DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/DGMR brengt Vlaamse hoofd- en spoorwegen in kaart

DGMR brengt Vlaamse hoofd- en spoorwegen in kaart

Hoeveel hinder ondervinden omwonenden van nabij gelegen snel- en spoorwegen in Vlaanderen? Om die vijfjaarlijkse vraag te kunnen beantwoorden, schakelde de Vlaamse overheid DGMR in. Samen met GIM uit Leuven maken we dit jaar geluidskaarten voor maar liefst 4.500 km aan hoofdwegen en zo’n 760 km aan spoorwegen voor treinen en trams.

Hoofdwegen Gewest Vlaanderen_DGMR

Geluidberekeningen

Elke vijf jaar moet de Vlaamse overheid aan Europa rapporteren in welke mate bewoners worden blootgesteld aan geluid en of ze daarvan hinder ondervinden. Dit jaar staat de nieuwe rekenmethode CNOSSOS aan de basis van de nieuwe geluidskaarten. Deze nieuwe methode zorgt voor extra uitdagingen en zal leiden tot andere resultaten. We zijn trots dat we vanwege onze geluidskennis én eigen software voor heel Vlaanderen geselecteerd zijn om deze geluidberekeningen uit te voeren.

De geo-experts van GIM en onze geluidexperts hebben alles in huis om de geluidskaarten voor Vlaanderen samen te stellen. Onze expertise op geluid, GIS, CNOSSOS, software en Inspire gaven de doorslag. We starten onze werkzaamheden met het verzamelen van alle data, waaronder aantallen voertuigpassages per jaar over de hoofd- en spoorwegen. Samen met de gegevens van de gebouwen, het grondgebruik en het maaiveldverloop ontwikkelen we een model voor de geluidberekeningen. Voor een aantal testgebieden vergelijken we de modelberekeningen met de meetpunten van het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel en De Lijn.

 

geluidbelastingskaart Vlaanderen_GIM
Bron: GIM

 

Ook voor Nederland

Met de geluidberekeningen bepalen we de blootstelling van de inwoners aan geluid. Dit leidt tot een inschatting van het aantal gehinderden door het geluid van de weg en het spoor. De resultaten van dit jaar zetten we ook af tegen de uitkomsten uit 2016. Zo krijgen we een goed inzicht in trends en effecten van maatregelen.

De geluidskaarten die we maken en analyseren, geven Europa inzicht in de knelpunten op het gebied van geluid en de blootstelling van de EU-inwoners. Ook Nederland is gehouden aan de Europese richtlijn Omgevingslawaai. Wij maken dit jaar ook de geluidskaarten voor Rijkswaterstaat, ProRail en een aantal gemeenten en provincies.

Onze adviseurs

Mark Bakermans

Senior adviseur Industrie, Verkeer en Milieu

Tim Vergoed

Adviseur Industrie, verkeer en milieu

Adriënne Maassen

Senior adviseur Industrie, verkeer en milieu

Milieu

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Ons milieuadvies is er in belangrijke mate op gericht de verschillen in cultuur en belangen te overbruggen door een juiste mix van procesmatige begeleiding, beleidsontwikkeling en een goede technische uitwerking in de planvorming.

Milieu advies | DGMR | Milieu-advies

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.