DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Risicoanalyse voor windturbines op containerterminals

Risicoanalyse voor windturbines op containerterminals

Steeds vaker onderzoeken stuwadoorsbedrijven of ze windturbines op containerterminals kunnen plaatsen. Voor verschillende opdrachtgevers voerden we een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uit. We berekenden de extra risico’s die een windturbine veroorzaakt en gaven advies over het inperken ervan.

Windturbines op containerterminals Bron: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Veiligheidsrisico’s

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie. Daarvoor komen steeds meer windturbines op zee, maar ook op het vasteland. Slechts weinig locaties op land zijn aantrekkelijk voor de bouw van windturbines. Daarom zien wij steeds vaker initiatieven om windturbines op emplacementen en containerterminals te plaatsen. Dit zijn uitgestrekte, onbewoonde terreinen, zodat de turbines geen hinder veroorzaken. Omdat hier maar weinig mensen werken, lijken ook de veiligheidsrisico’s beperkt. Deze locaties zijn echter veel gevaarlijker dan het lijkt.

Een deel van de containers die op een terminal worden overgeslagen, bevat zeer gevaarlijke stoffen, zoals LPG, chemische grondstoffen en bestrijdingsmiddelen. Voor deze containers gelden vanuit de richtlijn PGS15 veel aanvullende eisen, zodat de kans op een ongeval minimaal is. Bovendien moeten bedrijven voorzorgsmaatregelen nemen, mocht er een ongeval met een container gebeuren.

Tactisch opstellen

De afgelopen jaren zijn bij windturbines in Nederland rotorbladen afgebroken of is de mast omgevallen of door blikseminslag of metaalmoeheid geknakt. Een container kan een behoorlijk stootje hebben, maar is niet berekend op een rotorblad van enkele tonnen. De kans dat een container in de buurt van een windturbine op deze manier lek raakt, is ruim 100 keer groter dan in een situatie zonder windturbines. Het zorgt dus voor een enorme risicoverhoging.

De risicoverhoging verschilt sterk per situatie. Het gemiddeld aantal en de aard van de containers met gevaarlijke stoffen binnen 200 meter van de turbine kan het risico een factor 5 hoger laten uitvallen. Door de turbines tactisch op te stellen ten opzichte van de containers met gevaarlijke stoffen – of in ieder geval ten opzichte van de containers met de meest gevaarlijke stoffen – kunnen de risico’s beperkt blijven.

Uiteindelijk maken de stuwadoorsbedrijven in overleg met gemeente of provincie de beslissing of een windturbine tussen de containers wenselijk is en onder welke voorwaarden. Duurzame energie is een goede ontwikkeling, maar niet elke locatie is hiervoor geschikt.

Onze adviseurs

Edward Vermaas - DGMR

Edward Vermaas

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Robert Bos

Adviseur Industrie, verkeer en milieu

Windturbines en hinder

Windturbines windmolens in het landschap

De energieproductie van Nederland wordt steeds duurzamer. En windturbines zijn steeds vaker onderdeel van de energietransitie. Wat betekent dit voor thema’s als geluid, slagschaduw en veiligheid? DGMR doet onderzoek en maakt milieueffecten inzichtelijk.

Windturbines windmolens in het landschap

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.