DGMR/Actueel en kennis/Whitepapers/Daglichtfactoreis- De Norm van de Toekomst

Een onderzoek naar een aanscherping van de daglichtfactoreis

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van kracht. Los daarvan is een nieuwe bepalingsmethodiek en eis voor daglichttoetreding opgenomen: de daglichtfactoreis. De invoeringsdatum van deze eis is nog niet bekend, maar er is al vooruitgekeken. Het is waarschijnlijk dat een aantal jaar na de invoer van de daglichtfactoreis een aanscherping op deze eis plaatsvindt. Ter afsluiting van haar opleiding bouwkunde aan Hogeschool Rotterdam heeft Marijke van Hulst in haar afstudeeronderzoek gekeken naar daglicht en  een mogelijke aanscherping van de daglichtfactoreis.

Daglicht Aanscherping daglichtfactoreis

Invloed aanscherping daglichtfactoreis

Een aanscherping van de daglichtfactoreis resulteert in meer glasoppervlak in de gevels. Dit heeft niet alleen gevolgen voor daglichttoetreding, maar ook het energetisch concept en de milieuprestatie van het gebouw veranderen. Het is daarom van belang dat bij een aanscherping van de daglichtfactoreis ook gekeken wordt naar de haalbaarheid van de BENG- en MPG-eisen.

Voorstel voor aanscherping

Resultaat is een voorstel voor een toekomstbestendige aanscherping, waarbij de BENG- en MPG-eisen haalbaar blijven, zowel voor grondgebonden woningen als voor woongebouwen. De specificaties zijn te vinden in onderstaande whitepaper ‘Daglichtfactoreis- De Norm van de Toekomst’.

DGMR loopt voorop met kennis over daglicht. We ontwikkelden hiervoor niet alleen software, we denken ook graag mee met architecten. Voor oplossingen om een goede daglichtkwaliteit te halen en te voldoen aan de nieuwe norm.

 


Download onze whitepaper


 

Afstuderen bij DGMR betekent veel ruimte krijgen om zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren. Daarbij geholpen door de experts van DGMR. Studenten leveren niet alleen een onderzoeksverslag, maar vertalen hun bevindingen in een heuse whitepaper.

Onze adviseurs

Gertjan Verbaan

Senior adviseur bouwfysica

Ontwerpen met Daglicht

Natuurlijk daglicht vertalen naar gebouwen | DGMR

Wij adviseren over daglicht en daglichttoetreding. Al vroeg in het ontwerp denken we mee om een licht en prettig gebouw te realiseren. Glas op de juiste plaatsen in kantoren, woningen, scholen en ziekenhuizen houdt gebruikers en bezoekers gezond. Daarnaast bespaart het kunstlicht en dus energie. En het helpt te voldoen aan eisen die BENG, BREEAM en WELL stellen.

Natuurlijk daglicht vertalen naar gebouwen | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.