DGMR/Actueel en kennis/Whitepapers/In 7 stappen een luchtdichte garantie

In 7 stappen een luchtdichte garantie

Pas bij oplevering aandacht schenken aan luchtdicht bouwen, is veel te laat. Bij nieuwbouw en renovatie zijn onaangename verrassingen te voorkomen, vindt DGMR.

Garantie voor Luchtdicht bouwen in 7 stappen, whitepaper | DGMR

Integrale aanpak bij luchtdicht bouwen

In zeven stappen is een luchtdicht gebouw gegarandeerd bereikbaar. Zeker met de zwaardere eisen die BENG vanaf 2019 – 2021 aan het beperken van energieverbruik stelt, is aandacht voor luchtdicht bouwen noodzakelijk.

Het realiseren van een luchtdicht gebouw blijkt in de praktijk lastig. Verschillende eisen aan vloeroppervlak, gebouwvolume of geveloppervlak passen niet op elkaar en leiden tot spraakverwarring. Ook ontbreekt in de praktijk vaak een procesmatige en integrale aanpak. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden van hoofdaannemer, kozijnenleverancier, dakdekker en installateur goed op elkaar af te stemmen.

Controles inbouwen

Definieer een ambitieniveau, zo omschrijven onze adviseurs de eerste stap in haar whitepaper over luchtdichtheid. De toekomstbestendigheid van een pand staat hierin centraal. Daaruit volgen de prestatie-eisen en de praktische uitwerking daarvan. Door tijdens de productie en uitvoering controles in te bouwen voorkomen de ontwikkelaars dat ze veel te laat moeten constateren dat de luchtdichtheid niet voldoet. Aanpassingen achteraf zijn vaak lastig in te passen en brengen extra kosten met zich mee.

Voordelen van luchtdichtheid

Het beperken van luchtlekkages in gebouwen is essentieel voor de beheersing van energielasten, het langdurig blijven functioneren van de constructie en het comfort en de gezondheid van mensen in het gebouw. Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) onderstreept vanaf 2019-2021 deze voordelen doordat het primair energieverbruik in gebouwen aan banden wordt gelegd en de kwaliteit van de gebouwschil daarin sterker meeweegt dan in de huidige situatie.  Luchtdichtheid gaat een nog grotere rol spelen dan nu het geval is. Met de whitepaper neemt DGMR hierop een voorschot.

 


Download onze whitepaper   


 

Gerelateerde informatie

Onze adviseurs

Esther Hebly

Senior adviseur Bouw- en geveltechniek

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.