DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Buiten- en binnenwereld zichtbaar in nieuw Hyperion Lyceum

Buiten- en binnenwereld zichtbaar in nieuw Hyperion Lyceum

Onlangs trok het Hyperion Lyceum in het gloednieuwe pand in de Amsterdamse wijk Overhoeks. Het opvallende gebouw met licht en ruimte grenst aan het Buiksloterkanaal dat aansluit op het IJ. Binnen Overhoeks is dit één van de vele projecten waarbij DGMR betrokken was.

Grijs-gele gevels

Het ontwerp van deze school voor VWO+ komt van Ector Hoogstad architecten en kent een aantal specifieke kenmerken. Zo zijn de zijgevels dankzij de stedenbouwkundige indeling van het gebied volledig blind. Vanuit de stedenbouwkunde en de beschikbare kavel was ook geen ruimte voor een groot plein op de grond. In de gebouwvorm zijn daarom door het ontwerpteam met DGMR allerlei ingrepen gedaan om alsnog een schoolplein te creëren. Uit de hoofdmassa zijn als het ware grote happen genomen. Dit creëerde ruimte voor dakterrassen die als schoolplein fungeren. Daarnaast ontstonden zo meer gevels waardoor daglicht kan toetreden. Het verschil tussen de ‘buiten- en binnenwereld’ van het gebouw is duidelijk zichtbaar gemaakt door de grijs-gele gevels.

Brandveiligheid

Een dergelijk ontwerp vraagt om een goed en doordacht brandveiligheidsconcept. Overmatige brandwerende voorzieningen in gevel en dak liggen op de loer bij een dergelijk grillig en gesegmenteerd schilontwerp.
Ook het atrium was van invloed op het concept dat DGMR opstelde. De ruimte reikt vanaf de begane grond helemaal tot aan de bovenzijde van het gebouw. Verschillende lokalen kijken uit op dit atrium. De combinatie van atrium en brandveiligheid vraagt altijd om een passende oplossing. De openheid rondom een atrium gaat niet altijd goed samen met de noodzaak tot het maken van brandwerende scheidingen. Verschillende opties passeerden dan ook de revue, waaronder een sprinklerinstallatie. Toch kozen we voor bouwkundig compartimenteren.
DGMR gaf het verloop van brandscheidingen vorm. Door te rekenen aan brandoverslag en rekening te houden met het atrium ontwierp DGMR een optimaal verloop van brandscheidingen.

 

Fotograaf: Hans Veuger

Bouwfysica

Integraal ontwerpen is een kernactiviteit van DGMR. Naast advies over brandveiligheid ondersteunde DGMR het ontwerpteam met advies voor een prettig werkbaar en gezond gebouw. Het gebouw moest uiteraard voldoen aan de wettelijke eisen, maar daarnaast ook aan het Programma van Eisen Frisse Scholen, klasse B. De sportzaal moest passen binnen de eisen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).
Om een goed comfort in de school te bereiken, is onder andere als verwarmings- en koelingssysteem betonkernactivering toegepast. Hierbij is het belangrijk veel plafondoppervlakte vrij te houden, zodat het systeem niet wordt beperkt in afgifte. De onderwijslokalen aan Frisse Scholen-eisen voor ruimteakoestiek laten voldoen, was hier de grote uitdaging.
Een bijzondere inpassing is de sportzaal op de vierde verdieping. Afgezien van de eisen aan ruimteakoestiek, onderzochten we hoe de gebruikers in de onderwijsruimten op de derde verdieping en de naastgelegen ruimten van het gebouw geen geluidshinder ondervinden van de sportactiviteiten.

Uitvoering

Ook tijdens de uitvoering bleef DGMR betrokken. We assisteerden aannemer Dijkstra Draisma bij verschillende uitvoeringstechnische vragen. Onze voorkennis uit het ontwerptraject kwam hierbij goed van pas. Zo ondersteunden we de aannemer met de detailbeoordeling, de engineering van brandwerende gevels opgebouwd uit sandwichelementen en verrichtten we daarnaast verschillende metingen. Ook toonden we door middel van geluid- en luchtdichtheidsmetingen aan dat het gebouw voldoet aan de strenge eisen van Hyperion en aan het Programma van Eisen Frisse Scholen.
Door onze betrokkenheid van ontwerp tot oplevering is het Hyperion Lyceum een gebouw geworden waarmee DGMR zich sterkt verbonden voelt.

Onze adviseurs

Hendrik-Jan Doevendans

Adviseur brandveiligheid

Edwin van den Brink

Adviseur Brandveiligheid en Beveiliging

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.