DGMR/Medewerkers/Nick van den Heijkant

Nick van den Heijkant

Adviseur Industrie, verkeer en milieu
Nick van den Heijkant, senior projectleider Milieu bij DGMR

Wat mij in mijn werk motiveert

Als adviseur voer ik mijn werk uit op het scheidsvlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw en vergunningenmanagement in het ruimtelijk spoor. Met aandacht voor de klant probeer ik strategisch richting te geven aan (complexe) ruimtelijke milieuvraagstukken.

Vergunningenmanagement betekent voor mij het integraal benaderen van projecten. Van het eerste idee, de eerste schets, via het overleg met het bevoegd gezag, tot het doorlopen van een vlotte procedure. Met als eindresultaat het verkrijgen van die felbegeerde vergunning, waarmee een eerste steen gelegd kan worden.

Mijn kracht is het kijken door een brede bril, het herkennen van de beperkingen van de wet en het zien van de procedurele kansen in de ruimtelijke ordening en milieuwetgeving.

Ik weet veel over

  • Aanvraag omgevingsvergunningen milieu
  • Strategische bedrijfsadvisering
  • Ruimtelijke milieuvraagstukken
  • Procesmanagement voor uw project

Stel uw vraag aan Nick!

Vul het formulier in!

  • Hidden

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.