DGMR/Actueel en kennis/Projecten/Analyse geveltestmethoden voor NEN

Analyse geveltestmethoden voor NEN

In Londen brak in 2017 een grote brand uit in de Grenfell Tower, een woontoren met 24 verdiepingen. Deze verspreidde zich snel naar alle hoger gelegen verdiepingen en door het hele gebouw. De Grenfell tower was in 2016 gerenoveerd, waarbij onder meer nieuwe gevelbeplating was aangebracht. Deze gevelplaten hebben mogelijk bijgedragen aan de snelle verspreiding van de brand . Er vielen veel doden en gewonden. Om te voorkomen dat een brand als bij Grenfell in Nederland kan plaatsvinden, is goede controle op brandveiligheid nodig.

De uitdaging

NEN (het instituut dat normen stelt) zoekt nu naar mogelijkheden om materiaalgebruik en detaillering van gevels beter te toetsen dan met de nu in Nederland vereiste testen. Dat is lastig, want dat betekent bijna onvermijdelijk testen op grote schaal en van grote omvang. Dat soort testen worden in het buitenland al veel gebruikt (in Nederland tot nu toe niet), maar helaas met wisselende tevredenheid. Hoe zorgen we er dan toch voor dat we op basis van gedegen onderzoek de juiste eisen kunnen stellen aan het materiaal van gevels?

De oplossing

Direct na de brand in de Grenfell tower was DGMR al betrokken bij onderzoek naar brandveiligheid voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie gaf DGMR de opdracht om een onderzoek te doen naar de risico’s van de huidige gevels en om aanbevelingbrandveilige gevelsen te doen voor aanpassing van de wetgeving.

De eerste aanbeveling van DGMR was om wat zwaardere eisen aan het materiaal en de detaillering van gevels te stellen bij nieuwbouw of renovatie. Vooral bij hoge gebouwen en bij gebouwen waar mensen in slapen. De tweede aanbeveling was om het mogelijk te maken dat grootschalige tests kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat een gebouw veilig is. Maar omdat grootschalige testen op dit gebied allemaal hun voor- en nadelen hebben, vroeg NEN aan DGMR om de belangrijkste bestaande buitenlandse testen te analyseren.

DGMR maakte hiervoor een analyse van de testen op 3 gebieden:

  1. Instructies: Is er voldoende nauwkeurig beschreven hoe de test uitgevoerd moet worden?
  2. Criteria: Hoe beoordeel je met de testresultaten of het gebouw goed genoeg is? Welke eigenschappen gebruik je hiervoor en aan welke grenswaarde(n) moeten die eigenschappen voldoen?
  3. Geldigheidsgebied: Wat is het geldigheidsgebied van de testresultaten? Testresultaten verschillen bijvoorbeeld al bij kleine variaties in de gevelopbouw. Maar er zijn te veel variaties in gevels te verzinnen om te eisen dat ze allemaal afzonderlijk moeten worden getest. Het is daarom belangrijk om vast te leggen voor welke gevels die afwijken van de geteste gevel het testresultaat ook geldig is.

Op deze manier doorliepen wij de testen en gaven wij aan wat er nodig is om ze ook in de Nederlandse wetgeving te kunnen gebruiken. Deze analyse is nu nog als bureauonderzoek uitgevoerd. Het is een van de aanbevelingen aan NEN om in de tweede fase van het project een aantal testen uit te laten voeren. Om de instructies, criteria en geldigheidsgebieden te toetsen en zo nodig aan te passen. Daarmee kan een conclusie getrokken worden over welke testen het best geschikt zijn om in de Nederlandse wetgeving op te nemen.

De meerwaarde

Als een van de weinige bedrijven voeren wij dit soort onderzoek uit. Met de vele jaren ervaring die wij op dit gebied hebben zorgen wij graag voor meer duidelijkheid in de markt. Ook deze analyse draagt hier aan bij. Dit is natuurlijk van belang voor de overheid, maar ook voor projectontwikkelaars, toeleveranciers en aannemers die serieus met dit onderwerp bezig zijn. En uiteindelijk is het vooral belangrijk voor de eindgebruikers van een gebouw die ervan uit mogen gaan dat het gebouw veilig is.

Onze adviseurs

Rudolf van Mierlo

Adviseur brandveiligheid

Peter van de Leur

Adviseur brandveiligheid
Paul Hoondert, projectleider Brandveiligheid bij DGMR

Paul Hoondert

Adviseur Brandveiligheid

Anique Smeets

Specialist Brandveiligheid

Geveltechniek

Geveltechniek | gevel advies | DGMR

Gevels, glasdaken en gebruiksdaken maken een gebouw onderscheidend. Niet alleen door een karakteristiek ontwerp, maar ook door geveltechniek met oplossingen die zorgen voor gezondheid, comfort en veiligheid in het gebouw. Met voor duurzaamheid een zo laag mogelijke footprint voor het milieu.

Geveltechniek | gevel advies | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.