DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Fieldlab Evenementen: aandacht voor ventilatie!

Fieldlab Evenementen: aandacht voor ventilatie!

Vorige week presenteerden de experts van Fieldlab Evenementen de belangrijkste resultaten van drie maanden onderzoek naar uiteenlopende events. Onder die experts waren bba-collega’s Atze Boerstra en Tim Beuker die zich richtten op de rol van ventilatie.

Fieldlab Evenementen met richtlijn voor ventilatie | DGMR

Ventilatierichtlijn

Hoe kan ventilatie de kans op overdracht van COVID-19 via de aerosolroute over afstanden groter dan 1,5 meter beperken? Met die vraag ging dochterbedrijf bba binnenmilieu aan de slag met literatuuronderzoek en modelberekeningen. Met de uitkomsten maakten de bba-collega’s inschattingen van de hoeveelheid ventilatie die nodig is om besmettingskans via microdruppeltjes in de lucht tot een acceptabel niveau te beperken. Ze zijn vastgelegd in de concept Ventilatierichtlijn Evenementen.

Organisatoren kunnen deze richtlijn stapsgewijs gebruiken om voorafgaand aan een evemenent te controleren of op de locatie voldoende ventilatie aanwezig is. Daarnaast bevat de richtlijn aanbevelingen om tijdens een evenement met CO2-metingen te controleren of er voldoende ventilatie is. Tijdens ruim vijftien Fieldlabs is de richtlijn met het stappenplan getest en heeft het inmiddels zijn meerwaarde bewezen.

 

Onze contactpersonen

Frank Jakobs - DGMR

Frank Jakobs

Adviseur duurzaamheid en gezondheid

Grip op de luchtkwaliteit in gebouwen

Binnenluchtkwaliteit meten vanwege corona

Zonder te veel besmettingsrisico naar kantoor of naar school? Ventileren en de luchtkwaliteit meten, zeggen de specialisten van DGMR, bba binnenmilieu en Sensornet. Zij ontwikkelden SAM AIR die 24/7 de kwaliteit van de binnenlucht monitort.

Binnenluchtkwaliteit meten vanwege corona

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.