DGMR/Actueel en kennis/Projecten/Explosieveiligheid voor nieuw zorgcentrum Douvenrade

Explosieveiligheid voor nieuw zorgcentrum Douvenrade

In Heerlen aan de N281 bouwt BAM Bouw en Techniek in opdracht van zorginstelling Sevagram het nieuwe psychogeriatrisch zorgcentrum Douvenrade. De gemeente stelt hoge eisen aan de explosiewerendheid van de nieuwbouw. BAM vroeg DGMR om advies over hoe om te gaan met deze eisen. Wij werkten in dit project samen met CB5 Architectuur, Wiebenga Consultants en Palte.

explosieveiligheid-voor-nieuw-zorgcentrum-douvenrade Foto: cb5

De uitdaging

Over de N281 rijden LPG tankwagens. De gemeente Heerlen wil geen risico lopen dat er bij een explosie zeer kwetsbare bewoners van het zorgcentrum gewond raken. Daarom besloot de gemeente dat in het nieuwe gebouw scherfwerend glas (gecertificeerd ER1 glas) nodig is. Deze maatregel heeft grote gevolgen voor het bouwplan en de daarmee samenhangende kosten. Daarom vroeg BAM aan DGMR om het explosiegevaar en de risico’s te beoordelen en te adviseren over een alternatief voor het gecertificeerde ER1 glas.

De oplossing

Onze adviseurs onderzochten het risico bij een eventuele explosie, dit risico blijkt gelukkig heel erg klein. Toch wil Sevagram, vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners van het centrum, de juiste maatregelen nemen. In eerste instantie werd gedacht aan explosieveilig glas met een ER1 certificering of het toevoegen van een scherfwerende folie. Onze geveladviseurs vonden een gelijkwaardige oplossing met lagere kosten, door synergie te zoeken met de reeds benodigde maatregelen tegen geluid en valgevaar.

Aanwezige maatregelen

Omdat het gebouw op een geluidsbelaste locatie komt, worden de ramen van de verblijfsruimte voorzien van voorzetramen. Zo kunnen de bewoners een raam openzetten zonder geluidsoverlast van het verkeer op de N281. Ook is overal doorvalveilig glas gepland. Hierin zit een folie om eventuele scherven bij elkaar te houden.

Wij onderzochten het effect van deze voorziene maatregelen bij een eventuele explosie. Met de geluidsbelasting en de letselveiligheid als uitgangspunt, berekenden wij de explosiewerendheid en de scherfwerking. Hieruit blijkt dat de beoogde maatregelen ook effect hebben bij een explosie. Hierdoor zijn er op de gevels geen extra maatregelen nodig voor het glas. Alleen op de kopgevel, gericht naar de N281, adviseerden wij het glasvlak te verkleinen door extra stijlen toe te voegen. Door een kleiner glasvlak is de impact van een explosie op het raam ook kleiner. Ook bepaalden we in samenspraak met de constructeur de noodzakelijke sponninghoogte in de kozijnen en op welke wijze de kozijnen aan de constructie moeten worden verankerd om de reactiekrachten bij een explosie te weerstaan. Op deze manier voldoet Sevagram aan de explosiewerendheidseisen, zonder al te grote extra ingrepen.

De meerwaarde

Onze adviseurs doorliepen het hele proces van ruimtelijke ordening en wetgeving tot en met de geveldetaillering. Wij zochten de synergie door samenwerking van onze adviesdiensten en vonden een oplossing waar alle partijen zich goed bij voelen en die bovendien besparend is qua kosten en CO2-uitstoot. Zo hielpen wij in ook in dit project mee om zowel de explosieveiligheid, letselveiligheid als geluidwering te verbeteren met een praktische en maakbare oplossing.

 

 

 

Onze adviseurs

Esther Hebly

Senior adviseur Bouw- en geveltechniek

Michel van Kesteren

Senior adviseur milieu en ruimte

Elias den Breejen

Specialist Industrie, verkeer en milieu

Brandveiligheid

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

De ingenieurs en adviseurs van DGMR maken gebruik van de meeste actuele inzichten in (integrale) veiligheid. Ze zorgen ervoor dat u gebouwen en kantoren kunt bouwen en gebruiken zoals u dat wenst, zo nodig met advies dat buiten de gebaande paden gaat.

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!