DGMR/Actueel en kennis/Projecten/IJstheater voor musical de Tocht

IJstheater voor musical de Tocht

Aan de Zwette in Leeuwarden komt een nieuw te bouwen theater voor musical de Tocht. Het theater komt op het terrein van bouwbedrijf Friso, aan de rand van Leeuwarden. Het ijstheater met de nieuwste theatertechnieken en meteorologische special effects krijgt een 2500m2 grote ijsvloer. De organisatie van de musical vroeg DGMR om advies over de benodigde vergunningen en over bouwfysica en brandveiligheid.

bouwfysica ijstheater de tocht foto: spektakel.musicaldetocht.frl

Uitdaging

De nieuwe hal komt op een bestaand bedrijventerrein. Hiervoor is een milieuvergunning en een omgevingsvergunning nodig. Omdat de bouw van een hal van deze omvang veel effect op de omgeving kan hebben, bijvoorbeeld geluidsoverlast, is onderzoek nodig naar deze effecten.

De show heeft een publiek van bijna 1500 mensen per voorstelling. Hierdoor is de brandveiligheid een belangrijk thema. Al deze mensen moeten veilig kunnen vluchten in geval van brand. De ijsbaan zelf is op de begane grond. De tribune hangt boven het toneel van ijs. Mensen kunnen dus niet via de ijsbaan vluchten. De uitdaging is hier om te zorgen voor een veilige vluchtroute. Een bijzonder thema in deze hal is de koude ijsbaan in combinatie met veel mensen. Hierdoor is goede ventilatie belangrijk.

Oplossing

Wij verzorgden het gehele vergunningstraject voor de milieu- en de omgevingsvergunning van het theater. Wij onderzochten de stikstofdepositie, akoestiek en de verkeersbewegingen. Zo toonden wij het effect op de omgeving aan en kreeg de organisatie de benodigde vergunningen. Wij gaven naar aanleiding van de onderzoeken advies over de mogelijke aanpassingen om geluid van een nabijgelegen bedrijf en een spoorbrug te verminderen. Het is niet uit te sluiten dat passerende treinen tijdens stille momenten in de voorstelling hoorbaar zijn. Hiervoor adviseerden wij om de praktijk af te wachten en bij overlast achteraf een geluidsscherm te plaatsen.

Omdat het publiek via een trap naar de tribune moet, moeten er voldoende trappen zijn om te kunnen vluchten in geval van brand. Wij maakten simulaties in verschillende scenario’s om te zien hoe de mensen zich bewegen in geval van brand. Door deze simulaties konden we precies bepalen hoeveel trappen er waar nodig zijn en hoe breed deze trappen moeten zijn. We bepaalden welke scheidingen rookwerend uitgevoerd moesten zijn en of in het hele gebouw de loopafstanden voldeden aan de eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Ook adviseerden wij over de brandmeldingsinstallatie en het ontruimingsalarm. Het ontruimingsalarm moet in dit geval een gesproken bericht zijn, dit heeft te maken met het aantal mensen dat aanwezig is.

Wij adviseerden een goed gecontroleerd ventilatiesysteem toe te passen. Dat is hier vooral belangrijk door de kou van de ijsbaan in combinatie met de warmte van ademende mensen. Hierdoor ontstaat condens. Aan de binnen en buitenzijde van het dak adviseerden wij een dampremmende laag aan te brengen om condensatie te voorkomen. Ook hielpen wij met ons advies op het gebied van thermisch comfort, zodat de hal ondanks de koude ijsbaan toch comfortabel aanvoelt voor het publiek.

Meerwaarde

Op basis van goede ervaringen bij eerdere projecten met (tijdelijke) voorstellingen zijn wij gevraagd onze bijdrage aan dit fantastische project  te mogen leveren. Vooral het feit dat wij ze volledig ontzorgen en de gesprekken met het bevoegd gezag voor onze rekening nemen is daarin doorslaggevend.

Onze adviseurs

Ronald Oldengarm

Adviseur brandveiligheid

Elza van Dam

Adviseur Industrie, verkeer en milieu
Paul Wijnhoven, projectleider Brandveiligheid bij DGMR

Paul Wijnhoven

Adviseur Brandveiligheid

Willem IJpma

Specialist Brandveiligheid

Paul Zwartjes

Senior adviseur Akoestiek en bouwfysica

Installaties

Installaties | DGMR | Bouwfysica

De ingenieurs en adviseurs van DGMR helpen bij de juiste afweging. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en/of herbestemming van een bestaand gebouw. Met onze integrale aanpak betrekken we ook bouwfysica, duurzaamheid en gezondheid om u de meest optimale installatie te adviseren.

Installaties | DGMR | Bouwfysica

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!