DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/Wiebenga: Open karakter voor Rijksmonument

Wiebenga: Open karakter voor Rijksmonument

In opdracht van de Hanze-hogeschool Groningen is het Rijksmonument Wiebenga gerenoveerd en uitgebreid. De uitbreiding bestaat uit een nieuw hart dat het mogelijk maakt gemeenschappelijke functies centraal te positioneren. Door deze centrale plek ruimtelijk en overzichtelijk te maken, krijgt het totale complex een meer open karakter.

Schooldomein  |  Inspiratieboek 2010 – 2025  |  december 2021

Wiebenga met aandacht installaties Bron: Inspiratieboek 2010 - 2025

Climotion

Bert Vrijhof van DGMR: “Er lagen torenhoge ambities, terwijl zo’n monument ook beperkingen oplegt; je mag niet te veel aan de buitenkant doen en de ornamenten moeten zichtbaar blijven of juist weer terugkomen. Het gebouw stelde ons voor installatietechnische problemen en de vraag was of we dat bouwfysisch of installatietechnisch moesten aanvliegen. Uiteindelijk lag de oplossing in climotion. Dat is een luchtbehandelingsinstallatie, die via slimme, energiebesparende software wordt aangestuurd.”

Voor de vernieuwbouw van het Wiebenga in Groningen is intensief samengewerkt met opdrachtgever, gebruikers en adviseurs. Vooral toen bleek dat het ontwerp moest worden herzien als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Gedurende de bouw bleef de bestaande bebouwing in gebruik, wat zorgvuldige afstemming vereiste.

Lees de volledige bijdrage

Onze adviseurs

Bert Vrijhof

Adviseur Bouwfysica en akoestiek

Grip op de luchtkwaliteit in scholen

Luchtkwaliteit en ventilatie in scholen

Wij kunnen voor scholen en gemeenten niet alleen in kaart brengen waar het misgaat met het binnenklimaat. We kunnen ook begeleiding bieden in het verbeterproces en samen met de installateur een passend pakket aan concrete maatregelen voor u bepalen.

Luchtkwaliteit en ventilatie in scholen

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.