DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/DGMR draagt bij aan grootschalige brandtesten Zweden

DGMR draagt bij aan grootschalige brandtesten Zweden

Toepassing van hout in gebouwen vraagt om extra aandacht voor brandveiligheid. Hout draagt bij aan een snelle branduitbreiding, zeker als het in het zicht wordt toegepast. Om hout veilig te gebruiken, zijn onderzoeken en grootschalige testen nodig. Rise Research Institutes of Sweden, het Zweeds onderzoek- en innovatieinstituut, organiseert deze brandtesten en vroeg DGMR hieraan bij te dragen.

English below

DGMR draagt bij aan grootschalige brandproeven Brandproeven Zweden

Referenceteam

Bouwen met hout is onverminderd populair, dit komt onder andere doordat het een biobased materiaal is dat CO2 opslaat. Ook heeft hout een positieve invloed op het binnenklimaat en daarmee het welbevinden en de gezondheid van de mensen die in een houten gebouw wonen of werken. Om hout veilig te gebruiken, zijn internationale onderzoeken en grootschalige testen nodig. Wij vinden dergelijk onderzoek van groot belang en nemen daarom deel aan een onderzoek met grootschalige brandtesten bij houtbouw in Zweden. Onze adviseurs nemen plaats in het project- en  referenceteam. Ook onderzoekscentra Brandforsk uit Zweden en FRIC uit Noorwegen maken onderdeel uit van het referenceteam.

Op grote schaal testen

In het team dragen wij met onze kennis over brandveiligheid bij aan de opstelling en uitvoering van de brandproef. Deze is gericht op het testen van verschillende manieren om hout te behandelen om branduitbreiding te vertragen. Veel producten zijn wel eerder getest, maar op kleine oppervlakken (in zogenaamde SBI-tests). Door deze grootschalige brandtesten kunnen we zien of de geteste producten ook werken op grote schaal. Het project richt zich op massief houten plafonds.

De brandtests worden uitgevoerd in een container met een houtplafond in het zicht. Eerst voeren we een basistest uit, zonder aanvullende behandeling van het hout. Daarna testen we zeven verschillende brandvertragende maatregelen. Uiteindelijk hopen we te leren welke maatregelen het meest effectief zijn. De brandproeven in Zweden vinden plaats in mei van dit jaar, de eindrapportage verwachten wij in september 2023.

Samenwerking

Wij zijn blij met de samenwerking tussen internationale partners in dit onderzoek. Zo maken we samen met onze internationale contacten het bouwen in hout steeds veiliger.

Building in wood is very popular as it is a biobased material and as a repository for CO2. Also, wood has a positive influence on the indoor climate of a building and on the health and well-being of the people that live or work there. The application of wood in buildings requires extra attention for fire safety. This because it contributes to a fast spread of fire, especially when the wood is visible. In order to apply wood safely, a lot of research is done, but there is also the need for large-scale testing. We find this research very important, that is why we participate in a study for large-scale fire testing of wood constructions in Sweden.

Rise Research Institutes of Sweden, the Swedish research and innovation institute, is organizing these fire tests and asked DGMR to contribute. Our consultants are part of the project and reference team. Research centers Brandforsk from Sweden and FRIC from Norway are also taking part in the reference team.

Large-scale testing

Within the team, our consultants contribute to the design and execution of the test, in which we test different ways of treating wood to slow down the spread of fire. Some of the tested products have been tested before, but only on small areas of wood (in so-called SBI tests). We hope that the large-scale tests will show if these products also work on a larger scale. This project focuses on solid wood ceilings.

The fire tests are done in a container. The ceiling of this container has a wood ceiling that is visible from the inside.

At first, we will perform a basic test without any treatment of the wood. Then we test seven different measures to apply to wood to retard fire. With these tests we hope to learn which measures are most effective on large scale. In May we will conduct the fire tests in Sweden, we expect the final report in September.

We are pleased to cooperate with our international contacts in this study to make building in wood ever safer.

Onze adviseurs

Patries Robijn-Meijers

Adviseur brandveiligheid

Rudolf van Mierlo

Adviseur brandveiligheid

Brandveiligheid

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

De ingenieurs en adviseurs van DGMR maken gebruik van de meeste actuele inzichten in (integrale) veiligheid. Ze zorgen ervoor dat u gebouwen en kantoren kunt bouwen en gebruiken zoals u dat wenst, zo nodig met advies dat buiten de gebaande paden gaat.

brandveiligheid explosieveiligheid DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.