DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/Bouwgeluid, hoe gaan Amsterdam en Den Haag daarmee om?

Bouwgeluid, hoe gaan Amsterdam en Den Haag daarmee om?

Aansluiten bij het specifieke beleid van de gemeente rond bouwgeluid. Hoe gaan Den Haag en Amsterdam ermee om? | DGMR

Omgaan met bouwlawaai omwonenden | DGMR

Tijdens bouwactiviteiten speelt hinder voor de omgeving een belangrijke rol. En ja, in Nederland zijn ook daar regels voor. Ondanks het tijdelijke karakter van deze activiteiten is het van belang om hier in een vroeg stadium op te anticiperen. Daarbij spelen gemeenten een belangrijke rol. Zij hebben de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen. Iedere gemeente mag hieraan haar eigen voorwaarden stellen. Vorig jaar hebben Amsterdam en Den Haag op papier gezet hoe zij omgaan met de beoordeling van bouwgeluid.

Hoe zat het ook al weer met dat bouwgeluid?

In 2012 zijn de regels voor het voorkomen van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden in het bouwbesluit opgenomen. De twee belangrijkste regels zijn:

  • Werkzaamheden alleen overdag uitvoeren op maandag tot en met zaterdag.
  • Hoe meer geluid wordt veroorzaakt, hoe korter de activiteit mag duren.

Als voorbeeld bij dat laatste punt mag een woning gelegen op circa 125 meter van een bouwproject maximaal 5 dagen blootgesteld worden aan het geluid van heien met betonpalen.

En als ik ’s nachts wil bouwen?

Dan moet de gemeente een ontheffing verlenen. Hoe zij daarmee omgaat, kan per locatie sterk verschillen. In 2017 maakten de gemeenten Amsterdam en Den Haag hun beleid bekend. In Amsterdam is de Richtlijn Bouwlawaai van toepassing. Den Haag heeft de Beleidsregel bouw- en sloopgeluid Den Haag 2017 opgesteld.

Maakt het uit of ik in Amsterdam of in Den Haag bouw?

Ja, zo spreekt Amsterdam van een richtlijn en heeft Den Haag een beleidsregel. Het verschil is dat Amsterdam uitgaat van de algemene regels uit het bouwbesluit en in de richtlijn aangeeft of en onder welke voorwaarden zij van plan zijn een ontheffing te verlenen. Ontheffing wordt alleen verleend als daarvoor een technische of maatschappelijk noodzaak is. Zo kan onderhoud of aanleg van wegen en viaducten zonder veel hinder voor het drukke verkeer vooral in de stille uurtjes plaatsvinden. De voorwaarde is dan wel dat geluidbeperkende maatregelen worden getroffen of dat de bewoners een vorm van compensatie ontvangen.

Den Haag gebruikt de mogelijkheid om de regels uit het bouwbesluit te vervangen door eigen regels. Zo is geen ontheffing nodig voor bouwactiviteiten die maar beperkt meer geluid maken dan het normale omgevingsgeluid. Dat geldt ook voor de avond tot 23:00 uur. In die zin zijn de Haagse regels minder streng. Wel zal het omgevingsgeluid voorafgaand aan de bouwactiviteiten continu gemeten moeten worden gedurende tenminste een week. Omdat het leven in het weekend later op gang komt, kiest Den Haag er overigens voor om bij werken op zaterdagen strenger te zijn dan het bouwbesluit. Voor zaterdagen en ook voor de nachten geldt nog steeds dat een ontheffing moet worden aangevraagd.

En de andere gemeenten?

Elke gemeente heeft de vrijheid om zijn eigen invulling te geven. Zo zal de ene gemeente niet geneigd zijn een ontheffing te verlenen voor een bepaalde activiteit, terwijl een andere gemeente daar wel aan wil meewerken. In ieder geval is een goede motivering van belang. In een vroeg stadium van de plannen contact opnemen met de gemeente loont.

De adviseurs van DGMR helpen u graag bij het motiveren van uw keuzes om zo aan te sluiten bij het specifieke beleid van de gemeente rond bouwgeluid.

Download het artikel Bouwlawaai, hoe gaan Amsterdam en Den Haag daarmee om? als PDF-bestand.

 

Gerelateerde informatie

 

Onze adviseurs

Rob Witte - DGMR

Rob Witte

Adviseur milieu
Michel van Kesteren - DGMR

Michel van Kesteren

Adviseur milieu en ruimte

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.