DGMR/Actueel en kennis/Projecten/Uitbreiding COMPAXO Vlees Zevenaar

Uitbreiding COMPAXO Vlees Zevenaar

Op het perceel van de huidige Compaxo vleesfabriek in Zevenaar werkt Compaxo aan een uitbreiding van het huidige pand. Er komt een nieuwe aanvoerplaats met daarbovenop een koelruimte en een nieuw kantoor, met ruimte voor productie aan de voorzijde. Zo wil Compaxo de gezondheid van de dieren, de efficiëntie en de kwaliteit vergroten. DGMR gaf bij het ontwerp van Bessels Architecten advies op het gebied van brandveiligheid.

De uitdaging

DGMR gaf advies voor zowel de nieuwbouw als het bestaande gebouw. Voor het hele gebouw is het toepassen van een sprinklerinstallatie vereist vanuit de verzekeraar. De mogelijkheden die de sprinklerinstallatie biedt is ook gebruikt voor het maken van een open structuur in het gebouw, vanuit de logistiek is dit een vereiste.

Maar hoe zorg je ervoor dat het water in de sprinklerleidingen niet bevriest in het koele productieproces? En waar plaats je branddetectie wanneer aan het plafond geen optie is door ventilatoren voor de koeling in de ruimte? En dit alles terwijl het productieproces zo goed mogelijk blijft draaien. Compaxo vroeg DGMR mee te denken over de beste manier om dit aan te pakken.

De oplossing

In sommige fases van het productieproces is het koud, waardoor het gevaar bestaat dat het water in de sprinklerinstallatie bevriest. Om dit te voorkomen pasten we in deze delen van het proces een pre-action systeem toe. In de leidingen loopt dan alleen water op het moment dat er een branddetectie is, in de normale dagelijkste situatie zijn de leidingen gevuld met droge lucht.

In de nieuwe koeltunnel paste Compaxo een nieuwe koeltechniek toe, die zorgt dat het vlees sneller afkoelt. Hiervoor gebruiken ze lichte waternevel  in combinatie met ventilatoren. Deze ventilatoren kunnen de luchtstroom van rook en brand beïnvloeden, want de rook gaat door de ventilatoren misschien niet omhoog zoals verwacht. Zo wordt een eventuele brand misschien te laat ontdekt. Vocht kan ook leiden tot brandmeldingen die niet terecht zijn of aan schade aan de detectie apparatuur.

Wij onderzochten de luchtstroom van rook en brand door proefbranden aan te steken, om zo de beste manier en plaats voor branddetectie te vinden. Deze tests deden we in de nacht zodat we het productieproces niet verstoorden en de veiligheid van de medewerkers waarborgden. DGMR onderzocht alle mogelijke detectie systemen en vond een innovatieve oplossing in een glasvezelkabel, bevestigd in een lus boven het frame van de rails in de koeltunnel. Door de glasvezelkabel gaat licht en wanneer de ruimte opwarmt verandert het licht dat je meet aan het einde van de kabel. Door dit licht en de temperatuur van de kabel te meten, weet Compaxo wanneer er brand ontstaat en waar.

De meerwaarde

We maakten voor Compaxo een passende oplossing door onze kennis van brandveiligheid in te zetten en in de praktijk te simuleren wat er in dit bijzondere geval gebeurt bij brand. Ook stemden wij voor Compaxo de unieke oplossing  af met het bevoegd gezag, gemeente, brandweer en de makelaar van de verzekeraar. Zo kan Compaxo op een veilige manier werken.

Onze adviseurs

Johan Hoogeweg

Adviseur Brandveiligheid

Ronald Oldengarm

Adviseur brandveiligheid

Brandveiligheid

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

De ingenieurs en adviseurs van DGMR maken gebruik van de meeste actuele inzichten in (integrale) veiligheid. Ze zorgen ervoor dat u gebouwen en kantoren kunt bouwen en gebruiken zoals u dat wenst, zo nodig met advies dat buiten de gebaande paden gaat.

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.