Monitoring van geluidsbronnen

Inwoners van steden en dorpen staan bloot aan geluid, afkomstig van (spoor)wegen, luchtvaart, industrie, evenementen en bouwactiviteiten. Ondanks geluidsnormen ondervinden burgers hinder en klagen daarover. Om te bepalen of deze klachten gegrond zijn en daadwerkelijk hinder veroorzaken, is het belangrijk om langdurig meetgegevens te verzamelen via akoestisch onderzoek.
 

Meetsystemen

We hebben in samenwerking met Sensornet een onbemand meetsysteem ontwikkeld. Naast geluidsniveaus kunnen deze meetsystemen ook andere aspecten kunnen registreren, zoals: meteo, trillingen, luchtkwaliteit, maar ook beelden van de situatie.

Beoordeling en handhaving

Diverse gemeenten zetten een dergelijk meetsysteem in voor akoestisch onderzoek, zodat de handhavers in één oogopslag zien of bedrijven zich aan de geluidsvoorschriften houden. Deze meetsystemen zijn zo ontworpen dat bij de beoordeling automatisch rekening gehouden wordt met o.a. de weersomstandigheden (meteoraam), maar bijvoorbeeld ook met geluiden die de metingen af en toe verstoren.

Geluid- en trillingsniveaus

Ook zetten provincies en Omgevingsdiensten deze meetsystemen in om het geluidsniveau van een provinciale weg over een langere periode te bepalen, bijvoorbeeld voor en na een reconstructie. De voorspellingsmodellen kun je daarmee betrouwbaarder maken en je kunt het geluidsreducerend effect van stil asfalt controleren. Ook voor evenementengeluid en bouwlawaai bepalen gemeenten dat de geluid- en trillingsniveaus gemeten en geregistreerd worden.

Onze meetsystemen zullen de hinder niet wegnemen. Maar in de afgelopen jaren heeft het systeem zich bewezen als doeltreffend hulpmiddel om hinder te meten en de betrokkenen te informeren. Dat is de eerste stap naar de oplossing.

 

Gerelateerde informatie

 
monitoring | DGMR