DGMR/Actueel en kennis/Publicaties/ZEN-factsheet ‘Warmtenetten in BENG’

ZEN-factsheet ‘Warmtenetten in BENG’

Een warmtenet kan bij woningbouw helpen om aan BENG te voldoen. Maar dan moet zo’n net wel hernieuwbare warmte leveren. Als een woning daarop wordt aangesloten, is BENG makkelijk haalbaar. Wanneer de bron echter onvoldoende hernieuwbaar is, is het moeilijk, zo niet onmogelijk om daarmee aan BENG te voldoen. Dat is de conclusie die de ZEN-themagroep Warmtenetten in BENG trekt uit een doorrekening van drie woningconcepten op basis van externe warmtelevering.

ZEN-themagroep Warmtenetten in BENG  |  Lente-akkoord.nl  |  7 juni 2019

ZEN-factsheet Warmtenetten in BENG op Lente-akkoord.nl berekend door DGMR Bron: Lente-akkoord.nl

Factsheet ‘Warmtenetten in BENG’

DGMR heeft in samenwerking met de ZEN-Themagroep ‘Warmtenetten in BENG’ aan de hand van drie woningconcepten en zes typen warmtenetten de BENG-indicatoren berekend. Ook is aangegeven hoeveel vierkante meter PV minimaal nodig is om aan de eisen te voldoen. De uitkomsten van de studie zijn toegelicht in de factsheet ‘Warmtenetten in BENG’. Hierin staat ook hoe de BENG-indicatoren bij aansluiting op een warmtenet moeten worden berekend. Verder is er een overzicht opgenomen van de mate van hernieuwbaarheid van een groot aantal warmtenetten in Nederland.

Lees het volledige bericht

Onze adviseurs

René van der Loos

Senior adviseur Duurzaamheid en bouwfysica

Onze adviesdiensten

Wilt u weten op welke gebieden we u allemaal kunnen ondersteunen? Kijk bij onze adviesdiensten naar de expertise die u kunt inzetten om uw project tot een succes te maken.

Up-to-date blijven?

Houd mij op de hoogte van de ontwikkelingen bij DGMR.