DGMR/Actueel en kennis/Whitepapers/Paris Proof bij nieuwbouw kantoorgebouwen

Paris Proof bij nieuwbouw kantoorgebouwen

Het Deltaplan Duurzame Renovatie is ontwikkeld, door de Dutch Green Building Council (DGBC), naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015, waarin vastgesteld is dat de temperatuurstijging op aarde in de periode van nu tot 2050 beperkt moet worden tot 2 graden (streven naar 1,5 graad). Het Deltaplan richt zich op het beperken van koolstofdioxide (CO2) -uitstoot binnen de gebouwde omgeving, met als doel de gebouwde omgeving in 2040 al ‘Paris Proof’ te krijgen.

Paris Proof DGBC | DGMR

Een haalbaarheidsonderzoek naar Paris Proof bij nieuwbouw kantoorgebouwen

DGMR heeft, samen met andere partijen, vragen over de haalbaarheid van dit plan, doordat de gestelde nieuwbouw Paris Proof grenswaarden zeer ambitieus zijn. Het doel van het onderzoek van Dynisa Bouwer is de haalbaarheid van Paris Proof bij nieuwbouw kantoorgebouwen onderzoeken en maatregelen en oplossingen te adviseren aan DGMR. De hoofdvraag hierbij is:

“Welke oplossingen zijn er om Paris Proof op een haalbare manier toe te passen binnen nieuwbouw kantoorontwerpen?”

Dynisa studeerde met dit onderwerp af aan de Haagse Hogeschool met een 8,6!


Download onze whitepaper


 

Afstuderen bij DGMR betekent veel ruimte krijgen om zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Daarbij geholpen door de experts van DGMR. Studenten leveren niet alleen een onderzoeksverslag, maar vertalen hun bevindingen in een heuse whitepaper.

Onze adviseurs

Jesse Plas

Specialist Duurzaamheid en Gezondheid

Gertjan Verbaan

Senior adviseur bouwfysica

Duurzaamheid en Gezondheid

duurzaamheid | gezondheid | BREEAM | DGMR

Of het nu gaat om duurzaamheid, circulariteit of gezondheid, de ingenieurs en adviseurs van DGMR dagen opdrachtgevers uit om deze thema’s vanaf de start in het ontwerp te betrekken. Samen kijken we naar wat mogelijk en haalbaar is. En we vertalen ambities naar bijvoorbeeld Paris Proof, BREEAM, WELL of bouwfysische oplossingen.

duurzaamheid | gezondheid | BREEAM | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.