DGMR/Actueel en kennis/Projectcases/Nieuwe stadswijk Merwede Utrecht

Nieuwe stadswijk Merwede Utrecht

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk in Utrecht bouwt vastgoedontwikkelaar Boelens de Gruyter met G&S Vastgoed mee aan een nieuwe stadswijk. Deze wijk Merwede wordt een groene, autovrije wijk met een brede mix van woningen voor iedereen. Er komen appartementen en grote rijwoningen (townhouses). DGMR is vanaf het begin betrokken bij dit grote project en geeft advies over energie (BENG), installaties, materiaalgebruik en brandveiligheid. We werken in dit project samen met de architecten Rijnboutt, ANA architecten en INBO en installatie-adviseur Techniplan en constructeur Van Rossum.

Merwede Utrecht bouwfysica foto: Boelens de Gruyter

Uitdaging

De gemeente Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en energiegebruik. De wijk is dichtbebouwd, daarom is het belangrijk de beschikbare openbare ruimte goed in te richten. Voor meer ruimte en een echt duurzame wijk is Merwede straks autovrij.

De eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) en de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) zijn streng. Op de daken komen zowel zonnepanelen, wateropslag, buitenruimtes, groen als techniek. Het samen toepassen van deze maatregelen op het dak is een mooie uitdaging omdat er een beperkt aantal vierkante meters dakoppervlak beschikbaar is. Daarnaast moest techniek op het dak zoveel mogelijk uit het zicht blijven. Bovendien dient rekening gehouden te worden met het brandrisico en de toegankelijkheid voor de brandweer vanwege de zonnepanelen op het dak.

Voor brandveiligheid zijn de doodlopende einden in enkele gebouwdelen een uitdaging. Door de doodlopende einden zijn er situaties waarbij voor een andere woningtoegangsdeur langs gevlucht moet worden, zonder dat er een alternatieve route aanwezig is. Op basis van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) is dit in de basis niet toegestaan. Daarnaast is de loopafstand in de townhouses een uitdaging, omdat deze woningen uit vier bouwlagen bestaan met uitsluitend een interne trap.

Oplossing

Wij gaven bij de start van het project een kick-off in het ontwerpteam over hoe te voldoen aan de BENG, MPG en GPR. Het is fijn dat wij van SchetsOntwerp (SO) tot omgevingsvergunning aanvraag bouwen (WABO) betrokken zijn. Tijdens het proces blijven wij de eisen monitoren en adviseren richting het ontwerpteam. Tevens blijven wij in gesprek met de gemeente om steeds aan te tonen hoe de gebouwen voldoen aan de gestelde eisen.

Duurzaam en brandveilig

Om de duurzame maatregelen op het dak te combineren voeren wij berekeningen uit om tot de meest efficiënte verdeling van het beschikbare dakoppervlak te komen. Ook berekenen onze specialisten de mate van windhinder en geluidsbelasting, om te zorgen voor een fijne woonplek zonder overlast.

Samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) onderzoeken wij oplossingen voor de doodlopende einden in de gangen en de loopafstand in de townhouses. Wij helpen om op basis van gelijkwaardigheid toch te voldoen aan de functionele eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), de richtlijnen van de brandveiligheidsregio en de wensen van de opdrachtgevers. De oplossingen zijn in dit project het aansturen van de vrijloopdrangers op de woningtoegangsdeuren door middel van rookdetectie op de gemeenschappelijke gangen en het aanbrengen van rookmelders in alle verblijfsruimten in de townhouses. .

Eisen samenbrengen

Onze adviseurs denken ook mee over de gebruikte materialen. De losse eisen uit de BENG en MPG moeten samenkomen in de GPR. Het belangrijk dit goed af te stemmen want als aan één eis voldaan is gaat het misschien ten koste van een andere eis. Een goed voorbeeld daarvan zijn zonnepanelen. Zonnepanelen hebben een hoge milieubelasting aan materialen, maar zorgen voor een lager energiegebruik. Met deze tegenstrijdigheid was onze adviseur Erik Meijerink al langer bezig. Mede door dit project kregen wij het laatste zetje om tot een inzichtelijke oplossing te komen. Dit heeft geleid tot de CO2balanstool, zie ook:
https://lnkd.in/e_e5cfjj

Meerwaarde

Ook in dit project heeft elke partij eigen belangen. Wij zijn de spil in het project en geven onafhankelijk advies zodat het project aan de eisen voldoet. Daarbij wegen we de verschillende belangen af en brengen deze samen. Zo staat er straks een duurzame, zuinige en veilige wijk voor de nieuwe bewoners.

Onze adviseurs

Erik Meijerink

Adviseur Bouwfysica en duurzaamheid

Herman Jager

Specialist Milieu

Erik den Tonkelaar

Adviseur Bouwfysica en stromingsgedrag
Paul Wijnhoven, projectleider Brandveiligheid bij DGMR

Paul Wijnhoven

Adviseur Brandveiligheid

Duurzaamheid en Gezondheid

duurzaamheid | gezondheid | BREEAM | DGMR

Of het nu gaat om duurzaamheid, circulariteit of gezondheid, de ingenieurs en adviseurs van DGMR dagen opdrachtgevers uit om deze thema’s vanaf de start in het ontwerp te betrekken. Samen kijken we naar wat mogelijk en haalbaar is. En we vertalen ambities naar bijvoorbeeld Paris Proof, BREEAM, WELL of bouwfysische oplossingen.

duurzaamheid | gezondheid | BREEAM | DGMR

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!