystem Guide 2023. DGMR is één van de partners die deel uitmaakt van het ecosysteem om datacenters te realiseren. Met name in de planfase helpen wij opdrachtgevers verder.

maatwerk voor bestaande en nieuwe datacenters, DGMR Interconnect | Fotograaf: Kas van Vliet

Vroeg stadium

Jaarlijks publiceert DDA een gids met adviseurs en leveranciers die tussen planvorming en onderhoud betrokken zijn bij de ontwikkeling en realisatie van datacenters. Om op die manier de economische groei en profilering van datacenters in Nederland te versterken. De adviseurs van DGMR zijn op veel momenten bij de realisatie van een datacenter betrokken. Van due dilligence tot vergunning en inpassing in het gebied via onderzoek naar stikstofdepositie uiteindelijk naar duurzaamheid, comfort en veiligheid in het gebouw. Denk aan energie, akoestiek, luchtkwaliteit, brandveiligheid en bouwfysica.

Datacenters willen zo snel mogelijk operationeel zijn. Wij helpen opdrachtgevers om zo vroeg mogelijk de vergunningen op orde te hebben. Talloze datacenters hielpen we op deze manier hun plannen te realiseren. Met onze kennis van de procedures voor een omgevingsvergunning én onze vakinhoudelijkke kennis over duurzaamheid, bouwfysica en bijvoorbeeld brandveiligheid ondersteunen we opdrachtgevers.

Onze adviseurs

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Michel van Kesteren

Senior adviseur milieu en ruimte

Milieu

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Ons milieuadvies is er in belangrijke mate op gericht de verschillen in cultuur en belangen te overbruggen door een juiste mix van procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming.

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.