DGMR/Actueel en kennis/Nieuws/Aanvragen berekeningen stikstofdepositie nemen toe

Aanvragen berekeningen stikstofdepositie nemen toe

De uitspraak van de Raad van State van vandaag bepaalt dat de bouwvrijstelling vervalt. Nu al merkt DGMR dat het aantal verzoeken voor een berekening van de stikstofdepositie toeneemt. Deze berekeningen zijn noodzakelijk om aan te tonen dat bouw- en sloopactiviteiten geen schade aan de natuur brengen.

Mobiele werktuigen vanwege stikstofdepositie en AERIUS 2020 | DGMR

Aanlegfase

We gaan terug naar de situatie voordat de stikstofvrijstelling voor de bouwfase op 1 juli 2021 in werking trad. Dit betekent een vertraging van bouwprojecten, omdat voor de vergunning naast een berekening van de gebruiksfase ook berekeningen van stikstofdepositie tijdens van de aanlegfase nodig zijn. Dan gaat het met name over de emissies van bijvoorbeeld shovels, kranen, graafmachines en het transport van bouwmaterialen en grond. Komen de waarden boven de 0,00 mol/ha/jaar uit, dan is aanvullend onderzoek nodig. Wij denken met u mee welke stikstofemissies kunnen worden beperkt of welk materieel het beste kan worden geëlektrificeerd om stikstofemissies te voorkomen. Allemaal gericht op het uitsluiten van significante effecten voor de natuur.

Binnenkort komt er een nieuwe versie van het rekenprogramma AERIUS. Voor lopende vergunningsprocedures geldt dat stikstofberekeningen na 22 november opnieuw uitgevoerd moeten worden. Om vertraging zoveel mogelijk te beperken, zetten wij alle invoergegevens alvast voor uw project klaar in de huidige AERIUS-versie. Onze ervaring met stikstofberekeningen zorgen ervoor dat we snel een inschatting van de stikstofuitstoot kunnen maken.

Mail het stikstofteam

Onze adviseurs

Reindert Smit

Adviseur milieu

Herman Jager

Specialist Milieu

Doede Wessels

Adviseur milieu en ruimte

Stiksofdepositie

Stikstofdepositie berekening | Stikstof advies | DGMR

Doorgang van uw project door betrouwbare en relevante stikstofberekeningen. De stikstofexperts bij DGMR onderzoeken deze stikstofdepositie, voor de onderbouwing van procedures voor vergunningen, meldingen en bestemmingsplannen.

Stikstofdepositie berekening | Stikstof advies | DGMR

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.

  • Wanneer u op aanmelden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.